Styl výuky

Věděli jste, že...

Výuka komunikativní metodou je o více než 50% procent efektivnější než staré metody

Základem našeho stylu výuky profesních jazykových kurzů je učit cizí jazyky s ohledem na jejich maximální využitelnost v praxi, tj. ve Vašem oboru.

Konkrétní cíle výuky:

  • naučit bezproblémově používat cizí jazyk v praxi
  • naučit cizí jazyk v celé jeho šíři
  • naučit gramatiku tak, aby její správné použití bylo automatické a přirozené
  • naučit slovní zásobu a průběžně ji rozšiřovat, procvičovat a upevňovat

Metody a prostředky výuky:

Prostřednictvím specialistů z metodického oddělení je dohlíženo na dodržování metodiky jazykové školy Presto, která staví na komunikativní metodě. Při výuce je tak důraz kladen především na:

  • plynulost použití cizího jazyka v kontextu různých reálných situací
  • rozvoj veškerých komunikativních dovedností studentů v reálných situacích – mluvení, psaní, poslech, čtení
  • rozšíření a zautomatizování slovní zásoby, a to zejména v kontextu různých reálných situací

Důraz je kladen na využití získaných vědomostí v praxi. Na hodinách jsou studenti aktivně zapojováni do výuky a lektorem maximálně podporováni v samostatné komunikaci. Lektoři používají různorodou škálu cílených aktivit a cvičení, díky kterým se studenti přirozeně učí novou látku a následně si ji procvičují a automatizují. Nedílnou součástí výuky jsou časté modelové scénky, které přesně kopírují potřeby studentů v praxi. Součástí kurzů je jak práce s učebními materiály, tak i s autentickými dokumenty dle zaměření kurzu.

SERR – Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Pokrok ve výuce sledujeme u všech jazyků a kurzů dle mezinárodně nadefinovaných úrovní SERR (A0 – C2). Certifikáty o absolvování našich kurzů jsou tak akceptovatelné v celé EU.

Máte zájem? Odešlete nám rychlý dotaz!

required: povinný údaj
required: povinný údaj
required: povinný údaj
Oblast:
 
 
 
 

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty na firemní výuku na telefonním čísle +420 225 000 666 nebo na e-mailové adrese crmpresto.cz.