Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Formální a neformální email v angličtině + vzor

Presto akademie

Potřebujete napsat formální email anglicky, ale nevíte si rady? Nebo máte za úkol napsat email v angličtině jako sloh do školy? V tomto podrobném návodu naleznete tu všechny potřebné informace – vzory emailů, užitečné fráze i slovíčka.

Najdete tu:

 • náležitosti formálního i neformálního dopisu, 
 • užitečné fráze a obraty, 
 • vzorové emaily (formální i neformální), 
 • souhrn důležitých slovíček pro emailovou komunikaci. 
email v angličtině

Email vs. dopis 

Nejprve je důležité zmínit, že email a dopis v angličtině se od sebe liší. Můžeme říct, že emaily jsou obecně méně formální než dopisy. Pokud ale porovnáme email a formální dopis s žádost o práci, budou si obsahově velice podobné. Odlišná je například to, že dopis musí obsahovat adresu, zatímco u emailu se adresa většinou nepíše. 

Formální a neformální email 

Emaily se nejčastěji dělí na formální (formal) a neformální (informal). V následující části článku vám podrobně představíme oba druhy emailů. 

Formální email v angličtině

Formální email může být obtížnější, protože se v něm používají ustálené fráze, které se liší od běžné hovorové angličtiny. Co patří do kategorie formálních emailů? Je to například email určený obchodním partnerům, oficiální stížnost, žádost o práci a další.  

Každý email by se měl vždy obsahovat oslovení, obsah sdělení, závěr a pozdrav.  

1. Oslovení 

Při psaní formálního emailu je důležité, jestli znáte jméno příjemce emailu.  

Pokud jméno znáte, používá se následující styl oslovení:  

 • Dear Mr. Smith  
 • Dear MsJohansson  

Když naopak jméno dané osoby nevíte, musíte použít univerzální oslovení: 

 • Dear Sir or Madam (= Dear Sir/Madam)  

Zajímavost: Víte, jaké znaménko se píše za oslovením? Existuje několik možností. Nejčastěji se za oslovením píše čárka, nebo se znaménko vynechává. Stejně tak to funguje i u neformálního a neutrálního pozdravu. Nezáleží na tom, jestli čárku napíšete či ne, následující věta vždy musí začít velkým písmenem. 

Jak nejlépe navázat na oslovení? Můžete použít jednu ztěchto osvědčených frází 

 • We are writing in connection with  
 • Further to…  
 • With reference to…  
 • am writing to enquire about…  
 • am writing to you on behalf of…  

2. Obsah sdělení  

Obsah vašeho sdělení je samozřejmě nejdůležitější částí. Nezapomínejte používat formální jazyk.  

Jsou pro něj typické tyto body: 

 • dlouhé věty a souvětí 
 • nestažené tvary (am
 • používání delších tvarů slov (ne FB, ale Facebook
 • formální a knižní výrazy 

3. Závěr 

Nevíte, jak nejlépe email zakončit? Existuje velké množství frází, ze kterých si můžete vybrat. Na následujících řádcích si můžete přečíst fráze typické pro formální email.  

 • look forward to your reply. 
 • look forward to hearing from you 
 • Thank you for your prompt reply 
 • Please feel free to contact me if you have any questions 

4. Rozloučení 

Můžete si vybrat z několika pozdravů, ale vždy platí, že za každým musí být vaše celé jméno. Rozloučení se opět liší podle toho, jestli znáte jméno adresáta či ne.  

Pokud jméno znáte (Dear Mr Smith), používá se: 

 • Yours sincerely  

V případě, že neznáte jméno adresáta (Dear Sir or Madam), píše se: 

 • Yours faithfully  

 5. Formální email anglicky – vzor omuvného emailu

email v angličtině

Zdroj: https://www.gobusinesshelp.com/tips-and-rules-of-business-email-writing-with-examples/

Neformální email v angličtině

Neformální email je snazší v tom, že je bližší běžnému jazyku – můžete v něm používat hovorové výrazy a emotikony. Tento email budete pravděpodobně psát kamarádovi, nebo kolegovi. Neformální emaily bývají většinou krátké a stručné.   

1. Oslovení 

U neformálního emailu se používá velice přátelské oslovení (například hi či hello) v kombinaci s křestním jménem.  

 • Hi Kim 
 • Hello Tim, 

2. Obsah sdělení 

V této části vyjádříte to, co chcete příjemci sdělit. Můžete používat neformální jazyk, pro který jsou typické například: 

 • kratší věty 
 • stažené tvary (I’m
 • zkratky a zkrácené tvary (FB
 • emotikony 

3. Závěr 

Na rozdíl od formálního emailu můžete neformální email zakončit jakkoliv. Záleží tedy na vás a vaší kreativitě. 

4. Rozloučení 

U neformálního dopisu můžete jako pozdrav užít téměř cokoliv, například: 

 • Take care 
 • See you soon 
 • XOXO 
 • Love 

5. Neformální email anglicky – vzor emailu kamarádovi 

email v angličtině

Zdroj: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/upper-intermediate-b2-writing/informal-email

Slovíčka, která se vám budou hodit (nejen při psaní emailu): 

ASAP (as soon as possible) jak nejrychleji to bude možné 
at zavináč 
attached file přiložený soubor 
attachment příloha emailu 
bcc (blind carbon copy)  skrytá kopie 
cc (carbon copy)  kopie 
confirm  potvrdit 
copy  kopie  
delay zpoždění 
delivery doručení 
dot tečka 
forward  přeposlat 
from od 
in advance  předem 
inquiry  dotaz, zjišťování 
regarding  ohledně čeho 
regards  pozdravy 
reply odpovědět 
reply to all odpovědět všem 
request  žádost 
respond  odpovědět, ozvat se 
response   odpověď  
see above  viz výše 
see below  viz níže 
send  odeslat 
subject  předmět 
to pro 

Další užitečné fráze pro emailovou komunikaci najdete v tomto videu:

Tak to už je vše k psaní emailů. Snad je vám teď tato problematika jasnější. Pokud vás zajímají také další témata z oblasti obchodní angličtiny, podívejte se na souhrnný článek s názvem Business English.

Chcete se dozvědět víc? Přihlašte se na naše profesní kurzy angličtiny, tam se jistě naučíte psát perfektní formální emaily.

Hodiny navíc ušijeme na míru vašim potřebám. 

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This