Odborný seminář: Don’t speak Czenglish!

Datum: 12.1.2018
Seminář na téma Don’t speak Czenglish! se uskuteční již 18. 1. od 14:00.

Abychom anglicky nejen rozuměli, ale bylo nám i rozuměno aneb jak se zbavit bohemismů. Rodilí mluvčí jim často vůbec nerozumí, a jejich používání nás dokonce může dostat do společensky nepříjemných situací.

Přijďte se dozvědět, jaké chyby děláte právě Vy a jak je můžete efektivně odstranit, abyste namísto Czenglish používali pravou English. Seminář je uzpůsoben pro mírně pokročilé, budeme se proto zabývat zejména rozdíly ve větné stavbě, základními chybami ve výslovnosti a nesprávným používáním vybrané slovní zásoby. Odstranění těchto chyb a uvědomění si elementárních rozdílů mezi oběma jazyky vám pomůže podstatně zlepšit mluvený i písemný projev a usnadní další studium angličtiny.

Pro účast na semináři není potřeba předešlá zkušenost se studiem právní ani jinak profesně zaměřené angličtiny.

Cena semináře je 490 Kč a zaregistrovat se můžete ZDE.