Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Angličtina pro účetní

Presto akademie

Pokud pracujete v oboru účetnictví a nastupujete do zahraniční firmy nebo jednoduše chcete držet krok se změnami na mezinárodním trhu, bez angličtiny pro účetní se neobejdete. V tomto článku vás seznámíme s nejdůležitějšími finančními termíny, ale i účetnickým žargonem v anglickém jazyce.

Zdroj: https://www.patriotsoftware.com/wp-content/uploads/2018/11/debits-credits-1.jpg

Proč se učit angličtinu pro účetní?

Abyste v dnešní době mohli být špičkovými účetními, potřebujete ovládat více než jen matematiku. Přestože ve světě podnikání nyní nejvíce roste poptávka po mandarínské čínštině, nejpoužívanějším jazykem pro podnikání stále zůstává angličtina.

Odborníci v oboru účetnictví obvykle potřebují angličtinu zejména kvůli tomu, aby udrželi krok se změnami v mezinárodních standardech, jako jsou IFRS (International Financial Reporting) nebo GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

Pokud dokonce nastupujete do zahraniční firmy, znalost angličtiny pro účetní pro vás bude nezbytností. V oblasti finančnictví je nesmírně důležité být přesní, protože výsledky vaší společnosti se odráží v dokumentech, na kterých pracujete.

Jak se naučit angličtinu pro účetní?

Obecně platí, že když se učíte novou slovní zásobu cizího jazyka, je dobré se vyvarovat překládání nových slov do svého rodného jazyka a více se soustředit na kontext. Nicméně v tak specifické oblasti, jako je účetnictví, pro vás může být mnohem snazší a zároveň bezpečnější, když se pokusíte ke každému termínu najít přesný ekvivalent ve svém rodném jazyce, protože tento termín pravděpodobně již používáte.

Důležité je slovní zásobu procvičovat a neopomíjet ani znalosti běžné angličtiny, které vám pomohou se lépe vyjadřovat a porozumět ostatním mluvčím. Z toho důvodu je dobré navštěvovat kurzy odborné angličtiny přizpůsobené vašim potřebám. Další možností mohou být kurzy online nebo online platformy, které se zaměřují na obor účetnictví.

Slovní zásoba pro účetní

V této části si představíme nejdůležitější termíny angličtiny pro účetní, které rozhodně využijete ve své praxi, pokud budete spravovat účetnictví pro zahraniční firmu.

 • fiscal year = fiskální (finanční) rok
 • accounting period = zúčtovací období
 • financial statements = finanční výkazy
 • taxation = zdanění, daňový system
 • close the books = uzavřít knihy
 • income tax = daň z příjmu
 • Value Added Tax (VAT) = daň z přidané hodnoty
 • taxpayer = daňový poplatník
 • to lodge the tax return = podat daňové přiznání
 • corporation tax = daň (z příjmu) právnických osob
 • a self-employed person = OSVČ
 • stock take = inventura
 • revenue = příjmy
 • profit = zisk
 • net/gross = čistý/hrubý (zisk, plat..)
 • make adjustments = provést úpravy
 • reconcile = uvést v soulad
 • accountant = účetní (znalec)
 • bookkeeper = účetní (který provádí běžné záznamy)
 • creative accounting = kreativní účetnictví
 • economic performance = výkon(nost)
 • assets = aktiva
 • liabilities = pasiva, závazky
 • equity = čisté jmění
 • balance sheet = rozvaha
 • invoice = faktura
 • profit and loss account = výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • cash flow statement = výkaz toku hotovosti
 • (private) enterprise, business = soukromé podnikání
 • business activity = podnikatelská činnost
 • enterpereneur = podnikatel
 • commerce = obchodování, obchodní styk
 • trade = obchod (jako druh podnikání)
 • corporate = podnikový, firemní
 • sole proprietorship, sole trader business, one-man business = podnik patřící jednotlivci
 • owner’s ekvity = vlastní kapitál
 • trade certificate, trade licence = živnostenský list
 • business licence = podnikatelské oprávnění
 • Trade Licensing Office = živnostenský úřad
 • Trade Act = živnostenský zákon
 • Civil Code = občanský zákoník
 • Commercial Code = obchodní zákoník
 • free / licensed trade = činnost volná / vyžadující zvláštní licenci
 • legal entity = právnická osoba
 • commercial register = obchodní rejstřík
 • payroll = výplatní páska
 • share price = cena akcií
 • appreciation = zvýšení aktiv společnosti
 • depreciation = snížení hodnoty služeb nebo produktů společnosti
 • overhead = všechny výdaje společnosti
 • return on Investment (ROI) = návratnost investic
 • double entry = podvojné účetnictví

Účetnický žargon

Obor účetnictví je specifický nejen užíváním odborných termínů, ale rovněž i neobvyklým vyjadřováním, kterému rozumí jen zainteresovaní lidé. Možná při své práci běžně používáte věty typu: „Zkontroloval/a jsem čísla, ale potřebuji seznam časového rozlišení za aktuální fiskální rok.“

Pokud dotyčný nerozumí účetnictví, pravděpodobně si pomyslí, o čem to proboha mluvíte. Jako každé odvětví má i svět financí svůj specifický žargon. Níže si proto uvedeme některé fráze, které můžete v anglicky hovořícím prostředí slyšet.

