Germánské jazyky

Víte, které jazyky patří ke germánským jazykům? Není to jenom němčina! Přečtěte si článek a zjistěte víc. 

Obecné informace o germánských jazycích 

Germánské jazyky patří do indoevropské jazykové rodiny. Jsou rozšířené po celém světě a mají téměř půl miliardy rodilých mluvčí. 

Tato jazyková skupina je specifická tím, že nevychází z jednoho prajazyka. Podle lingvistů tato skupina vznikla nejspíš sblížením jednotlivých germánských jazyků. 

Germánské jazyky se dále dělí na západogermánskéseverogermánské jazyky (skandinávské jazyky) a východogermánské jazyky 

Nejrozšířenější germánské jazyky jsou: 

  • angličtina,
  • němčina.

Mezi méně známé germánské jazyky patří: 

  • nizozemština,
  • dánština,
  • švédština, 
  • norština,
  • islandština.

   

   

Zajímavosti o germánských jazycích.