Úspěsnost studentů

Úspěšnost našich studentů u mezinárodních jazykových zkoušek byla v letech 2011 a 2012 100%