Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Maturita z angličtiny : Jak probíhá a na co se připravit?

Náš blog

Čeká vás státní maturita z angličtiny? Tak právě pro vás jsme nachystali podrobných souhrn všech důležitých informací o této zkoušce. Po přečtení článku budete přesně vědět, jak tato část maturity probíhá.  

Hodit se vám jistě bude tabulka na konci článku – obsahuje všechny podstatné informace o jednotlivých částech maturity z angličtiny. 

Pravidla maturity se mohou měnit každý rok. Zjistěte si proto vždy aktuální informace na oficiálních stránkách, nebo u svého učitele. 

Důležité upozornění pro rok 2021

Tento článek popisuje průběh maturity za standartní situace. Maturita se v současné době může měnit v závislosti na vývoji pandemie, sledujte proto aktuální informace na stránkách Cermatu, případně se zeptejte vašich učitelů, kteří by vám měli poskytnout nejnovější informace.

Bez přípravy to nepůjde 

Při přípravě na maturitu z angličtiny mějte na paměti, že se jedná o  zkoušku z jazyka – je tedy potřeba se připravovat systematicky a pravidelně. Anglicky se prostě přes noc nenaučíte. Tímto vás nechceme zbytečně strašit, dejte si na to pouze pozor. Nemyslete si, že to bez přípravy nějak „okecáte“.  

maturita z angličtiny

Z jakých částí se maturita z angličtiny skládá? 

Maturitní zkouška z angličtiny je komplexní zkouška. Během ní se prověřují znalosti gramatiky a poslechu. Kromě toho se také zkouší psaný a ústní projev. Maturita z anglického jazyka se skládá ze tří hlavních částí. Jsou to: 

 • didaktický test,   
 • písemná práce,  
 • ústní zkouška.  

Váha jednotlivých částí se liší – jejich podíl v procentech můžete vidět v tabulce na konci článku. Zajímá vás, co se stane, když někdo nesplní jednu část zkoušky? Musí opakovat znovu pouze nesplněnou část.   

Nyní vám blíže představíme jednotlivé části maturity z angličtiny.  

Didaktický test 

V didaktickém testu se prověřuje především poslech, gramatika a čtení. Test je rozdělen do dvou částí. Konkrétně jsou to: 

 • poslech,  
 • čtení a jazyková kompetence.  

Při zkoušce se nejprve se testuje poslech, který trvá celkem 35 minut. Hned po něm následuje čtení a jazyková kompetence, na kterou mají žáci 60 minut.     

Pozor si dejte na to, že při skládání zkoušky můžete používat pouze psací potřeby, žádné další pomůcky nejsou povoleny. Pamatujte také na to, že zadání testu je v pracovním sešitem, odpovědi se pak zapisují do záznamového archu.   

Pokud hledáte materiály k procvičení, podívejte se na tyto stránky. Najdete tam testy z minulých let včetně poslechu.  

Tip: anglicky se nemusíte učit jen z učebnice. Existuje spousta dalších možností. Podívejte se na náš článek Jak se naučit anglicky snadno a rychle, kde představujeme nejlepší weby a aplikace pro výuku jazyků. Můžou vám při studiu hodně pomoct.  

Písemná práce 

Písemné práce, jak název napovídá, prověřuje úroveň psaného projevu. Tato část trvá celkem 60 minut a opět se skládá se ze dvou dílčích částí. Zadání obou částí se liší slohovým útvarem a délkou. 

 • Delší text (120-150 slov)  
 • Kratší text (60-70 slov)  

Na rozdíl od didaktického testu můžete v průběhu této části používat slovník. Zadání slohu je napsané v testovacím sešitu, text se pak zapisuje na linkovaný záznamový arch.  

Jaké bývá nejčastější zadání slohu? Obvyklými slohovými útvary jsou formální a neformální dopis či email, popis člověka nebo třeba inzerát

Při hodnocení slohu se bere v potaz dodržení daného slohového útvaru, vhodnost slovní zásoby, gramatická a stylistická správnost. Nezapomínejte také na to, že se musíte vejít do předepsaného počtu slov – pokud tento bod nedodržíte, zbytečně přicházíte o body.  

Zadání písemné části z předešlých let si můžete prohlédnout tady.  

Ústní zkouška 

Mluvený projev se ověřuje jako poslední. U ústní zkoušky se hodnotí projev a interakce. Stejně jako předešlé části se i ústní projev skládá z dílčích částí. V této části zkoušky se zaručeně objeví: 

 • Interview  
 • Práce sobrázkem  
 • Ústní projev na dané téma 
 • Rozhovor  

Jak probíhá ústní zkouška? Žák si na začátku vylosuje témat, poté se 15 minut připravuje – k dispozici má k tomu pracovní list s veškerými informacemi. Po přípravě probíhá samotná zkouška, která trvá 15 minut. 

Maturitní otázky z angličtiny můžete najít zpracované na internetu například tady nebo tady. Pokud používáte otázky od někoho jiného, vždy si zkontrolujte jejich správnost. Samozřejmě doporučujeme si otázky zpracovat samostatně, protože při jejich vypracovávání se vlastně učíte a také se vám z nich bude snáze učit.  

V tabulce najdete podrobné informace o jednotlivých částech maturity z angličtiny.  

maturita z angličtiny

Na závěr ještě připomeneme, že štěstí přeje připraveným. Tak na to nezapomeňte. Přejeme vám hodně štěstí.  

Pokud máte s angličtinou problémy, zapište se k nám na individuální kurz, který vám pomůže se na maturitu připravit. 

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte ho dál a pomůžete tak třeba svým kamarádům! 

Pin It on Pinterest

Share This