Britská a americká angličtina: Hlavní rozdíly a na co si dát pozor

Je obecně známo, že britská a americká angličtina se odlišují. Pojďme se na tyto drobné odlišnosti podívat zblízka. Posbírali jsme pro vás rozdíly v gramatice, výslovnosti, hláskování a slovní zásobě. Všechny jsou jasně ukázány na příkladech.  

Nemusíte se ale bát. Rozdíly nejsou nějak markantní – pokud se tedy učíte angličtinu britskou, neměl by pro vás být problém porozumět angličtině americké (a naopak). Samozřejmě je ale dobré tyto drobné odlišnosti znát. Štěstí totiž přeje připraveným. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé rozdíly. 

Gramatika  

Britská a americká angličtina se drobně liší v některých gramatických aspektech. Nejde však o nic, co by zabraňovalo komunikaci. Je však dobré mít na paměti, že takové věci existují, ať vás pak při konverzaci nevyvedou zmíry. 

Nyní vám představíme jednotlivé gramatické drobnosti, ve kterých se britská a americká angličtina rozcházejí.  

Předpřítomný čas 

V britské angličtině se pro popsání události z nedávné minulosti běžně používá předpřítomný čas. Tento čas se frekventovaně vyskytuje se slovíčky jako alreadyyet, just atd.  

V americké angličtině to ale nebývá pravidlem. Tam, kde by Britové použili čas předminulý, Američané často sáhnou po variantě s minulým časem. Někdy se ale i v USA můžete setkat i s variantou předpřítomného času.  

BRITSKÁ ANGLIČTINA 

AMERICKÁ ANGLIČTINA 

I'VE ALREADY SEEN THIS TV SERIES. 

I ALREADY SAW THIS TV SERIES. 

HAVE YOU DONE THE LAUNDRY YET? 

DID YOU DO THE LAUNDRY YET? 

Nepravidelná slovesa 

Rozdílnost se projevuje i u některých nepravidelných sloves. Především u těch, která mají pravidelný i nepravidelný tvar.  

V britské angličtině se častěji vyskytují v nepravidelné formě. Naopak v americké angličtině (především v mluvené řeči) se užívá spíše pravidelná varianta. Nezapomínejte na to, že obě varianty jsou správné. Názornou ukázku těchto sloves můžete vidět v tabulce pod textem.   

BRITSKÁ ANGLIČTINA 

AMERICKÁ ANGLIČTINA 

DREAM - DREAMT - DREAMT 

DREAM - DREAMED - DREAMED 

LEARN - LEARNT - LEARNT 

LEARN - LEARNED - LEARNED 

Have, have got 

Mezi další odlišnosti patří také užívání slovesa have ve významu „mít, či vlastnit“. V britské angličtině se v tomto významu v přítomném prostém čase používá sloveso have se slovíčkem gotNaopak v americké angličtině se používá pouze have bez slůvka got. V tomto případě se sloveso have chová stejně jako klasické významové sloveso. 

BRITSKÁ ANGLIČTINA 

AMERICKÁ ANGLIČTINA 

I'VE GOT A CAT. 

HAVE A CAT. 

HAVE YOU GOT A CAT? 

DO YOU HAVE A CAT? 

POZORHave got se používá i v Americe - a to ve významu 'muset'. Jako je tomu například ve větě: I've got to wake up. 

Předložky 

Předložky se také mohou (a nemusí) lišit. Zatímco v britské angličtině je možná pouze jedna varianta, v americké angličtině se dají použít obě varianty (jak ze sloupečku britská, tak ze sloupečku americká angličtina). Na jednotlivé příklady se podívejte do tabulky. 

BRITSKÁ ANGLIČTINA 

AMERICKÁ ANGLIČTINA 

AT THE WEEKEND 

ON THE WEEKEND 

MONDAY TO WEDNESDAY 

MONDAY THROUGH WEDNESDAY 

IN PARK STREET 

ON PARK STREET 

I'M MEETING MY BOYFRIEND. 

I'M MEETING WITH MY BOYFRIEND. 

I HAVEN'T SEEN HER FOR WEEKS. 

I HAVEN'T SEEN HER IN WEEKS. 

Výslovnost 

To, že se liší britská a americký výslovnost, asi nikoho nepřekvapí. V tabulce jsme shrnuli známá slovíčka, která se vyslovují jinak v Americe a v Británii. Samozřejmě tento výčet není kompletní. Nezapomínejte na to, že výslovnost se liší v jednotlivých státech USA, stejně tak se různí i vregionech Velké Británie. 

BRITSKÁ ANGLIČTINA 

AMERICKÁ ANGLIČTINA 

DANCE /DⱭ:NS/ 

DANCE /DÆNS/ 

GARAGE /GÆRꞮDƷ/ 

GARAGE /GƏ'Rɑ:Ʒ/ 

GOD /GⱰD/ 

GOD /Gɑ:D/ 

MOBILE /MƏƱBAꞮL/ 

MOBILE /MOƱBƏL/ 

PROGRESS /PRƏƱGRES/ 

PROGRESS /PRɑ:GRES / 

TOMATO /TƏ'MⱭ:TƏƱ/ 

TOMATO /TƏ'Mɑ:TƏƱ/ 

TUESDAY /TJU:ZDEꞮ/ 

TUESDAY /TU:ZDEɪ / 

 

Hláskování 

Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou se projevují také v hláskování (v takzvaném spellingu)Opět se nejedná o nic zásadního, co by mělo znemožnit komunikaci. Podívejte se na jednotlivé příklady odlišnosti 

BRITSKÁ ANGLIČTINA 

AMERICKÁ ANGLIČTINA 

CENTRE, METRE 

CENTER, METER 

COLOUR, LABOUR 

COLOR, LABOR 

DIALOGUE, CATALOGUE 

DIALOG(UE), CATALOG(UE) 

OFFENCE, DEFENCE  

OFFENSE, DEFENSE 

 

Slovní zásoba 

Jako studenti angličtiny jste se pravděpodobně setkali stím, že také některá slovíčka se odlišují v britské a americké angličtině. Vyplatí se tedy znát obě varianty (alespoň pasivně).   

BRITSKÁ ANGLIČTINA 

AMERICKÁ ANGLIČTINA 

AUTUMN 

FALL 

CINEMA 

MOVIE THEATER, THE MOVIES 

FILM 

MOVIE 

FLAT 

APARTMENT 

HOLIDAY 

VACATION 

CHEMIST'S 

DRUGDTORE 

CHIPS 

FRENCH FRIES 

LIFT  

ELEVATOR 

PAVEMENT 

SIDEWALK 

SHOP 

STORE 

TAXI  

CAB 

THROUSERS 

PANTS 

TRAINERS 

SNEAKERS 

TRAM 

STREETCAR 

UNDERGROUND/METRO/TUBE 

SUBWAY 

 

V tomto článku jsme vám představili pár základních rozdílů mezi britskou a americkou angličtinouDoufáme, že jste se dozvěděli něco nového, nebo jste si alespoň upevnili znalosti.  

Tento článek je jen krátkou ukázkou pestrosti anglického jazyka. Pokud chcete proniknout hlouběji do tajů angličtiny, zapište se k nám do individuálního kurzu angličtiny.