Styl výuky

Věděli jste, že...

Učíme to, co Vás zajímá – aktuální témata, moderní učebnice a lektoři, kteří umí naučit a zároveň jsou „cool“

Základem našeho stylu výuky je učit cizí jazyky s ohledem na jejich maximální využitelnost v praxi, a zároveň je učit tak, aby to studenty bavilo.. Studenty učíme cizí jazyk pro skutečný život.

Metody a prostředky výuky:

Metodika jazykové školy Presto staví na komunikativní metodě. Při výuce je tak důraz kladen především na:

  • plynulost použití cizího jazyka
  • rozvoj veškerých komunikativních dovedností – mluvení, psaní, poslech, čtení
  • rozšíření a zautomatizování slovní zásoby
  • schopnost správně a bezproblémově používat gramatiku

Naším cílem je, abyste Vy uměli využít získané vědomosti v reálném životě. Na hodinách jsou studenti aktivně zapojováni do výuky. Lektoři používají různorodou škálu cílených aktivit a cvičení, díky kterým se studenti přirozeně učí novou látku a následně si ji procvičují a automatizují. Nedílnou součástí výuky jsou časté modelové scénky, které přesně kopírují potřeby studentů v praxi.

V rámci přípravy na mezinárodní zkoušky se studenty pracujeme na strategiích a tipech pro úspěšné složení těchto zkoušek. Používáme speciální přípravné materiály – cvičení, poslechy, atd.

Učební materiály

V pomaturitním studiu používáme jen učebnice a doplňkové materiály, které splňují naše přísné nároky na moderní, efektivní a zábavnou výuku.

Hlavní učebnice jsou následující:

  • Angličtina -  English File Third Edition

SERR – Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Pokrok ve výuce sledujeme u všech jazyků a kurzů dle mezinárodně nadefinovaných úrovní SERR (A0 – C2). Certifikáty o absolvování našich kurzů jsou tak akceptovatelné v celé EU. 

Objednat kurz