Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jazykové úrovně – vše, co o nich potřebujete vědět

Náš blog

Zajímá vás, jakou máte úroveň angličtiny či jiného jazyka? Chcete se dozvědět, kolik existuje jazykových úrovní, nebo jak se od sebe jednotlivé stupně liší? Přečtěte si tento článek a vše vám hned bude jasnější. Připravili jsme si pro vás popisy jednotlivých jazykových úrovní, dále tu také najdete odkaz na online testy, díky kterým můžete zjistit výši své jazykové úrovně. Podívejte se také na přehlednou infografiku, která ukazuje posloupnost jednotlivých úrovní.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky, označovaný jako CEFR, je mezinárodní standard pro určení jazykové úrovně. Jeho hlavním cílem je poskytnout metodu učení, výuky a hodnocení, která se vztahuje na všechny jazyky v Evropě. Šest referenčních úrovní v rámci CEFR se tedy stává všeobecně přijímanou evropskou normou pro hodnocení jazykové znalosti jednotlivce. 

Studenti jazyků v současnosti často používají jazykové úrovně v životopisu, aby zjednodušeně popsali, na jaké úrovni se pohybují jejich schopnosti mluvit, číst, psát a porozumět danému jazyku. Existují však také zkoušky a certifikáty, které dosažení jazykové úrovně oficiálně potvrzují. Referenční úrovně jazyka jsou následující: 

 • A1 – Začátečník  
 • A2 – Pokročilý začátečník 
 • B1 – Mírně pokročilý 
 • B2 – Pokročilý 
 • C1 – Velmi pokročilý 
 • C2 – Expert 
jazykové úrovně

Pokud si nejste jisti, jaká je vaše úroveň znalosti angličtiny, němčiny či jiného jazyka, vyzkoušejte si naše online rozřazovací test

Zajímavost: CEFR a ostatní systémy pro měření jazykových znalostí 

CEFR bylo sestaveno Radou Evropy jako hlavní součást projektu „Jazykové vzdělávání pro evropské občanství“ v letech 1989 až 1996. V listopadu 2001 usnesení Rady Evropské unie doporučilo použít CEFR k vytvoření systémů ověřování jazykových dovedností 

V Evropě je tedy CEFR již pevně zavedené a je vnímáno jako obecně uznávané měřítko. V  jiných zemích se pak můžete setkat s jinou klasifikací jazykových dovedností. V USA se můžete setkat například s ACTFL Proficiency Guidelines nebo ILR scale. V Kanadě se pak využívá Canadian Language Benchmarks 

Kdvyužiji popis jazykové úrovně dle CEFR? 

CEFR je často používán především zaměstnavateli a v akademických podmínkách. Je tedy možné, že budete potřebovat certifikát CEFR pro tyto účely: 

 • Přijímací zkoušky na školu 
 • Požadavky k vysokoškolskému studiu 
 • Přijímací řízení do zaměstnání 

Jaké schopnosti jednotlivým úrovním odpovídají? 

Jazyková úroveň A1 – Začátečník  

Jazyková úroveň A1, znamená, že mluvčí dokáže porozumět velmi základním výrazům ke splnění konkrétních potřeb a používat je. Dokáže se představit a zeptat se ostatních na osobní údaje. Interaguje jednoduše tak dlouho, dokud druhý člověk mluví pomalu a jasně. Více informací zde

Odpovídající jazykové zkoušky v jednotlivých jazycích: 

 • Angličtina: IESOL-ISESOL Preliminary,  TOEIC A1
 • Němčina: GoetheZertifikat A1, WiDaF A1
 • Francouzština: DELF A1,  TFI A1
 • Italština: CILS A1  
 • Španělština: DELE A1 

Jazyková úroveň A2 – Pokročilý začátečník 

Pokročilý začátečník (na jazykové úrovni A2) rozumí často používaným výrazům ve většině běžných situací, jako je nakupování, rodina, zaměstnání atd. Nemá potíže s vykonáním úkolů, které se týkají všedních záležitostí a představují přímou výměnu informací. Zvládá jednoduše popsat záležitosti vztahující se k nejnutnějším potřebám. Více informací zde

