E-learning

Věděli jste, že...

Najdete u tu spoustu kamarádů a užijte si to společně – pobyt v Londýně, výlety, společenské akce, soutěže, atd.

Ke studiu angličtiny poskytujeme všem studentům pomaturitního studia ZDARMA náš e-learningový program On-line škola. Díky tomuto programu mají studenti možnost procvičit si látku, kterou probrali v rámci běžného denního rozvrhu a utužit si tak ještě lépe získané znalosti.

Co všechno On-line škola umí

Kurz anglické gramatiky English for Everyone v rozsahu 157 lekcí pro 6 úrovní jazykové pokročilosti, tedy kompletně všechny oblasti anglické gramatiky. Porovnáním se standardní výukou v "běžných" třídách On-line škola pokrývá učební látku přibližně čtyřletého studia.

Kurz 2000 slov obsahuje 60 lekcí – originálních článků včetně slovníčku a úloh na prozkoušení ke každé lekci, naučíte se 2000 nejpoužívanějších anglických slov a slovních spojení!

PIN (Presto internet news) – rozsáhlá série krátkých článků, ve kterých se naučíte užitečná slovíčka a slovní spojení, a následně si je můžete procvičit.

Objednat kurz