Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Anglické číslovky (+ tabulka k vytištění)

Presto akademie

Při učení jazyka se zpravidla nejprve učíme pozdrav, představení, základní slovíčka a číslovky. My se tentokrát budeme věnovat právě číslovkám, konkrétně těm anglickým, které bychom jako uživatelé tohoto jazyka zkrátka měli znát. Přesto se u nich mnozí z nás často zarazí, i proto bychom vám v tomto článku chtěli připomenout:

  • jak vypadají anglické číslovky,
  • jak vypadají řadové číslovky,
  • jak vypadá slovní zásoba související s počítáním.

Navíc jsme pro Vás připravili přehlednou tabulku ve formátu PDF, kterou si můžete snadno vytisknout.

Číslice

Hned pro začátek je třeba připomenout jednu dobrou zprávu, a to tu, že číslice, tedy grafický zápis číslovek, jsou v angličtině tak, jak je známe – tedy arabské, občas římské. V tomto případě je tedy vše naštěstí všechno tak, jak jsme zvyklí, a anglický zápis číslic nám skutečně nehází klacky pod nohy.

Číslovky

Číslovky už stejné pochopitelně nejsou, jednotlivé číslice pojmenováváme v češtině jinak než v angličtině. V tabulce níže uvádíme základní číslovky (neboli cardinal numbers), s nimiž bychom žádné větší problémy mít neměli – pokud se je tedy naučíme.

0zero
1one11eleven
2two12twelve
3three13thirteen
4four14fourteen
5five15fifteen
6six16sixteen
7seven17seventeen
8eight18eighteen
9nine19nineteen
10ten20twenty

Žádný větší problém, jak můžete vidět níže, by neměl hrozit ani u čísel vyšších.

20twenty100one hundred
30thirty200two hundred
40forty3000three thousand
50fifty4000four thousand
60sixty50 000fifty thousand
70seventy60 000sixty thousand
80eighty700 000sevend hundred thousand
90ninety8 000 000eight million

Přesto je třeba si zapamatovat pár věcí, a to, že:

  • v angličtině mají i vysoké číslice jednotné číslo – v češtině jsme sice zvyklí na čtyři sta, v angličtině je to ovšem pouze four hundred, nikoli four hundreds,
  • jsou-li čísla vyšší než 20, píšeme mezi nimi spojovník – twenty-five,
  • u čísel vyšších než 100 pak přidáváme and – three hundred and thirty-three.

Řadové číslovky

Zpravidla nemíváme až takový problém s pojmenováním číslic, jako spíše s jejich dalším užitím. Velmi často se nám pletou např. řadové číslovky, které nám tak znemožní i tak základní věc jako vyslovení data.

Přidáváme tedy ještě jednu tabulku, a to tabulku s řadovými číslicemi (ordinal numbers). Řadovou číslici lze zapisovat s horním indexem (1st), ale i bez (1st).

1stfirst11theleventh
2ndsecond12thtwelth
3rdthird13ththirteenth
4thfourth14thfourteenth
5thfifth20thtwentieth
6thsixth22ndtwenty-second
7thseventh25thtwenty-fifth
8theight200thtwo hundredth
9thninth3000ththree thousandth
10thtenth500 000thfive hundred thousandth

Důležité je myslet zejména na první tři číslice, jelikož tam dochází k výjimce. Dále už víceméně platí, že se zkrátka přidává koncovka th, pozor ale na občasné hláskové změny – twenty -> twentieth.

Veškeré tabulky si můžete stáhnout tady ↓ 

Anglické číslovky: počítání a slovní zásoba

Napočítat do určitého počtu dokážete, vyslovit správně datum taktéž… co dál? S čísly neodmyslitelně souvisí matematika, je tedy dobré umět nazvat i alespoň základní (pro odborníka v oboru i ty pokročilejší) matematické operace.

1. Sčítání = addition

  • 1 + 1 = 2

One plus one equals two.

2. Odčítání = subtraction

  • 2 1 = 1

Two minus one equals one.

3. Násobení = multiplication

  • 2 x 2 = 4

Two times two equals four.

Two multiplied by two equals four.

4. Dělení = division

  • 4 / 2 = 2

Four divied by two equals two.

Jak tedy můžete vidět, anglické číslovky skutečně nejsou žádná věda – nejtěžší nakonec stejně vždy bude správně počítat. Pokud však v jazykové oblasti stále tápete, můžete si číslovky zopakovat třeba s Hurvínkem, případně nás neváhejte kontaktovat.

Kam dál?

Další příspěvky s podobnou tematikou najdete v článku s názvem „Anglická gramatika“.

Pin It on Pinterest

Share This