Maturita z angličtiny: Jak probíhá a na co se připravit?

Čeká vás státní maturita z angličtinyTak právě pro vás jsme nachystali podrobných souhrn všech důležitých informací o této zkoušcePo přečtení článku budete přesně vědět, jak tato část maturity probíhá.  

Hodit se vám jistě bude tabulka na konci článku – obsahuje všechny podstatné informace o jednotlivých částech maturity z angličtiny. 

Pravidla maturity se mohou měnit každý rok. Zjistěte si proto vždy aktuální informace na oficiálních stránkách, nebo u svého učitele. 

Bez přípravy to nepůjde 

Při přípravě na maturitu z angličtiny mějte na paměti, že se jedná o zkoušku z jazyka – je tedy potřeba se připravovat systematicky a pravidelně. Anglicky se prostě přes noc nenaučíte. Tímto vás nechceme zbytečně strašit, dejte si na to pouze pozor. Nemyslete si, že to bez přípravy nějak okecáte 

Z jakých částí se maturita z angličtiny skládá? 

Maturitní zkouška z angličtiny je komplexní zkouška. Během ní se prověřují znalosti gramatiky a poslechu. Kromě toho se také zkouší psaný a ústní projev. Maturita z anglického jazyka se skládá ze tří hlavních částí. Jsou to: 

 • didaktický test,   
 • písemná práce,  
 • ústní zkouška.  

Váha jednotlivých částí se liší – jejich podíl v procentech můžete vidět v tabulce na konci článku. Zajímá vás, co se stane, když někdo nesplní jednu část zkoušky? Musí opakovat znovu pouze nesplněnou část.   

Nyní vám blíže představíme jednotlivé části maturity z angličtiny 

Didaktický test 

V didaktickém testu se prověřuje především poslech, gramatika a čtení. Test je rozdělen do dvou částí. Konkrétně jsou to: 

 • poslech,  
 • čtení a jazyková kompetence.  

Při zkoušce se nejprve se testuje poslech, který trvá celkem 35 minut. Hned po něm následuje čtení a jazyková kompetence, na kterou mají žáci 60 minut    

Pozor si dejte na to, že při skládání zkoušky můžete používat pouze psací potřeby, žádné další pomůcky nejsou povolenyPamatujte také na to, že zadání testu je v pracovním sešitem, odpovědi se pak zapisují do záznamového archu.   

Pokud hledáte materiály k procvičení, podívejte se na tyto stránkyNajdete tam testy z minulých let včetně poslechu.  

Tip: anglicky se nemusíte učit jen z učebnice. Existuje spousta možností, dalších možností. Podívejte se na náš článek Jak se naučit anglicky snadno a rychle, kde představujeme nejlepší weby a aplikace pro výuku jazyků. Můžou vám při studiu hodně pomoct.  

Písemná práce 

Písemné práce, jak název napovídá, prověřuje úroveň psaného projevu. Tato část trvá celkem 60 minut a opět se skládá se ze dvou dílčích částí. Zadání obou částí se liší slohovým útvarem a délkou. 

 • Delší text (120-150 slov)  
 • Kratší text (60-70 slov)  

Na rozdíl od didaktického testu můžete v průběhu této části používat slovníkZadání slohu je napsané v testovacím sešitu, text se pak zapisuje na linkovaný záznamový arch.  

Jaké bývá nejčastější zadání slohu? Obvyklými slohovými útvary jsou formální a neformální dopis či email, popis člověka nebo třeba inzerát. 

Při hodnocení slohu se bere v potaz dodržení daného slohového útvaru, vhodnost slovní zásoby, gramatická a stylistická správnostNezapomínejte také na to, že se musíte vejít do předepsaného počtu slov – pokud tento bod nedodržíte, zbytečně přicházíte o body.  

Zadání písemné části z předešlých let si můžete prohlédnout tady 

Ústní zkouška 

Mluvený projev se ověřuje jako posledníU ústní zkoušky se hodnotí projev a interakce. Stejně jako předešlé části se i ústní projev skládá z dílčích částíV této části zkoušky se zaručeně objeví: 

 • Interview  
 • Práce sobrázkem  
 • Ústní projev na dané téma 
 • Rozhovor  

Jak probíhá ústní zkouška? Žák si na začátku vylosuje témat, poté se 15 minut připravuje - k dispozici má k tomu pracovní list s veškerými informacemi. Po přípravě probíhá samotná zkouška, která trvá 15 minut. 

Maturitní otázky z angličtiny můžete najít zpracované na internetu například tady nebo tady. Pokud používáte otázky od někoho jiného, vždy si zkontrolujte jejich správnostSamozřejmě doporučujeme si otázky zpracovat samostatně, protože při jejich vypracování se vlastně učíte a také se vám z nich bude snáze učit.  

V tabulce najdete podrobné informace o jednotlivých částech maturity z angličtiny.  

Maturitní část 

Jednotlivé části 

Čas 

částí 

Čas celkem 

Max. počet bodů 

Body na projití 

% na projití 

Váha  

Písemná práce  

Delší (120-150 slov) 

60 min. 

60 min. 

36 

16 

44 % 

25 % 

Kratší  

(60-70 slov) 

Didaktický test 

Poslech  

40 min. 

100 min. 

95 

42 

44 % 

50 % 

Test  

60 min.  

Ústní část 

Představení  

0,5 min. 

15 min. 

39 

18 

44 % 

25 % 

Otázky  

2,5 min. 

Obrázek  

4 min. 

Odborná  

5 min.  

Rozhovor  

3 min. 

 

Na závěr ještě připomeneme, že štěstí přeje připraveným. Tak na to nezapomeňte. Přejeme vám hodně štěstí.  

Pokud máte s angličtinou problémy, zapište se k nám na individuální kurz, který vám pomůže se na maturitu připravit.  

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte ho dál a pomůžete tak třeba svým kamarádům!