Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jazykový audit

Chcete svým zaměstnancům poskytnout jazykové vzdělávání nebo ověřit efektivitu investice do vzdělávání vašich zaměstnanců? Potřebujete zjistit, jakou mají kandidáti do zaměstnání jazykovou úroveň? Jazykové audity mohou určit úroveň každého studenta s maximální přesností.

O jazykovém auditu

Jazykový audit je komplexní analýza pro zhodnocení jazykové úrovně zaměstnanců či kandidátů v rámci náboru a následné sestavení výukového programu na základě potřeb společnosti. Jazykový audit sestává z písemného testu a osobního pohovoru s metodikem. Určení jazykových znalostí testovaných zaměstnanců probíhá na základě mezinárodní uznávané stupnice jazykových znalostí  A1-C2 s ohledem na Společný evropský referenční rámec pro jazyky.
Součástí jazykového auditu je také výstupní report, který kromě výsledků z písemné a ústní části obsahuje také popis úrovně ve všech jazykových kompetencích v podobě definice toho, co je zaměstnanec schopen na pracovišti zvládnout. Jako je kontakt se zákazníky po telefonu, korespondence či vedení obchodního jednání v cizím jazyce. Dále report zahrnuje silné a slabé stránky jednotlivce v jazyce, studijní doporučení a žádoucí zaměření studia jazyka. To vše je přínosné pro následný výběr jazykového kurzu.

Kdy můžete potřebovat jazykový audit?

9

Potřebujete ověřit úroveň jazyka nových kandidátů do zaměstnání

9

Je vaším cílem připravit zaměstnance na jazykové zkoušky

9

Zajišťujete svým zaměstnancům firemní kurzy

9
Potřebujete ověřit objektivní úroveň jazykových znalostí vašich zaměstnanců
9
Potřebujete zhodnotit úroveň obchodního nebo odborně zaměřeného cizího jazyka

Jak jazykový audit probíhá?

V první řadě je potřeba zhodnotit současnou situaci ve společnosti ve spolupráci s personálním oddělením. Testy, které zaměstnanci absolvují, se skládají z písemné a ústní části. Písemná část zahrnuje motivační dotazník a gramatický test. Následuje ústní část, která probíhá formou pohovoru s jazykovým metodikem.
Tento odborník zhodnotí jednotlivé jazykové kompetence, jako je vlastní mluvený projev, porozumění ústnímu projevu, výslovnost a slovní zásoba. Následuje vyhodnocení výsledků a zpracování reportu spolu s doporučením, jak pokračovat ve vzdělávání jednotlivých zaměstnanců.

Výhody jazykového auditu

Objektivita

Objektivní zhodnocení jazykové úrovně zaměstnanců

Přesnost

Určení jazykové úrovně s maximální přesností

Efektivita

Efektivní ověření investice do vzdělávání zaměstnanců

Transparentnost

Odhalení slabin a silných stránek zaměstnance ve zvládání jazyka na pracovišti

Perspektivnost

Získání doporučení pro docílení požadované úrovně jazyka

Jazykovou úroveň otestujeme v následujících jazycích

9

Angličtina - English

9

Francouzština - Français

9

Italština - Italiano

9

Němčina - Deutsch

9

Ruština - Russian

9

Španělština - Espaňol

9

Čeština pro cizince - Czech for Foreigners

bublina vlajky

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář - Firemní výuka CZ

Váš požadavek vyřizuje:

Tereza Židlická

Koordinátor firemní výuky

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty na firemní výuku jazyků na telefonním čísle +420 225 000 685 nebo na e-mailové adrese crm@presto.cz.

Pin It on Pinterest