Příklady modelů výuky

  • Model skupinové výuky ve firemních kurzech:

Model skupinové výuky je využíván hlavně ve firmách se stabilním zázemím a větším počtem zájemců o jazykové vzdělávání. Zájemce je možné v tomto případě rozdělit do skupin dle úrovně znalosti jazyka, popř. dle volby preferovaného jazyka a zaměření kurzu. Skupinu může tvořit 2 – 10 studentů se stejnými požadavky na vzdělávání a stejnou motivací. Lekce výuky navštěvují společně, vzájemně se podporují a motivují k výkonu.

Pro koho je skupinová výuka určena? Skupinová výuka je určena převážně pro pracovníky na středních a vyšších pozicích, kteří mají čas se účastnit výuky v předem naplánovaných termínech a nevyžadují flexibilní přístup lektora.

  • Model individuální výuky ve firemních kurzech:

Model individuální výuky navrhujeme pro klienty a jejich pracovníky v případě, kdy je požadován specifický a individuální přístup k výuce. V tomto případě se může jednat například o volbu minoritního jazyka, preferenci specifického zaměření kurzu, nutnost věnovat péči lektora pouze jednomu studentovi, aj.

Pro koho je individuální výuka určena? Individuální výuku doporučujeme všem vedoucím pracovníkům, kteří vyžadují nutnost flexibility lektora a jeho přizpůsobení se harmonogramu studenta. Studentům, kteří potřebují individuální přístup a očekávají rychlý posun ve výuce.

  • Model SKYPE výuky ve firemních kurzech:

Model SKYPE výuky je oblíben v mezinárodních firmách a ve firmách s pobočkami nejen po České republice. SKYPE výuka umožňuje komunikovat se studenty po celém světě a téměř v jakémkoliv čase. Skrze kameru je přístup lektora osobní a přitom nemusí dojít k opravdovému setkání.

Pro koho je SKYPE výuka určena? Výuku zprostředkovanou prostřednictvím SKYPE aplikace doporučujeme všem lidem, kteří mají o jazykové vzdělávání zájem, ale není v jejich silách najít v nabitém harmonogramu místo pro osobní setkání.

  • Model ON-LINE výuky ve firemních kurzech:

Model ON-LINE výuky je brán převážně jako doplňkový ke standardním modelům. Nabízí ozvláštnění výuky pro studenta například o emailovou komunikaci s lektorem, každodenní chat, telefonické hovory nebo v pasivní formě o využívání e-learningových programů a mobilních aplikací.

Pro koho je ON-LINE výuka určena? Výuka s využitím tohoto modelu je určena pro všechny, kteří chtějí výuku jazyků oživit. Pro všechny, kteří rádi experimentují a rádi využívají všech dostupných možností jak dosáhnout svého stanoveného cíle. A samozřejmě i právě pro ty, kteří si svoji aktuální jazykovou úroveň chtějí i nadále udržet.

  • Model kombinace výše uvedených s intenzivní složkou:

Občas je dobré zaběhnutý režim něčím nabourat a vytrhnout studenty ze zaběhnutých kolejí. Pro případ potřeby dodat výuce a hlavně studentům energii, chuť a novou motivaci ke studiu slouží právě námi umožňovaná kombinace s intenzivním seminářem. Ke standardnímu modelu přidáme intenzivní kurz uspořádaný Vám na míru, který studentům dodá nejen potřebnou energii, ale zároveň je posune rychlým tempem vpřed, což se pozitivně odrazí na motivaci každého z nich.

Pro koho je tento model určen? Všem, kteří chtějí svou úroveň neustále posouvat a zlepšovat.

  • Model na míru klientovi:

Neztotožnila se Vaše představa s ani jedním z námi uvedených nabízených modelů? Pak právě Vám vytvoříme model na míru dle Vašich představ a požadavků.