Případové studie

Věděli jste, že...

Našim studentům se u nás tak líbí, že se k nám někteří vrací do pomaturitka i další rok!

Monika Klivandová, pomaturitní studium angličtiny 2011

Studentka Monika se přihlásila na pomaturitní studium, protože ji nevyšly přijímací zkoušky na právnickou fakultu UK, kam se hlásila. Rozhodla se rok využít ke studiu angličtiny, přípravě na přijímačky a našetření financí na letní cestu s kamarády po Evropě. Pro jazykovou školu Presto se rozhodla na doporučení své kamarádky.

Monika si dala za cíl složit zkoušku FCE. Nejdříve bylo potřeba určit vstupní úroveň Moniky, abychom ji mohli zařadit do správné skupiny. Monika si nejprve udělala on-line test. Následně jsme Moniku pozvali na ústní pohovor, po kterém napsala i krátký paragraf, takže jsme mohli pořádně určit její vstupní jazykovou úroveň. Monika byla zařazena do skupiny B1 s přípravou na složení zkoušky FCE v červnu 2012.

Moničina skupina měla 12 studentů a všichni byli na úrovni jako Monika, takže nikdo nebyl napřed ani pozadu a skupině se velmi dobře studovalo. Ve třídě učili 4 různí lektoři, aby studenti poznali různé přízvuky a aby byla výuka vždy zajímavá a různorodá. 2 lektoři byli rodilí mluvčí a 2 čeští lektoři. Výuka byla zaměřena na využití jazyka v praxi a při hodinách studenti dostávali hodně prostoru k mluvení a procvičování. Součástí byla i příprava na FCE a zkušební testy, na kterých si studenti mohli vyzkoušet, jak jim jde příprava na zkoušku.

Na jaře lektoři doporučili Monice, že je na zkoušku připravena a může se přihlásit. Jazyková škola ji, a další doporučené studenty, přihlásila na červnový termín FCE. Všichni studenti zkoušku úspěšně složili.

Monika nám před koncem školního roku oznámila i další skvělou zprávu – tentokrát u přijímaček vše klaplo a Monika se dostala na Právnickou fakultu UK. Monika byla z roku v Prestu nadšena – za rok si stihla výrazně lepšit angličtinu, složit FCE, připravit se na práva a dostat se na PF UK, našetřit si na léto a ještě si zachovala status studenta.

David Král, pomaturitní studium angličtiny 2010

Student David se rozhodl pro pomaturitní studium, protože se chtěl pořádně naučit anglicky. O přijetí na vysokou školu neusiloval, po dokončení střední školy si chtěl zlepšit angličtinu a složit mezinárodní zkoušku, aby si mohl najít dobrou práci buď u nás, nebo v cizině. David si pečlivě vybíral správnou jazykovou školu, až se rozhodl pro Presto, protože v pomaturitním studiu učí hodně rodilých mluvčích a slyšel na nás dobré reference od svých známých.

Davidova vstupní úroveň byla dostatečná, aby mohl být zařazen do skupiny, která se připravovala na složení zkoušky PET. Skupina měla na polovinu výuky českého lektora, který se střídal s rodilým Američanem na druhou polovinu výuky. V průběhu roku se David postupně zlepšoval ve všech oblastech jazyka. Zlepšení bylo znát hlavně ve slovní zásobě, která byla na začátku jeho slabinou. Při hodnocení v prvním pololetí byl v konverzaci ohodnocen jako nejlepší ze skupiny.

V průběhu roku si pomocí simulačních testů David spolu s ostatními spolužáky testoval svou připravenost na zkoušku PET. Výsledky mu vždy dopadly dobře, a proto mu lektoři doporučili, aby se na zkoušku nechal přihlásit, protože má téměř jistotu úspěchu.

David zkoušku opravdu udělal s téměř plným počtem bodů. Po skončení pomaturitního studia se rozhodl ještě odjet do ciziny na jazykový pobyt, aby si vypiloval své konverzační dovednosti přímo v Anglii. V září nás David mile překvapil, když se u nás znovu zaregistroval do dalšího ročníku pomaturitního studia, tentokrát do skupiny zaměřené na složení FCE.

Objednat kurz