Naši metodici

Naši metodici se pravidelně školí v zahraničí a předávají našim lektorům nejnovější poznatky z moderní pedagogiky.