Průběh a obsah studia

Věděli jste, že...

Zachovejte si status studenta – sociální a zdravotní pojištění za Vás bude platit stát a Vy budete platit studentské jízdné:-)

Cíle studia

Cílem programu je, aby absolventi pomaturitního studia dokázali samostatně a bezproblémově komunikovat v cizím jazyce v nejrůznějších životních situacích, a aby ovládali veškeré gramatické struktury a slovní zásobu na příslušné jazykové úrovni. Získané dovednosti a poznatky tak absolventi mohou efektivně využít při svém dalším studijním nebo profesním rozvoji. Dalším cílem je umožnit našim studentům úspěšně složit mezinárodní zkoušku odpovídající jejich úrovni a vybranému jazyku.

Obsah studia

Studenti se učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému slovu, zdokonalují si svůj psaný projev, slovní zásobu a gramatické znalosti.

Studijní plán pomaturitního studia je pečlivě vypracován našimi odborníky na jazykové vzdělávání tak, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita studia. Obsahově se studium skládá z následujících modulů:

  • všeobecný jazyk – gramatika, konverzace, čtení, psaní, poslech, rozšiřování slovní zásoby
  • obchodní jazyk – korespondence, pracovní jednání, prezentace, telefonování, vyjednávání
  • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky – strategie, tipy, cílené procvičování
  • příprava na úspěšný vstup do nového zaměstnání – simulace přijímacího pohovoru, jak napsat životopis apod.

Úspěšnost našich studentů u mezinárodních  jazykových zkoušek

Díky kvalitním lektorům a kvalitně připravenému programu mají naši absolventi již tradičně vysokou úspěšnost u mezinárodních jazykových zkoušek. V roce 2011 a 2012 byla úspěšnost našich studentů u FCE a PET 100%!

Harmonogram školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku 1. 9. 2014
Ředitelské volno 2. 9 - 5. 9. 2014
Zahájení výuky 8. 9. 2014
Finální rozdělení do skupin do konce září 2014
Státní svátek – den bez výuky 28. 10. 2014
Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014
Státní svátek - den bez výuky 17. 11. 2014
Vánoční prázdniny 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015
Pololetní testování leden 2015
Pololetní prázdniny 30. 1. 2015
Jarní prázdniny 23. 2. – 1. 3. 2015
Zápis na vybrané mezinárodní jazykové zkoušky první pololetí 2015
Velikonoční prázdniny 2. – 3. 4. 2015
Státní svátky – den bez výuky 6. 4., 1. 5., 8. 5. 2015
Skládání mezinárodních jazykových zkoušek květen - červen 2015
Závěrečné testování červen 2015
Vydání certifikátů červen 2015
Konec školního roku 30. 6. 2015

Každý měsíc bude probíhá pravidelné testování formou malých testů a šest krát ročně absolvují studenti velký test na základě probrané látky. Tyto testy slouží zejména studentům jako zpětná vazba na to co již umí a na čem potřebují zapracovat.

Zábava a doprovodné aktivity pro 2014/2015

Welcome party září 2014
Návštěva divadelního představení v angličtině listopad/prosinec 2014
Christmas party 19. 12. 2014
Cambridgeské zkoušky nanečisto prosinec 2014
Návštěva muzea/výstavy únor 2015
Výlet do Londýna březen 2015
Prohlídka pražských památek v angličtině duben 2015
Návštěva ZOO květen 2015
Tajný závod červen 2015
Piknik červen 2015

… a mnoho dalších aktivit a překvapení

Mezinárodní jazykové zkoušky

Na všechny tyto jazykové zkoušky Vás v pomaturitním studiu nejen připravíme, ale také Vás na ně přihlásíme přímo u nás v jazykové škole.

Zkoušky z angličtiny:

Cambridge English: Key (KET)

Cambridge English: Preliminary (PET)

Cambridge English: First (FCE)

Cambridge English: Advanced (CAE) 

TOEIC – Business English

Naše jazyková škola je autorizovaným testovacím centrem pro zkoušku TOEIC od roku 2007.

Objednat kurz