Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Psaní velkých písmen v  angličtině: Na tyto záludnosti si dejte pozor!

Presto akademie

Pravidla psaní velkých písmen v angličtině a v češtině se značně liší. Právě proto v něm mnoho lidí stále chybuje. Pokud nechcete patřit mezi ně, přečtěte si pozorně celý článek. Najdete tu všechny případy, kdy se na začátku slova píše velké písmeno. Pro snadnější pochopení a zapamatování jsou u všech bodů uvedeny konkrétní příklady.  

Stručný přehled případů, kde se velká písmena v angličtině píšou: 

 • začátek věty, 
 • osobní zájmeno I,
 • jména lidí,
 • dny v týdnu, měsíce, názvy svátků, 
 • národnosti a jazyky, 
 • názvy míst, 
 • názvy uměleckých děl, 
 • názvy historických událostí,
 • názvy kurzů a vyučovacích předmětů, 
 • náboženství a božstva,
 • zkratky, 
 • nadpisy a podnadpisy,
 • ve smlouvách a dokumentech. 

Pokud se chcete naučit anglicky, ale nemáte čas docházet na kurzy, vyzkoušejte naši online výuku jazyků. Zaručeně tam proberete i problematiku psaní velkých písmen. 😊

psaní velkých písmen v angličtině

Začátek věty 

Tento bod asi není velkým překvapením. Každá věta, stejně jako je tomu v češtině, vždy začíná velkým písmenem.  

 • How are you? 

Osobní zájmeno I 

V češtině se velké písmeno na počátku zájmena používá pouze občas u druhé osoby – Váš, Vy. V angličtině to však neplatí.  

Místo toho se vždy píše velké I (ve významu já). 

 • How can I help you? 

 Jména lidí 

Je všeobecně známé, že na začátku jmen lidí a zvířat se vždy píšou velká písmena. Zajímavější už ale je, že v angličtině velkými písmeny začínají i hodnosti a tituly (dokonce i zkratky titulů). 

 • Jména: This is my best friend Jane. 
 • Hodnosti a tituly: I have met Queen Elizabeth II., the President of the United States. 
 • Tituly před jménem: Do you know Mr. Harris? 

Dny v týdnu, měsíce, názvy svátků 

Dny v týdnu a velká písmena? Ano, v angličtině se i dny v týdnu píšou s velkými písmeny, stejně tak názvy měsíců a svátků

 • Dny v týdnu: Monday, Wednesday, Friday… 
 • Měsíce: January, April, July… 
 • Svátky: Christmas, Easter, Thanksgiving  

Národnosti a jazyky 

V anglickém jazyce se velkým písmem píšou nejenom jména států, ale i národností a jazyků

 • I don’t speak Italian. 
 • He’s a typical American. 

Názvy míst 

Stejně jako v češtině, tak i v angličtině se na začátku místních názvů píšou velká písmena. Do této skupiny patří názvy států, měst, oceánů, hor a řek apod.  

Pokud je součástí názvu i obecné podstatné jméno (street, park, mountain, river) píše se také s velkým písmenem. Pouze členy (the, a, an) a předložky se v názvu zapisují s malým písmenem.  

 • France, New York, the Pacific, the Sierra Nevada, the Rocky Mountains, the Mississippi River 
 • Oxford Street, Hyde Park, the Pacific Ocean, University of Oxford 

Názvy uměleckých děl 

Zajímavé je, že všechna slova v názvech uměleckých děl (knih, filmů a písní) se píšou s velkým písmenem. Výjimku opět tvoří členy a předložky. 

 • The Lord of the Rings, The Fast and the Furious, Crime and Punishment, Spider Man, Not Afraid  

Ustálené názvy významných historických událostí 

V angličtině začínají velkým písmenem i názvy důležitých historických událostí (např. válek) a významných pojmů: 

 • Události: World War II, the Civil War 
 • Pojmy: the Declaration of Independence 

Názvy kurzů a vyučovacích předmětů 

Běžné školní předměty jsou s malým písmenem (history, geography). Pokud se ale jedná o označení konkrétního kurzu či předmětu, píšou se s velkým písmenem. 

 • Math I, Geography II 

Náboženství a božstva  

Názvy náboženství a božstev také začínají velkým písmenem. Pokud například mluvíte o Bohu a označujete ho zájmenem, tak i toto zájmeno obvykle začíná velkým písmenem. 

 • Nábožnství: Christian, Christianity, Catholic, Buddhism, Taoism, Catholic Church  
 • Bůh a božské bytostiGod, the Lord, the Saviour, the Holy Spirit  
 • Vyjádření božstva zájmenem: Christians pray to Him every day. 

Zkratky 

Zkratky v angličtině se také zapisují velkými písmeny. 

 • EU, UN, NATO, USA, ATM 

Nadpisy a podnadpisy 

Angličtina píše všechna slova v nadpise (až na níže uvedené výjimky) zásadně s velkými začátečními písmeny. Výjimku, která je opět zásadním pravidlem anglického pravopisu, tvoří pouze předložky (in, on, at, of, from, through, across apod.) a členy (the, a). Podrobnější popis, jak správně psát v angličtině velká písmena v nadpisech a názvech, naleznete zde.  

 • Benefits of AdWord 

Ve smlouvách a dokumentech 

Velká písmena se používají také u pojmenování smluvních stran ve smlouvách. Názvy dokumentů obvykle také začínají velkým písmenem. Především v případě smluv je psaní velkých písmen opravdu důležité.  

Pokud ve smlouvě stojí Parties (s velkým P na začátku), označuje to konkrétní smluvní stranu, které je někde ve smlouvě definována. Pokud by smlouva naopak užila parties (s malým p), mohlo by být věta vztažena na jakékoliv strany, a ne nutně strany dané smlouvou! 

 • Pojmenování smluvních stran: Parties, Customer, Supplier 
 • Názvy dokumentů: First Aid Certificate 

Psaní velkých písmen v angličtině není úplně snadné, ale postupným procvičováním se dá naučit, například při online výuce angličtiny s lektorem z naší jazykové školy. Pokud si stále nejste jisti, můžete nám své texty svěřit ke korektuřeNašim zkušeným korektorům neuniknou ani ty nejzáludnější chyby v interpunkci!

ngličti

Kam dál?

Další příspěvky s podobnou tematikou najdete v článku s názvem „Anglická gramatika“.

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This