Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Bakalářská práce v angličtině – nejčastější dotazy

Presto akademie

Rozhodli jste se nejít s proudem a psát bakalářskou práci v angličtině? Nevíte si s touto výzvou rady? Nebojte, v tomto článku vás upozorníme, na co si dát při psaní pozor. Dále také zodpovíme nejčastější otázky ohledně psaní bakalářské práce. Dozvíte se tu, kde najít vzor bakalářské práce, jak práci strukturovat a mnoho dalších užitečných informací! 

bakalářská práce

Pár slov na úvod… 

Bakalářská práce (anglicky bachelor’s thesis) je závěrečná práce, která na vysokých školách zpravidla podmiňuje získání bakalářského titulu. 

Většina studentů v České republice píše svou závěrečnou práci v češtině. Některé školy umožňují psát bakalářskou práci v jiném jazyce – nejčastěji to bývá právě angličtina.  

Psaní bakalářské práce v češtině a angličtině se příliš neliší. Přinášíme vám proto tipy nejen pro psaní v angličtině, ale i obecné rady k psaní bakalářky.  

Na co si dát pozor při psaní bakalářské práce v angličtině  

Pokud jste se rozhodli psát v angličtině, dejte si pozor především na tyto věci

 • Formální jazyk  

Bakalářská práce by měla být psána formálním jazykem. Co je pro něj typické? 

 • Používání delších vět a souvětí 
 • Nezkrácené formy (you are místo you´re) 
 • Odborné termíny, knižní výrazy  
 • Velká písmena 

Psaní velkých písmen v češtině a angličtině se značně liší, proto v něm mnoho studentů chybuje. Pokud v této problematice stále tápete, podívejte se na podrobný článek o psaní velkých písmen v angličtině. Pozor si pak dejte především na psaní nadpisů a názvů prací – podrobný návod k této problematice najdete například na stránkách ČVUT.  

 • Správná terminologie 

Pro psaní bakalářky v angličtině je třeba dobrá znalost jazyka. Důležité je znát terminologii daného oboru a vhodně ji používat. Pokud si nejste úplně jistí, nechte si práci před odevzdáním zkontrolovat. 

Nemáte nikoho, kdo by vám bakalářku v angličtině opravil? Můžete se obrátit na nás! Našim korektorům neunikne žádná chybička. 

Odpovědi na nejčastější otázky 

Nezáleží na tom, jestli píšete bakalářku česky nebo anglicky… Tohle bývají celkově nejhledanější otázky na toto téma. Odpovědi na ně teď máte na jednom místě. 

Jaký má mít bakalářská práce rozsah?  

Na většině českých škol je to přibližně 40 stran. Délka však není dána jednotně, může se lišit v závislosti na konkrétní škole či studovaném oboru. Pokud chcete znát přesné číslo, podívejte se na stránky školy, kde najdete všechny podstatné informace.  

Za jak dlouho se dá napsat bakalářka? 

Tento dotaz patří k nejčastějším, bohužel na něj ale není jednoznačná odpověď. Někdo napíše bakalářku za týden, někomu jinému to může trvat měsíce. Záleží totiž na mnoha faktorech – délce, obtížnosti tématu. Není tedy snadné dopředu odhadnout, jak dlouho bude psaní trvat. Je proto lepší začít psát co nejdřív.    

Kde se dá najít vzor bakalářky? 

Vzor můžete sehnat poměrně snadno – stačí se podívat na práce, které před vámi napsali starší studenti. Většina vysokých škol dnes nabízí online repozitář závěrečných prací, kde můžete vyhledávat podle fakulty, oboru, roku i hodnocení.  

Zde jsou příklady repozitářů vybraných škol:  

Jak správně naformátovat bakalářku? 

Formátování se opět liší na jednotlivých vysokých školách. Podívejte se tedy na stránky vaší školy. Najdete tam přesné požadavky na formátování práce – velikost písma, rozměry okrajů a podobně. Pokud si nerozumíte s Wordem, můžete formátování svěřit specializované firmě. 

Jakou má mít bakalářské práce strukturu? 

Každá bakalářka by měla obsahovat následující části: 

 • Titulní list 

Titulní list zpravidla obsahuje údaje jako jméno, název práce a rok vypracování. Formát bývá většinou pevně daný vysokou školou. Titulní list se nečísluje, číslování začíná až v úvodu.  

 • Čestné prohlášení  

Čestné prohlášení, které musí být stvrzeno podpisem, se taktéž nečísluje. Jeho podoba opět bývá předepsána vysokou školou.  

 • Abstrakt (anotace) 

Abstrakt stručně seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v práci. Oproti úvodu je kratší a bývá tvořen pouze několika větami. V České republice práce obvykle obsahují českou i anglickou verzi anotace.  

 • Poděkování  

Poděkování v bakalářské práci sice není povinné, přesto ho většina prací obsahuje. V této části student vyjadřuje vděk vedoucímu práce, popřípadě konzultantům.  

 • Obsah 

Obsah by správně měl být automaticky generovaný. Pokud správně používáte nadpisy a jejich číslování, obsah se dá snadno vygenerovat.  

 • Úvod 

Úvod má čtenáře seznámit s obsahem práce, ideálně tak aby mu porozumělo i neodborné publikum.  

 • Vlastní práce (teoretická a praktická část) 

Vlastní práce se většinou dělí na teoretickou a praktickou část, nemusí to tak být u všech škol. Dále se pak kvůli přehlednosti dělí na kapitoly a podkapitoly. 

 • Závěr 

Závěr je stěžejní částí práce, vyplatí se mu tedy věnovat patřičnou pozornost. Shrnuje celou práci a přináší návrhy možností rozšíření práce.  

 • Seznam literatury 

Bakalářská práce samozřejmě musí vycházet z kvalitních zdrojů. Jejich seznam se pak řadí na konec práce. Formu citování má každá škola jinou, opět byste ji měli najít na stránkách školy.  

 • Seznam obrázků, grafů a tabulek 

Jestliže práce obsahuje obrázky, grafy, či tabulky, měl by být součástí práce i jejich seznam. Stejně jako obsah se i tento seznam dá automaticky vygenerovat.  

 • Přílohy 

V případě že práce obsahuje přílohy, dávají se až na úplný konec práce. 

Snad jste se v článku dozvěděli užitečné informace.

A teď jen zbývá popřát hodně štěstí při psaní a obhajobě vaší závěrečné práce! A pokud Vaše angličtina není na perfektní úrovni a přesto chcete psát bakalářku v anglickém jazyce, určitě doporučujeme si objednat s předstihem nějaký kurz angličtiny například od naší jazykové školy.

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This