Mezinárodní zkouška z němčiny - WiDaF

WiDaF® (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) je zkouška z němčiny, která je určena k testování znalostí z obchodní němčiny v pracovním prostředí. 

Zkouška vznikla roku 1996 a byla vytvořena Německo-francouzskou obchodní komorou. V obchodním prostředí nalezl WiDaF uznání v takových firmách jako jsou např. Deutsche Bank, Siemens, Miele, Deloitte, Marks & Spencer  a další…

Obsah zkoušky:

Mezinárodní zkouška z němčiny WiDaF měří jazykové schopnosti na úrovních A1 až C1.  WiDaF je test, kde účastník vybírá správnou odpověď z několika možností. Tento test obsahuje 150 otázek. Skládá se z 2 částí – poslechu (45 min.)  a čtení + slovní zásoba (105 min.)

 • výsledek se dělí na 3 části á 330 bodů
 • čistá doba trvání zkoušky je 150 minut (s administrací cca 3 hod.)
 • bodovací škála od 10 – 990 bodů, které pokrývají úroveň A1 - C1 dle SERR

Část I (105 minut) 

 • Slovní zásoba: administrace, výroba, finance a rozpočty, pojištění, obchod, reklama, průzkum na trhu, trhy a akce, atp. Kontexty: korespondence, informační materiály, hlášení, protokoly, návody, atp.
 • Gramatika: časování, časy, trpný rod, skloňování, předložky, spojky, zájmena, atp.
 • Četba: obchodní texty, dopisy, popisy výrobků, reklama, novinové články, atp.

Část II (45 minut)

 • Poslech: základní informace, dialogy, rozhovory o práci, telefonické rozhovory, situační dialogy, atp.

Termíny:

Zkoušky je možno skládat v individuálních nebo veřejných termínech.

Termíny veřejného testování zkoušky WiDaF pro rok 2017:

 • 23.2. / 20.4. / 25.5. od 15 hod

Cena:

 • Veřejné testování - vypsaný termín: 2.700 Kč*
 • Termín zvolený klientem - skupinové testování: 2.700 Kč* za osobu (nutné min. 3 osoby)
 • Termín zvolený klientem - individuální testování: 8.100 Kč* (1 osoba)

* Certifikát je v ceně zkoušky.

Certifikát

Mezinárodní certifikát z němčiny WiDaF je vhodný pro studenty, uchazeče o zaměstnání a pracovníky, kteří potřebují doložit mezinárodně osvědčenou úroveň jazyka.
Uchazeč dostane certifikát. Doporučujeme přikládat k certifikátu tabulku jazykových zběhlostí, která slouží jako slovní hodnocení výsledku zkoušky.

WiDaF® využívají firmy při přijímání a výběru zaměstnanců.

Vzor certifikátu si můžete prohlédnout: ZDE

Příprava na zkoušky z němčiny

Chtěli byste se na zkoušku z němčiny dobře připravit a dosáhnout hodně bodů? Potřebujete složit mezinárodní jazykovou zkoušku v krátkém termínu?
Zajistíme Vám individuální výuku němčiny, která je speciálně zaměřená na přípravu na zkoušku WiDaF.

Jak se zaregistrovat:

Termín testování je nutné potvrdit min. 14dní dopředu.
Pro registraci či více informací o termínech a zkouškách kontaktujte prosím jazykovou školu: