Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Diplomová práce v angličtině – na co si dát pozor

Presto akademie

Píšete diplomovou práci v angličtině a nevíte si rady? Nebojte, poradíme vám. V článku vám ukážeme, kde můžete najít kvalitní vzor pro svou diplomku. Kromě toho tu také najdete seznam věcí, na které je třeba se při psaní diplomové práce v angličtině zaměřit. 

Základní informace o diplomové práci 

Diplomová práce (anglicky diploma thesis, v  češtině známá též pod názvem magisterská diplomová práce) je obsáhlá závěrečná práce. Obhajoba této práce bývá na většině škol jednou z podmínek pro zdárné ukončení (navazujícího) magisterského studia.    

Na rozdíl od bakalářky, o které jsme psali v  předchozím článku, je diplomka delší a celkově by její zpracování mělo být na vyšší úrovni.  

Délka rozsahu diplomové práce se liší podle školy a oboru studia, ve většině případů má ale kolem 60 stran (přesné požadavky si raději ověřte na stránkách vaší školy).  

Přestože převážná většina českých studentů píše diplomovou práci v češtině, přibývá i lidí, kteří se práci rozhodnou psát v angličtině.  

Psaní diplomové práce v angličtině a češtině se od sebe příliš neliší. Studenti si musí dát pozor především na jazyk a jazykové prostředky. Víc o nich se dozvíte v následující části článku.  

Na co si dát pozor při psaní diplomky v angličtině 

Všechny akademické texty (včetně diplomové práce) mají určité zásady, které se při psaní musí dodržovat. Nyní vám představíme ty nejdůležitější body.   

Formální jazyk  

Při psaní diplomové práce by se vždy měl používat formální jazyk. Jsou pro něj typické tyto rysy: 

  • Nezkrácené formy (I am místo I´m) 
  • Delší věty a souvětí 
  • Odborné termíny a knižní výrazy 

Odpovídající slovní zásoba 

V diplomové práci nikdy nepoužívejte hovorové výrazy. Většina neformálních výrazů se dá snadno nahradit jejich formálnějšími ekvivalenty. Příklady záměny můžete vidět u následujících frází. 

Hovorový výraz Formální ekvivalent  
easier said than done more difficult in practice 
in recent years recently 
got out of hand was no longer under control 

Vhodné fráze a obraty 

Psaní akademického textu v angličtině vyžaduje výbornou znalost jazyka. Použití vhodných frází posune vaše texty na ještě vyšší úroveň. Inspiraci můžete čerpat z následujících zdrojů: 

Pozor na časté chyby  

Mezi časté chyby českých studentů patří nesprávné psaní velkých písmen a čárek ve větách.  

  • Pokud tápete v psaní velkých a malých písmen, můžete se podívat na náš článek o psaní velkých písmen v angličtině.  
  • Užitečné informace k psaní čárek v angličtině najdete například tady.  

Nikdo není neomylný a každý občas chybuje. Před odevzdáním diplomové práce ji nejprve dejte někomu na kontrolu. Pokud nemáte nikoho důvěryhodného ve svém okolí, můžete se obrátit na nás. Korektury u nás provádí rodilí mluvčí, takže odhalí nejen gramatické chyby, ale i stylistické nedostatky.    

Kde sehnat vzor diplomové práce? 

Chcete se podívat, jak má správná diplomová práce vypadat? To není problém. Většina vysokých škol totiž uveřejňuje starší diplomové práce. Stačí tedy najít online repozitář závěrečných prací vaší školy. Tam můžete vyhledávat diplomové práce podle oboru, hodnocení, roku vydání.  

Na následujících odkazech najdete repozitáře některých českých škol:  

Pokud se chcete inspirovat top pracemi ze zahraničí, můžete se podívat sem. Najdete tam práce, které vyhrály prestižní soutěže.  

Kvalitní diplomové práce můžete najít také v repozitářích nejlepších světových univerzit – inspiraci tak najdete například i na stránkách Oxfordu.  

Závěrečné tipy k odevzdání diplomové práce 

Nezapomeňte, že na většině škol se musí odevzdávat jak elektronická, tak i fyzická verze diplomové práce. Ve většině případů se diplomové práce ve formátu pdf nahrává do studijního systému, zároveň se ve škole odevzdává tištěná verze diplomky. Tisk a vazbu diplomové práce poskytuje mnoho firem. Dopředu si ověřte, v  jaké formě má být diplomka odevzdána, kolik má mít výtisků a další podstatné informace. 

Doufáme, že jste se z článku dozvěděli něco užitečného. Hodně štěstí při cestě za titulem! 

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This