Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Britská a americká angličtina: Hlavní rozdíly a na co si dát pozor

Náš blog

Je obecně známo, že britská a americká angličtina se odlišují. Pojďme se na tyto drobné odlišnosti podívat zblízka. Posbírali jsme pro vás rozdíly v gramatice, výslovnosti, hláskování a slovní zásobě. Všechny jsou jasně ukázány na příkladech.  

Nemusíte se ale bát. Rozdíly nejsou nějak markantní – pokud se tedy učíte angličtinu britskou, neměl by pro vás být problém porozumět angličtině americké (a naopak). Samozřejmě je ale dobré tyto drobné odlišnosti znát. Štěstí totiž přeje připraveným. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé rozdíly. 

britská a americká angličtina

Gramatika  

Britská a americká angličtina se drobně liší v některých gramatických aspektech. Nejde však o nic, co by zabraňovalo komunikaci. Je však dobré mít na paměti, že takové věci existují, ať vás pak při konverzaci nevyvedou z míry. 

Nyní vám představíme jednotlivé gramatické drobnosti, ve kterých se britská a americká angličtina rozcházejí.  

Předpřítomný čas 

V britské angličtině se pro popsání události z nedávné minulosti běžně používá předpřítomný čas. Tento čas se frekventovaně vyskytuje se slovíčky jako already, yet, just atd.  

V americké angličtině to ale nebývá pravidlem. Tam, kde by Britové použili čas předminulý, Američané často sáhnou po variantě s minulým časem. Někdy se ale i v USA můžete setkat i s variantou předpřítomného času.  

BRITSKÁ ANGLIČTINA AMERICKÁ ANGLIČTINA 
I’VE ALREADY SEEN THIS TV SERIES. I ALREADY SAW THIS TV SERIES. 
HAVE YOU DONE THE LAUNDRY YET? DID YOU DO THE LAUNDRY YET? 

Nepravidelná slovesa 

Rozdílnost se projevuje i u některých nepravidelných sloves. Především u těch, která mají pravidelný i nepravidelný tvar.  

V britské angličtině se častěji vyskytují v nepravidelné formě. Naopak v americké angličtině (především v mluvené řeči) se užívá spíše pravidelná varianta. Nezapomínejte na to, že obě varianty jsou správné. Názornou ukázku těchto sloves můžete vidět v tabulce pod textem.   

BRITSKÁ ANGLIČTINA AMERICKÁ ANGLIČTINA 
DREAM – DREAMT – DREAMT DREAM – DREAMED – DREAMED 
LEARN – LEARNT – LEARNT LEARN – LEARNED – LEARNED 

Have, have got 

Mezi další odlišnosti patří také užívání slovesa have ve významu „mít, či vlastnit“. V britské angličtině se v tomto významu v přítomném prostém čase používá sloveso have se slovíčkem got. Naopak v americké angličtině se používá pouze have bez slůvka got. V tomto případě se sloveso have chová stejně jako klasické významové sloveso. 

BRITSKÁ ANGLIČTINA AMERICKÁ ANGLIČTINA 
I‘VE GOT A CAT. HAVE A CAT. 
HAVE YOU GOT A CAT? DO YOU HAVE A CAT? 

POZOR: Have got se používá i v Americe – a to ve významu ‚muset‘. Jako je tomu například ve větě: I’ve got to wake up. 

Předložky 

Předložky se také mohou (a nemusí) lišit. Zatímco v britské angličtině je možná pouze jedna varianta, v americké angličtině se dají použít obě varianty (jak ze sloupečku britská, tak ze sloupečku americká angličtina). Na jednotlivé příklady se podívejte do tabulky. 

BRITSKÁ ANGLIČTINA AMERICKÁ ANGLIČTINA 
AT THE WEEKEND ON THE WEEKEND 
MONDAY TO WEDNESDAY MONDAY THROUGH WEDNESDAY 
IN PARK STREET ON PARK STREET 
I’M MEETING MY BOYFRIEND. I’M MEETING WITH MY BOYFRIEND. 
I HAVEN’T SEEN HER FOR WEEKS. I HAVEN’T SEEN HER IN WEEKS. 

Výslovnost 

To, že se liší britská a americký výslovnost, asi nikoho nepřekvapí. V tabulce jsme shrnuli známá slovíčka, která se vyslovují jinak v  Americe a v  Británii. Samozřejmě tento výčet není kompletní. Nezapomínejte na to, že výslovnost se liší v  jednotlivých státech USA, stejně tak se různí i v  regionech Velké Británie. 

BRITSKÁ ANGLIČTINA AMERICKÁ ANGLIČTINA 
DANCE /DⱭ:NS/ DANCE /DÆNS/ 
GARAGE /GÆRꞮDƷ/ GARAGE /GƏ’Rɑ:Ʒ/ 
GOD /GⱰD/ GOD /Gɑ:D/ 
MOBILE /MƏƱBAꞮL/ MOBILE /MOƱBƏL/ 
PROGRESS /PRƏƱGRES/ PROGRESS /PRɑ:GRES / 
TOMATO /TƏ’MⱭ:TƏƱ/ TOMATO /TƏ’Mɑ:TƏƱ/ 
TUESDAY /TJU:ZDEꞮ/ TUESDAY /TU:ZDEɪ / 

Hláskování 

Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou se projevují také v  hláskování (v takzvaném spellingu). Opět se nejedná o nic zásadního, co by mělo znemožnit komunikaci. Podívejte se na jednotlivé příklady odlišnosti.  

BRITSKÁ ANGLIČTINA AMERICKÁ ANGLIČTINA 
CENTRE, METRE CENTER, METER 
COLOUR, LABOUR COLOR, LABOR 
DIALOGUE, CATALOGUE DIALOG(UE), CATALOG(UE) 
OFFENCE, DEFENCE  OFFENSE, DEFENSE 

Slovní zásoba 

Jako studenti angličtiny jste se pravděpodobně setkali s tím, že také některá slovíčka se odlišují v  britské a americké angličtině. Vyplatí se tedy znát obě varianty (alespoň pasivně).   

BRITSKÁ ANGLIČTINA AMERICKÁ ANGLIČTINA 
AUTUMN FALL 
CINEMA MOVIE THEATER, THE MOVIES 
FILM MOVIE 
FLAT APARTMENT 
HOLIDAY VACATION 
CHEMIST’S DRUGDTORE 
CHIPS FRENCH FRIES 
LIFT  ELEVATOR 
PAVEMENT SIDEWALK 
SHOP STORE 
TAXI  CAB 
TROUSERS PANTS 
TRAINERS SNEAKERS 
TRAM STREETCAR 
UNDERGROUND/METRO/TUBE SUBWAY 

V  tomto článku jsme vám představili pár základních rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou. Doufáme, že jste se dozvěděli něco nového, nebo jste si alespoň upevnili znalosti.  

Tento článek je jen krátkou ukázkou pestrosti anglického jazyka. Pokud chcete proniknout hlouběji do tajů angličtiny, zapište se k nám do individuálního kurzu angličtiny

Kam dál?

Další příspěvky s podobnou tematikou najdete v článku s názvem „Anglická gramatika“.

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This