Styl výuky

Věděli jste, že...

Garantujeme malé studijní skupinky, ve kterých se každý dostane ke slovu!

Styl a metody výuky jsou zaměřeny na rovnoměrný rozvoj všech jazykových dovedností - mluvení, poslech, čtení, psaní - a dále na rozvoj slovní zásoby a gramatických znalostí. Důraz je kladen hlavně na schopnost komunikovat v reálném životě, a proto jsou naši studenti vždy aktivně zapojováni do výuky.

Chcete se dozvědět víc a přesvědčit se na vlastní oči, jak výuka probíhá? Domluvte si ukázkovou hodinu!

Chcete se naučit mluvit? Vyberte si jazykový kurz z naší nabídky.

Aktuální nabídka kurzů