Garance pokroku

Věděli jste, že...

S našimi službami bylo v roce 2012 „velmi spokojeno“ 93% studentů firemní výuky

Naše metoda výuky je založena na 6 základních principech, díky kterým zaručujeme Váš pokrok při studiu:

  • Aktivní zapojení do výuky

Na našich hodinách jsou všichni studenti stále aktivně zapojeni do výuky v různých formách aktivit. Studenti komunikují v cizím jazyce v párech a ve skupinách při řešení praktických úkolů zábavnou formou. Z hodin si tak odnesou více nových poznatků a zapamatují si je trvaleji.

  • Automatizace používání jazyka

„Opakování je matkou moudrosti“, ale dodržovat v praxi zásady správného opakování není vůbec samozřejmé. Probráním látky a jejím běžným procvičením výukový proces u cizích jazyků zdaleka nekončí. Proto na našich hodinách dbáme na důsledné opakování a procvičování v průběhu celé výuky, a to v různých situacích, dokud si studenti danou látku nezafixují a nezautomatizují, aby mohli cizí jazyk používat zcela přirozeně.

  • Praktické využití

Učíme tak, abyste byli schopni používat cizí jazyk v reálných situacích Vašeho profesního osobního života. Tomu jsou uzpůsobeny jak učební plány sestavené na základě analýzy potřeb, tak i jednotlivé hodiny. Učíte se tak jen to, co skutečně využijete.

  • Motivace studentů, osobnost lektora

Každý student a skupina má určité důvody a motivaci, proč se učí cizí jazyk. Tyto důvody zjišťujeme již před zahájením kurzu, abychom tomu ve spolupráci s Vámi uzpůsobili výuku.

Zároveň vybíráme lektory tak, aby byli osobnostmi, které dokáží studenty ke studiu dobře motivovat a vytvářet poutavé hodiny.

  • Moderní technologie

Moderní technologie přinášejí mnoho nových způsobů, jak výuku zefektivnit a udělat zábavnější. Výuku proto doplňujeme aktuálními autentickými materiály. Naši lektoři také využívají při výuce a při zadávání domácích úkolů různorodé internetové a mobilní aplikace . Studenti mají zdarma přístup do našeho e-learningového programu pro výuku anglické gramatiky a mohou si zvolit i výuku přes Skype.

  • Individuální přístup

Každý student a každá skupina je jiná a má jiné nároky. U každého mohou k rychlému pokroku vést trochu odlišné cesty, i když základ zůstává stejný. Můžete se spolehnout, že naši výuku podle toho přizpůsobíme, aby vyhovovala právě Vám.

Máte zájem? Odešlete nám nezávaznou poptávku!

required: povinný údaj
required: povinný údaj
required: povinný údaj

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty na firemní výuku na telefonním čísle +420 225 000 669 nebo na e-mailové adrese crmpresto.cz.