Obchodní podmínky

Plné znění obchodních podmínek platných pro poskytování výuky jazyků je možné získat zde:
obchodní podmínky.pdf