Asociace jazykových škol

Asociace jazykových škol je profesní sdružení, které si zakládá na kvalitě. Vzniklo v roce 2005 a v současnosti má 46 členských a 10 partnerských organizací s působností po celé České republice. Jazyková škola PRESTO se stala členem v roce 2010.

Co AJŠ dělá:

 • posláním je zdokonalovat jazykové vzdělávání, rozvíjet činnost a profesní prestiž členů
 • hájí hospodářské a profesní zájmy členských škol a agentur
 • navazuje spolupráci s národními i mezinárodními profesními asociacemi a dalšími organizacemi
 • podílí se na vzdělávacích programech a projektech EU
 • zprostředkovává poradenské služby pro členy
 • dohlíží na dodržování Kodexu kvality a Normy AJŠ, které zaručují vysoký standard služeb

Kodex kvality:

 • Profesionální přístup
 • Kvalifikovaní lektoři
 • Vlastní metodika
 • Průhledné reference
 • Výuka v souladu s Evropským referenčním rámcem (ERR) pro jazyky

Plné znění kodexu kvality na webových stránkách AJŠ.

Norma AJŠ kvalitního jazykového vzdělávání:

V listopadu 2011 vypracovala AJŠ Normu kvalitního jazykového vzdělávání, jejímž cílem je zajistit a udržet vysokou kvalitu jazykového vzdělávání členů asociace. Členské školy, které úspěšně projdou nezávislým auditem vedeným renomovanou certifikační společností Bureau Veritas, získají Certifikát AJŠ. JŠ Presto se jako řádný člen zavázala k plnění této Normy.