Úroková sazba

Úroková sazba se v angličtině řekne interest rate?