Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Letecká angličtina

Náš blog

Letecká angličtina je mezinárodně zavedený jazyk letectví, který je kombinací profesionálního žargonu a jednoduché angličtiny. Tento jazyk byl vytvořen, aby umožnil jasnou komunikaci a předcházel leteckým nehodám.

Letecká angličtina

Zdroj: https://pict.sindonews.net/dyn/480/pena/news/2021/10/27/178/581388/menggiurkan-ini-besaran-gaji-pilot-terbesar-di-dunia-bisa-tembus-rp4-miliar-uda.jpg

Letecká angličtina je mezinárodně zavedený jazyk letectví, který je kombinací profesionálního žargonu a jednoduché angličtiny. Tento jazyk byl vytvořen, aby umožnil jasnou komunikaci a předcházel leteckým nehodám.

Co je letecká angličtina?

Letecká angličtina je mezinárodním jazykem civilního letectví. Tato specifická angličtina slouží k tomu, aby piloti mezi sebou mohli komunikovat prostřednictvím radiokorespondence v angličtině, čili aby rozuměli veškerým zkratkám a frázím a sami je dokázali používat. Letecká angličtina se skládá z asi tří set jednoznačných termínů.

Každý pilot, který plánuje let do zahraničí, musí složit zkoušky z letecké angličtiny (ICAO) minimálně na úrovni 4. Nejvyšší možnou úrovní je 6. Tato zkouška nejen dovoluje pilotům létat do zahraničí, ale také komunikovat na palubě letadla v angličtině. Zkouška z letecké angličtiny testuje následující dovednosti:

  • Znalost obecné angličtiny formou dialogu
  • Poslech zprávy z ATIS a ústní dekódování
  • Čtení NOTAM (Notise to Airmen – poznámka pro letce)
  • Vyslechnutí a interpretace nahrávky rozhovoru mezi pilotem a ATC
  • Přeložení textu s leteckou tématikou do ČJ
  • Popis obrázku s leteckou tématikou
  • Komunikace během simulovaného letu

Letecká komunikace zahrnuje řadu témat, včetně navigace a provozu letadla, elektroniky a avioniky, fyziky, pravidel létání, přístrojů a dalších. Piloti leteckých společností musí být schopni mluvit jasně a konkrétně a používat termíny, které jsou jednoznačné a přesné.

Proč vznikla letecká angličtina?

V roce 1951 stanovila Mezinárodní organizace pro civilní letectví doporučení pro používání mezinárodní letecké radiotelefonní komunikaci, neboť chybná komunikace byla hlavním faktorem mnoha leteckých nehod. Nicméně tato doporučení nebyl povinná.

Mezi typické příklady, které se staly později, se řadí nehoda na Tenerife v roce 1977, kdy se dva Boeingy 747 srazily na ranveji na španělském ostrově Tenerife a zabily 583 lidí. Bylo to z velké části způsobeno používáním nestandardizovaného leteckého jazyka, včetně nejednoznačného používání výrazu „OK“ během komunikace mezi posádkou jednoho letadla a letištní řídící stanicí, jejímž úkolem bylo vydávat povolení ke vzletu.

Podobně se v roce 1996 srazily let 763 Saudi Arabian Airlines a let 1907 Kazakhstan Airlines ve vzduchu nad vesnicí Charkhi Dadri, asi šedesát mil západně od Dillí. Zahynulo všech 349 lidí na palubě obou letadel a nehoda byla z velké části připsána chybám v komunikaci.

V roce 2003 organizace zveřejnila dodatky k přílohám smlouvy, kde požadovala, aby letečtí profesionálové prokázali definovanou úroveň znalosti letecké angličtiny. Byla vytvořena letecká angličtina jako specifický žargon, který je při správném použití zcela prostý, zbaven dvojznačností a může pomoci vyhnout se těmto druhům tragédií.

Frazeologie letecké angličtiny

Veškeré letecké fráze musí být stručné, výstižné a nezaměnitelné a vždy musí být použity ve spojení s volací značkou. Vynechání volací značky se provádí výhradně v souladu s radiotelefonními postupy.

Veškerá povolení a příkazy musejí být vždy doslovně zopakovány, aby bylo jasné, že jim pilot rozuměl a bude postupovat dle pokynů. Níže si uvedeme nejdůležitější výrazy letecké angličtiny.

Základní výrazy letecké angličtiny

Anglický výrazPřeklad do češtinyVýznam
AFFIRMANOAno
STANDBYČEKEJTEČekejte, zavolám vás
HOW DO YOU READ?JAK SLYŠÍTE?Jaká je čitelnost vysílání
OUTKONECRozhovor je skončen a neočekává se odpověď.
BREAKMEZERAOddělení dvou částí zprávy
SPEAK SLOWERMLUVTE POMALEJIZpomalte rychlost Vaší řeči.
MONITORMONITORUJTEPoslouchejte na… (kmitočet)
DISREGARDNEBERTE V ÚVAHUPovažujte toto vysílání, jako kdyby nebylo vysláno.
NEGATIVENEGATIVPovolení není potvrzeno
I SAY AGAINOPAKUJIOpakuji pro objasnění nebo zdůraznění
SAY AGAINOPAKUJTEOpakujte vše nebo následující část posledního vysílání
READ BACKOPAKUJTE ZPRÁVUOpakujte zpět vše nebo určitou část této zprávy přesně tak, jak jste ji slyšel
CORRECTIONOPRAVAV tomto vysílání byla učiněna chyba. Správný pokyn je…
VERIFYOVĚŘTEOvěřte a odsouhlaste s odesílatelem
CONTACTPŘEJDĚTENavažte rádiové spojení s …
OVERPŘÍJEMMoje vysílání skončilo, očekávám Vaši odpověď
ROGERROZUMÍMPřijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání
APPROVEDSCHVÁLENOPovolení pro požadovaný úkon je schváleno
CORRECTSPRÁVNÉTo je správné
GO AHEADVYSÍLEJTE„Vysílejte“ nebo „Pokračujte ve vysílání“
CHECKZKONTROLUJTE„Prověřte systém nebo postup“ (normálně se neočekává odpověď)
RECLEAREDZNOVU POVOLENO„Byla provedena změna k vašemu poslednímu povolení a toto nové povolení nahrazuje vaše předcházející povolení nebo jeho část“
CANCELZRUŠTE„Anulujte předcházející vyslané povolení“
REQUESTŽÁDÁM„Rád bych věděl…“ nebo „Přeji si obdržet…“
REPORTOZNAMTEPředejte mi následující informaci
ACKNOWLEDGEPOTVRĎTEPotvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl jí
CONFIRMPOTVRĎTE PŘÍJEMPřijal jste správně tuto zprávu?
CLEAREDPOVOLENOOprávnění pokračovat za určitých podmínek
WILCOPROVEDURozumím vaší zprávě a budu podle ní postupovat

Pin It on Pinterest

Share This