 • „Balance the books”: Sečíst všechny debety a kredity.
 • „Ballpark figure”: Odhadnout počet v rozumném rozsahu nebo mimo rozumný rozsah
 • „Bean counter”: Mírně urážlivý výraz pro účetního nebo finančního profesionála, zejména takového, který zaměstnancům často nedovoluje utrácet peníze.
 • „Bear market”: Fráze běžně používaná ve světě investování. Když ceny akcií klesnou alespoň o 20 %, investoři se cítí povzbuzeni k prodeji.
 • „Bull market”: Fráze opět běžně používaná ve světě investování. Když ceny akcií rostou alespoň o 20 %, investoři se cítí povzbuzeni k nákupu.
 • „Cooked the books”: Slangový výraz pro případ, kdy účetní manipuluje s čísly, aby finance společnosti vypadaly lépe, než ve skutečnosti jsou.
 • „Crunching the numbers”: Frázové sloveso pro výpočet velkého množství číselných údajů.
 • „Drill down”: Zkoumat a analyzovat čísla do hloubky.
 • „Get out of debt”: Když společnost nebo jednotlivec již nedluží peníze lidem, korporacím nebo bankám.
 • „Loophole”: Malá chyba v zákoně, která někomu umožňuje využívat systém ve svůj prospěch. V účetnictví se to nejčastěji využívá v souvislosti s daněmi.
 • „Take out a loan”: Půjčit si peníze krátkodobě nebo dlouhodobě, obvykle od banky.
 • „To go bust”: Frázové sloveso, které se používá, když firma přijde o všechny své peníze.

Procvičte si znalosti z účetní angličtiny

Nejlepším způsobem, jak si ověřit nově nabyté znalosti v jakémkoli oboru, je praktické cvičení. Do následujících vět si proto můžete vyzkoušet dosadit správné termíny a přesvědčit se o tom, kolik jste si toho z nové slovní zásoby zapamatovali. Na konci celého cvičení rovněž naleznete správné odpovědi.

1. They had to hire a(n) ___ because Jane was not qualified to produce all the documents for the audit in June.

A. auditor     B. accountant     C. bookkeeper

2./3. Her ___(2.) salary at her new workplace was higher than her ___(3.) salary in the old one, so she was much happier here.

2. A. net     B. gross

3. A. net     B. gross

4./5./6. The basic accounting equation is: ___(4.) = ___(5.) + ___(6.)

4. A. assets     B. liabilities     C. owner’s equity

5. A. liabilities     B. owner’s equity     C. assets

6. A. owner’s equity     B. assets     C. liabilities

7./8. In order to see what a company’s ___(7.) is/are, you need to have a look at the ___(8.) and subtract all the expenses of doing business.

7. A. profit     B. capital     C. revenues

8. A. revenues     B. profit     C. liabilities

9. The ___ is an important accounting document showing a company’s assets, liabilities and the owner’s equity.

A. cash flow statement     B. balance sheet     C. income statement

10./11./12. In ___(10.), you need to record ___(11.) on the left side and ___(12.) on the right side.

10. A. double entry bookkeeping     B. single entry bookkeeping

11. A. debits     B. credits

12. A. credits     B. debits

13. He was hoping to be able to raise enough ___ to set up his own business in five years’ time.

A. assets     B. capital     C. equity

14. As she was calculating the company’s liabilities, she realized she forgot to include the ___.

A. accounts payable     B. accounts receivable

15. They wanted to resort to ___ in order to convince investors of their company’s high profitability, but then they realized that the auditors that worked for the investors would see right through it.

A. bookkeeping     B. accounting     C. creative accounting

16. He had been trying to pass his exams in order to become a(n) ___, but in the end he gave up and decided to charge a higher fee for his bookkeeping services in order to make ends meet.

A. chartered accountant     B. shareholder     C. investor

17. The auditor was looking at the financial statements that the company presented him when he realized he was actually interested in a different ___. He then had to ask for a different set of financial statements.

A. income statement     B. payroll     C. accounting period

18. She was considering giving up working as an accountant for that company and becoming a self-employed freelancer because the ___ she had to pay was lower. She also had the expertise to file her own tax return, which was an additional advantage.

A. income tax     B. Value Added Tax

19. The idea of becoming a shareholder seemed really bad now that the ___ was lower than in any other previous year.

A. share price     B. return on investment

20. Their ___ was too high during the past few months, so they have been thinking of either not giving their employees any bonuses this year or investing less in advertising.

A. overhead     B. appreciation     C. depreciation

Správné odpovědi

 1. B
 2. A
 3. B
 4. A
 5. B or A
 6. C (pokud 5 je B) nebo A (pokud 5 je A)
 7. A
 8. A
 9. B
 10. A
 11. A
 12. A
 13. B
 14. A
 15. C
 16. A
 17. C
 18. A
 19. B
 20. A

Zdroj cvičení: https://www.fluentu.com/blog/business-english/english-for-accounting/

Kam dál?

Další příspěvky s podobnou tematikou najdete v článku s názvem „Odborná angličtina“.

Pin It on Pinterest

Share This