Lektoři

Kvalitní a zkušení lektoři s odpovídajícím vzděláním, kteří učí se zájmem a nadšením, jsou základem efektivní výuky, na které si jazyková škola Presto zakládá. Naše lektory si proto velmi pečlivě vybíráme. Stejnou důležitost věnujeme i jejich dalšímu rozvoji, o který se starají specialisté na jazykovou výuku z našeho metodického oddělení. Naši lektoři jsou pro Vás zárukou rychlého a plynulého postupu ve studiu!

 • spolupracujeme s více než 400 lektory
 • 40% z našich lektorů jsou rodilí mluvčí ze všech koutů světa - USA, VB, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, jižní Americka, Austrálie, Rusko, Afrika, Asie
 • naši lektoři jsou profesionálové ve svém oboru
 • naši lektoři se pravidelně dále vzdělávají a zdokonalují své lektorské dovednosti
 • mezi naše lektory patří autoři a autorky mnoha oblíbených cizojazyčných učebnic, blogů nebo e-learningových programů
 • kvalitu lektorů garantuje naše metodické oddělení složené ze špičkových odborníků na jazykovou výuku

Jak garantujeme kvalitu našich lektorů

Všichni lektoři naší jazykové školy procházejí náročnými vstupními pohovory. Výběrové řízení lektora se skládá ze dvou částí. V první části je zjišťováno splnění kvalifikačních a pedagogických požadavků na lektora na základě životopisu a dalších potřebných dokladů o pedagogické a jazykové způsobilosti (diplomy, certifikáty, osvědčení, atd.). Druhá část se skládá z jazykového testu, pohovoru, ukázkové hodiny a jejího následného rozboru se specialisty z metodického oddělení.

Lektoři musí splňovat přísné kvalifikační požadavky určené Asociací jazykových škol a interními normami jazykové školy Presto:

 • vzdělání - u českých lektorů vyžadujeme vysokoškolské pedagogické či ekvivalentní jazykové vzdělání a mezinárodní zkoušku z daného jazyka nejméně na úrovni C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky (či ekvivalentní státní jazykovou zkoušku). U zahraničních lektorů vyžadujeme vysokoškolské pedagogické či ekvivalentní jazykové vzdělání a/nebo certifikát nejvyšší úrovně opravňující k vyučování jazyka (např. TEFL, CELTA nebo DELTA). Vzdělání ověřujeme na základě předložených diplomů a certifikátů.
 • výborná znalost jazyka - kterou ověřujeme přísným vstupním jazykovým testem a následně v průběhu ukázkové hodiny
 • minimálně jeden rok praxe ve výuce cizího jazyka, kterou ověřujeme na základě životopisu a referencí od předešlých zaměstnavatelů
 • didaktické schopnosti - tj., lektor musí mít lektorské schopnosti a dovednosti, které ověřujeme formou ukázkové hodiny
 • osobnostní charakteristiky - naši lektoři jsou nejen odborníky ve svém oboru, ale také příjemné osobnosti, díky kterým budete na výuku chodit s radostí a potěšením

Kvalitní lektoři = kvalitní výuka

Kvalita výuky je kromě přísného výběru lektorů garantována i používáním jednotné metodiky, která je založena na komunikativní metodě, která je v současné době nejefektivnější metodou výuky cizích jazyků:

 • při výuce se lektoři zaměřují na rovnoměrný rozvoj všech jazykových dovedností - mluvení, psaní, čtení, poslech, gramatické znalosti a slovní zásobu
 • obsah hodin je zaměřen na použití cizího jazyka v praxi - naši lektoři Vás naučí cizí jazyk tak, abyste mohli reagovat bezprostředně a přirozeně
 • naši lektoři Vás naučí cizí jazyk bez biflování jazykových pouček a pravidel
 • důraz je kladen na bezproblémové používání cizího jazyka - naši lektoři Vám proto dají spoustu prostoru, abyste si v hodinách vše pořádně procvičili a abyste co nejvíce mluvili a vyzkoušeli modelové situace
 • naši lektoři jsou proškoleni, aby byli přesně schopni určit, na co se v hodinách potřebujete nejvíce zaměřit - zda na konverzaci, psaní, atd. a tyto oblasti cíleně zlepšují
 • naši lektoři jsou Vám podporou jsou speciálně vyškoleni k tomu, aby Vás motivovali k dalšímu a dalšímu zlepšování

Kvalita lektorského týmu a výuky je pravidelně kontrolována, a to zejména formou hospitací (neboli návštěv metodického oddělení jazykové školy Presto přímo v hodinách lektorů). Díky hospitacím a následné detailní zpětné vazbě s lektorem je udržována vysoká kvalita naší výuky a lektorského týmu. Důkazem kvality naší výuky a lektorů jsou každoročně výsledky dotazníků spokojenosti našich studentů, které pravidelně dosahují  skvělých výsledků!

Systém dalšího vzdělávání lektorů

S našimi lektory neustále pracujeme a staráme se o ně tak, abychom Vám vždy mohli nabídnout tu nejkvalitnější a nejefektivnější jazykovou výuku. Pro všechny naše lektory proto pořádáme pravidelné semináře a workshopy různého druhu a zaměření. Cílem těchto seminářů je neustále zvyšovat pedagogické dovednosti našich lektorů a tím zlepšovat i celkovou kvalitu výuky.

V průběhu seminářů si lektoři osvojují širokou škálu nových metodických postupů, technik a aktivit, a seznamují se s novými učebními materiály, díky kterým je výuka pro studenty neustále pestrá, zajímavá a efektivní.

Semináře jsou pořádány přímo u nás v jazykové škole specialisty z našeho metodického oddělení či externími odborníky na jazykovou výuku, například z renomovaného nakladatelství Macmillan, Oxford, organizace British Council či Cambridge ESOL, která vytváří testy pro Cambridgské zkoušky (PET, FCE,…). Vybraní lektoři naší jazykové školy jsou dále pravidelně vysíláni na další semináře a dny otevřených dveří pořádané specializovanými organizacemi a institucemi na výuku jazyků, např. pedagogickou fakultou či nakladatelstvím Oxford University Press atd. Specialisté z našeho metodického oddělení, kteří zodpovídají za kvalitu lektorského týmu a výuky obecně, se pravidelně vzdělávají nejen v ČR, ale také na odborných zahraničních seminářích, konferencích a workshopech.

Finanční odměna, možnost profesního růstu a kvalitní zázemí školy jsou další silné motivační faktory, díky kterým se nám daří udržovat si stabilní a kvalitní tým lektorů který je pro Vás zárukou rychlého a plynulého pokroku ve studiu.