Vzdělávací semináře

Věděli jste, že...

Učebnice pro Vaše zaměstnance zakoupíme s 15% slevou a dopravíme je přímo k Vám do společnosti

Připravili jsme pro Vás zajímavou nabídku vzdělávacích seminářů se zaměřením na jazykovou výuku. Jedná se o půldenní semináře zaměřené na konkrétní profese nebo na určité téma. Účastníci získají základní přehled v dané oblasti se zaměřením na nejčastější jazykové interference a studijní a referenční materiály cenné pro další využití.

Semináře jsou vhodné i pro pracovníky HR, kteří získají přehled o nabídce nejžádanějších specializovaných kurzů a moderních metodách intenzivní výuky v praxi.


Angličtina při obchodním jednání 1

Termín: 19.1. a 18.5.2017

Cílová skupina: obchodníci, manažeři firem a podnikatelé

Přibližná úroveň: B1 – středně pokročilý a vyšší

Seminář Angličtina při obchodním jednání 1 představuje především rozšiřující slovní zásobu zaměřenou na obchodní schůzky. Tento seminář je určen zejména středně a mírně pokročilým mluvčím anglického jazyka, kteří v rámci svého zaměstnání přicházejí do styku se zahraničními partnery. Náplní semináře je sjednání schůzky a příprava agendy, zdvořilostní konverzace, vedení jednání, vyjádření nesouhlasu a návrh alternativního řešení, zápis z jednání.

Přihlášky a více informací: zde

Don’t speak Czenglish!

Termín: 1.6.2017

Přibližná úroveň: A2 - B1, mírně pokročilý – středně pokročilý

Abychom anglicky nejen rozuměli, ale bylo nám i rozuměno aneb jak se zbavit bohemismů. Rodilí mluvčí jim často vůbec nerozumí, a jejich používání nás dokonce může dostat do společensky nepříjemných situací. Přijďte se dozvědět, jaké chyby děláte právě Vy a jak je můžete efektivně odstranit, abyste namísto Czenglish používali pravou English. Seminář je uzpůsoben pro mírně pokročilé, budeme se proto zabývat zejména rozdíly ve větné stavbě, základními chybami ve výslovnosti a nesprávným používáním vybrané slovní zásoby. Odstranění těchto chyb a uvědomění si elementárních rozdílů mezi oběma jazyky vám pomůže podstatně zlepšit mluvený i písemný projev a usnadní další studium angličtiny.

Přihlášky a více informací: zde

Angličtina při obchodním jednání 2

Termín: 16.2. a 15.6.2017

Cílová skupina: obchodníci, manažeři firem a podnikatelé

Přibližná úroveň: B2 – pokročilý a vyšší

Tento seminář je určen zkušeným obchodníkům a manažerům, kteří si chtějí rozšířit specifickou slovní zásobu a obraty v angličtině se zaměřením na prezentaci produktů nebo služeb, projednávání obchodních podmínek a uzavření obchodu. Součástí semináře je také představení různých vyjednávacích strategií formou praktických ukázek a workshopu.

Přihlášky a více informací: zde

Don’t speak Czenglish!  – advanced

Termín: 22.6.2017

Přibližná úroveň: B2 – pokročilý a vyšší

Přijďte zapracovat na odstranění čechismů a chyb, které v angličtině děláme právě proto, že naším rodným jazykem je čeština. Dozvíte se, co jsou to tzv. false friends, naučíte se správně používat některá ustálená slovní spojení,  rozebereme typické chyby v gramatice a bavit se budeme i o správné anglické výslovnosti slov a spojení, se kterými Češi nejvíce bojují. Uvedeme si spoustu úsměvných příkladů z praxe a posuneme se zase o krok dále od Czenglish k pravé English.  

Přihlášky a více informací: zde

Němčina při obchodním jednání

Termín: 20.10.2016

Cílová skupina: obchodníci, manažeři firem a podnikatelé

Přibližná úroveň: B1 – středně pokročilý a vyšší

Cílem semináře je zdokonalit odbornou jazykovou znalost pracovníků, kteří přicházejí do styku s německy mluvícími partnery, zejména v obchodní sféře. Náplní kurzu bude: korespondence v cizím jazyce, telefonování, schůzky a jednání, obchodní a ekonomické termíny v cizím jazyce, tematicky zaměřená konverzace. Vše si názorně demonstrujeme na ukázkách z praxe. Po absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni používat specifickou slovní zásobu a řešit různé problematické situace.

Přihlášky a více informací: zde

Angličtina pro HR

Termín: 10.11.2016

Cílová skupina: vedoucí HR oddělení firem a personalisté

Přibližná úroveň: B1 – středně pokročilý a vyšší

Seminář pro pracovníky z oblasti HR se věnuje třem oblastem. První oblastí je komunikace s uchazečem o práci, která zahrnuje zdvořilostní rozhovor, představení firmy, vedení pohovoru a zkoušení kandidáta z jazykových schopností. Druhou oblastí je komunikace s vedením firmy zaměřená na vyjednávání, prezentaci výsledků a další reporting. Třetí oblast se věnuje pravidlům emailové komunikace s důrazem na použití zdvořilostních frází a obratů a klíčové slovní zásoby z oblasti HR. Slovní zásoba je prezentována v kontextu realistických situací za podpory autentických HR materiálů, které dobře poslouží jako další zdroj inspirace ve Vaší profesi.

Přihlášky a více informací: zde

Angličtina pro pracovníky front office

Termín: 16.3.2017

Cílová skupina: recepční a pracovníci front office

Přibližná úroveň: A2 – mírně pokročilý a vyšší

Seminář je zaměřen na výuku komunikačních dovedností, které využijete při telefonování, vítání klientů/hostů, psaní e-mailů, vyřizování běžných poptávek či nabídek nebo při osobní komunikaci s klienty. Vyzkoušíte si reálné situace a obohatíte si vaši odbornou slovní zásobu. Ukážeme vám, jak si tyto znalosti osvojit tak, aby různé typy a úrovně komunikace byly naprosto přirozené a odpovídaly soudobé praxi.

Přihlášky a více informací: zde

Angličtina pro komunikaci s hosty

Termín: 20.4.2017

Cílová skupina: recepční, hotelový a restaurační provoz a management

Přibližná úroveň: A2 – mírně pokročilý a vyšší

Tento seminář je určen pro zaměstnance hotelů, restaurací a dalších zařízení, kde je komunikace s klientem na prvním místě. Náplní semináře tedy bude nejen „provozní“ komunikace s hosty např. rezervace; poskytování informací o hotelu nebo restauraci, vyřizování stížností apod., ale doporučování aktivit v okolí, společenské konverzace, umění ‘upsellingu’ a nabídnutí extra služeb. Veškeré slovní obraty, fráze a pravidla komunikace budou v rámci semináře také názorně procvičeny v simulačních hrách.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začátek seminářů je vždy ve 14 hod. Přepokládaný konec je okolo 18 hod.

Program:

  • Uvítání účastníků, představení jazykové školy a lektora – 5 minut
  • Odborná část semináře – 2 x 90 min + 10 minut přestávka
  • Diskuse – 30 minut
  • Občerstvení a volná debata

Cena: 490 Kč

Adresa: Jazyková škola Presto, Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1

Přihlášky:
Přihlásit se na seminář můžete přes:

  • Tel.: +420 225 000 669
  • Email:

Máte zájem? Odešlete nám rychlý dotaz!

required:
:
required:
Oblast:
 
 
 
 
 

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty na firemní výuku na telefonním čísle +420 225 000 669 nebo na e-mailové adrese .