Návod: Jak napsat perfektní email v angličtině

Potřebujete napsat formální email anglicky, ale nevíte si rady? Máte za úkol napsat email anglicky jako sloh do školyAť už píšete email obchodním partnerům, nebo jen chcete napsat kamarádovi, tady najdete všechny potřebné informace k jeho sepsání.  

V tomto článku najdete: 

 • Náležitosti formálního i neformálního dopisu 
 • Užitečné fráze a obraty 
 • Vzorové emaily (formální i neformální) 
 • Souhrn důležitých slovíček pro emailovou komunikaci 

Email vs. dopis 

Nejprve je důležité zmínit, že email a dopis v angličtině se od sebe liší. Můžeme říct, že emaily jsou obecně méně formální než dopisy. Pokud ale porovnáme email a formální dopis s žádost o práci, budou si obsahově velice podobné. Odlišná je například to, že dopis musí obsahovat adresu, zatímco u emailu se adresa většinou nepíše. 

Formální a neformální email 

Emaily se nejčastěji dělí na formální (formal) a neformální (informal). V následující části článku vám podrobně představíme oba druhy emailů. 

Formální email 

Formální email může být obtížnější, protože se v něm používají ustálené fráze, které se liší od běžné hovorové angličtiny. Co patří do kategorie formálních emailůJe to například email určený obchodním partnerům, oficiální stížnost, žádost o práci a další.  

Každý email by se měl vždy obsahovat oslovení, obsah sdělení, závěr a pozdrav 

Oslovení 

Při psaní formálního emailu je důležité, jestli znáte jméno příjemce emailu.  

Pokud jméno znáte, používá se následující styl oslovení:  

 • Dear Mr. Smith  
 • Dear MsJohansson  

Když naopak jméno dané osoby nevíte, musíte použít univerzální oslovení: 

 • Dear Sir or Madam (= Dear Sir/Madam)  

Zajímavost: Víte, jaké znaménko se píše za oslovením? Existuje několik možností. Nejčastěji se za oslovením píše čárka, nebo se znaménko vynecháStejně tak to funguje i u neformálního a neutrálního pozdravu. Nezáleží na tom, jestli čárku napíšete či ne, následující věta vždy musí začít velkým písmenem. 

Jak nejlépe navázat na oslovení? Můžete použít jednu ztěchto osvědčených frází 

 • We are writing in connection with  
 • Further to…  
 • With reference to…  
 • am writing to enquire about…  
 • am writing to you on behalf of…  

Obsah sdělení  

Obsah vašeho sdělení je samozřejmě nejdůležitější částí. Nezapomínejte používat formální jazyk.  

Jsou pro něj typické tyto body: 

 • dlouhé věty a souvětí 
 • nestažené tvary (am) 
 • používání delších tvarů slov (ne FB, ale Facebook) 
 • formální a knižní výrazy 

Závěr 

Nevíte, jak nejlépe email zakončit? Existuje velké množství frází, ze kterých si můžete vybrat. Na následujících řádcích si můžete přečíst fráze typické pro formální email.  

 • look forward to your reply. 
 • look forward to hearing from you 
 • Thank you for your prompt reply 
 • Please feel free to contact me if you have any questions 

Rozloučení 

Můžete si vybrat z několika pozdravů, ale vždy platí, že za každým musí být vaše celé jméno. Rozloučení se opět liší podle toho, jestli znáte jméno adresáta či ne.  

Pokud jméno znáte (Dear Mr Smith), používá se: 

 • Yours sincerely  

V případě, že neznáte jméno adresáta (Dear Sir or Madam), píše se: 

 • Yours faithfully  

 Formální email anglicky - vzor omuvného emailu

Zdroj: https://www.gobusinesshelp.com/tips-and-rules-of-business-email-writing-with-examples/

Neformální email 

Neformální email je snazší v tom, že je bližší běžnému jazyku – můžete v něm používat hovorové výrazy a emotikonyTento email budete pravděpodobně psát kamarádovi, nebo kolegovi. Neformální emaily bývají většinou krátké a stručné.   

Oslovení 

U neformálního emailu se používá velice přátelské oslovení (například hi či hello) v kombinaci s křestním jménem.  

 • Hi Kim 
 • Hello Tim, 

Obsah sdělení 

V této části vyjádříte to, co chcete příjemci sdělit. Můžete používat neformální jazyk, pro který jsou typické například: 

 • kratší věty 
 • stažené tvary (I'm) 
 • zkratky a zkrácené tvary (FB) 
 • emotikony 

Závěr 

Na rozdíl od formálního emailu můžete neformální email zakončit jakkoliv. Záleží tedy na vás a vaší kreativitě. 

Rozloučení 

U neformálního dopisu můžete jako pozdrav užít téměř cokoliv, například: 

 • Take care 
 • See you soon 
 • XOXO 
 • Love 

Neformální email anglicky  vzor emailu kamarádovi 

Zdroj: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/upper-intermediate-b2-writing/informal-email

Slovíčka, která se vám budou hodit (nejen při psaní emailu): 

ASAP (as soon as possible) 

jak nejrychleji to bude možné 

at 

zavináč 

attached file 

přiložený soubor 

attachment 

příloha emailu 

bcc (blind carbon copy)  

skrytá kopie 

cc (carbon copy)  

kopie 

confirm 

 potvrdit 

copy 

 kopie  

delay 

zpoždění 

delivery 

doručení 

dot 

tečka 

forward 

 přeposlat 

from 

od 

in advance 

 předem 

inquiry 

 dotaz, zjišťování 

regarding 

 ohledně čeho 

regards 

 pozdravy 

reply 

odpovědět 

reply to all 

odpovědět všem 

request 

 žádost 

respond 

 odpovědět, ozvat se 

response  

 odpověď  

see above 

 viz výše 

see below 

 viz níže 

send 

 odeslat 

subject 

 předmět 

to 

pro 

 

Tak to už je vše k psaní emailů. Snad je vám teď tato problematika jasnější. 

Chcete se dozvědět víc? Můžete se přihlásit na naše profesní kurzy angličtiny, tam se jistě naučíte psát perfektí formální emaily.

Hodiny navíc ušijeme na míru vašim potřebám.