Odpovídající jazykové zkoušky v jednotlivých jazycích:  

 • Anličtina: Cambridge KET, BEC Preliminary, IESOL-ISESOL Access, LCCIB EFB Preliminary, TOEIC A2
 • Němčina: GoetheZertifikat A2. WiDaF A2
 • Francouzština: DELF A2,  TFI A2
 • Italština: CILS A2 
 • Španělština: DELE A2 

Jazyková úroveň B1 – Mírně pokročilý 

Studenti jazyka na mírně pokročilé úrovni (odpovídající jazykové úrovni B1) umějí používat slova a fráze z oblasti rodinných, pracovních, školních nebo volnočasových témat. Zvládají již vyřešit většinu situací, se kterými se setkají na cestách v oblastech, kde se daným jazykem hovoří. Vytvářejí jednoduché texty k tématům osobního zájmu a umí popsat zkušenosti, události, sny a ambice, stejně tak i názory nebo plány v krátkodobém měřítku. Více informací zde

Odpovídající jazykové zkoušky:  

 • Angličtina: Cambridge PET, BEC Vantage, IESOL-ISESOL Achiever, LCCIB EFB First, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86, TOEICB1
 • Němčina: Goethe-Zertifikat B1,  WiDaF B1
 • Francouzština: DELF B1,  TFI B1
 • Italština: CILS B1  
 • Španělština: DELE B1 

Jazyková úroveň B2 – Pokročilý 

Znalost jazyka na úrovni B2 vypovídá o mluvčích, že dokážou porozumět hlavním myšlenkám složitého textu, například technické části vztahující se k jejich oboru. Jsou schopni interagovat spontánně bez pomoci vyučujícího a zvládnou vytvořit text pokrývající širokou škálu témat. Více informací zde

Odpovídající jazykové zkoušky: 

 • Angličtina: Cambridge FCE, IESOL-ISESOL Communicator, LCCIB EFB Second, BEC Vantage, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109, TOEIC B2
 • Němčina: Goethe-Zertifikat B2, WiDaF B2
 • Francouzština: DELF B2,  TFI B2
 • Italština: CILS B2  
 • Španělština: DELE B2 

Jazyková úroveň C1 – Velmi pokročilý 

Pokud studenti dosáhnou jazykové úrovně C1, znamená to, že zvládají pochopit delší a náročnější texty a stejně tak se účastnit složitější konverzace na nejrůznější témata. Dokáží efektivně používat jazyk nejen pro každodenní situace, ale i v akademické a profesní oblasti. Jejich vyjadřování je komplexní, dobře strukturované a detailní, stejně jako texty, které vytvářejí. Více informací zde

Odpovídající jazykové zkoušky:  

 • Angličtina: Cambridge CAE, BEC Higher, IESOL-ISESOL Expert, LCCIB EFB Third, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880, TOEIC C1 
 • Němčina: Goethe-Zertifikat C1, WiDaF C1  
 • Francouzština: DALF C1,  TFI C1
 • Italština: CILS C1  
 • Španělština: DELE C1 

Jazyková úroveň C2 – Expert 

Úroveň znalosti jazyka C2 o mluvčím prozrazuje, že pochopí bez problému téměř každý psaný text nebo mluvený projev. Nečiní mu obtíže sumarizovat informace z nejrůznějších zdrojů do ucelené prezentace a ve složitých situacích se vyjadřuje použitím přesných výrazů. Odlišuje jemné významové nuance. Více informací zde

Odpovídající jazykové zkoušky:  

 • Angličtina: Cambridge CPE, IESOL-ISESOL Mastery, LCCIB EFB Fourth, IELTS exam 8-9. 
 • Němčina: Goethe-Zertifikat C2, WiDaF C2 
 • Francouzština: DALF C2,  
 • Italština: CILS C2  
 • Španělština: DELE C2 

Studujte jazyky s námi. Zapište se do individuálních jazykových kurzů.

jazykové úrovně

Pin It on Pinterest

Share This