Nepravidelná slovesa v angličtině (tabulka)

Nepravidelná slovesa jsou velkým strašákem při studiu angličtiny. Vždyť i sloveso být je v angličtině nepravidelné! 

Dělají nepravidelná slovesa problém i vám? Tak právě pro vás jsme připravili jednoduchou tabulku, kde najdete přehled nepravidelných sloves v angličtině.  

V tomto přehledu jsme zahrnuli všechna frekventovaná nepravidelná slovesa.  

  

Jak se naučit anglická nepravidelná slovesa? 

Na začátek máme pro vás několik tipů, jak si nepravidelná slovesa lépe zapamatovat 

  • Nezapomeňte na výslovnost  

Mnoho studentů dělá tu chybu, že se učí pouze psanou formu nepravidelného slovesa. Výslovnost je ale samozřejmě také důležitá – především při mluvení a poslechu. 

  • Vymýšlejte příkladové věty 

Lépe si tak zapamatujete nepravidelné tvary, navíc budete umět slovesa správně používat v kontextu.  

  • Zapojte kreativitu 

Biflování nepravidelných sloves nemusí být nuda. Zkuste si slovesa namalovat, zazpívat, nebo z nich složit básničku. Prostě cokoliv, co vám pomůže si kvantum slovíček zapamatovat.  

Tady asi není co řešit. Dobrý lektor vás přiměje naučit se všechna nepravidelná slovesa. Kromě toho pro vás připraví nejrůznější procvičování a opraví případné chyby. Pokud tedy chcete vidět rychlý progres ve studiu angličtiny, kurz by měl být jasnou volbou.  

Tabulka s nepravidelnými slovesy: 

Infinitiv (Infinitive) 

Minulý čas (Past Tense) 

Minulé příčestí (Past Participle) 

Překlad (Transaltion) 

be  

was/were 

been 

být 

beat  

beat  

beaten 

bít, mlátit 

become 

became 

become 

stát se, stávat se 

begin 

began 

begun 

začít 

bite 

bit 

bitten 

kousat 

blow 

blew 

blown 

foukat, vanout 

break 

broke 

broken 

rozbít, lámat 

bring 

brought 

brought 

přinést 

build 

built 

built 

stavět 

buy 

bought 

bought 

koupit 

can 

could 

(ne) 

umět, moci 

catch 

caught 

caught 

chytit 

choose 

chose 

chosen 

vybrat (si) 

come 

came 

come 

přijít 

cost 

cost 

cost 

stát (o ceně) 

cut 

cut 

cut 

stíhat, krájet 

dig 

dug 

dug 

kopat 

do 

did 

done 

dělat 

draw 

drew 

drawn 

kreslit 

dream 

dreamt (dreamed) 

dreamt (dreamed) 

snít 

drink 

drank 

drunk 

pít 

drive 

drove 

driven 

řídit (auto) 

eat 

ate 

eaten 

jíst 

fall 

fell 

fallen 

padat 

feel 

felt 

felt 

Cítit se 

fight 

fought 

fought 

bojovat 

find 

found 

found 

najít 

fit 

fit 

fit 

být akorát, pasovat (o oblečení) 

Fly  

flew 

flown 

létat 

forget 

forgot 

forgotten 

zapomenout 

forgive 

forgave 

forgiven 

odpustit 

Freeze  

froze 

frozen 

mrznout 

get 

got 

got/gotten 

obdržet, dostat 

give 

gave 

given 

dát 

Go  

went 

gone 

jít (jet) 

grow 

grew 

grown 

růst 

hang 

hung 

hung 

viset, pověsit 

have 

had 

had 

mít, vlastnit 

hear 

heard 

heard 

slyšet 

hide 

hid 

hidden 

schovat, skrývat se 

Hold  

held 

held 

držet (se) 

hurt 

hurt 

hurt 

bolet, ublížit, ranit 

keep 

kept 

kept 

držet, nechat 

know 

knew 

known 

vědět, znát 

lay 

laid 

laid 

položit 

lead 

led 

led 

vést 

learn 

learnt (learned) 

learnt (learned) 

učit se 

leave 

left 

left 

opustit, odejít 

lend 

lent 

lent 

půjčit 

let 

let 

let 

nechat, dovolit 

lie 

lay 

lain 

ležet 

lose 

lost 

lost 

ztratit, o něco přijít 

make 

made 

made 

dělat, vyrábět 

may 

might 

(není) 

moci, smět 

mean 

meant 

meant 

mínit, znamenat 

meet 

met 

met 

potkat 

mistake 

mistook 

mistaken 

mýlit se 

misunderstand 

misunderstood 

misunderstood 

nerozumět 

overcome 

overcame 

overcome 

porazit, překonat 

pay 

paid 

paid 

platit 

put 

put 

put 

Položit 

read 

read 

read 

číst (si) 

ride 

rode 

ridden 

jet (na něčem) 

ring 

rang 

rung 

zvonit 

rise 

rose 

risen 

vstát, vycházet 

run 

ran 

run 

běžet, utíkat 

say 

said 

said 

říct 

see 

saw 

seen 

vidět 

sell 

sold 

sold 

prodávat 

send 

sent 

sent 

poslat 

shake 

shook 

shaken 

třást 

shall 

should 

(není) 

muset (pomocné sloveso) 

shoot 

shot 

shot 

střílet 

show 

showed 

shown 

ukázat 

shut 

shut 

shut 

zavřít 

sing 

sang 

sung 

zpívat 

sit 

sat 

sat 

sedět 

sleep 

slept 

slept 

vložit 

speak 

spoke 

spoken 

mluvit 

spend 

spent 

spent 

strávit, utratit 

stand 

stood 

stood 

stát 

swim 

swam 

swum 

plavat 

take 

took 

taken 

vzít, brát 

teach 

taught 

taught 

učit 

tell 

told 

told 

říct, vyprávět 

throw 

threw 

thrown 

hodit 

understand 

understood 

understood 

rozumět 

wake (up) 

woke (up) 

woken (up) 

vzbudit (se) 

wear 

wore 

worn 

nosit (na sobě) 

write 

wrote 

written 

psát 

 

Teď už jenom zbývá se všechna naučit. Hodně štěstí při studiu! 

Chcete vědět víc o anglické gramatice? Podívejte se na náš článek o psaní velkých písmen v angličtině

.