Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Pracovní inzerát v angličtině

Presto akademie

Nejen správně, ale také zajímavě koncipovaný inzerát je pro nábor kvalitních zaměstnanců přímo klíčový. V tomto článku si proto uvedeme klíčové termíny, které by v anglickém inzerátu neměly chybět.

Pracovní inzerát v angličtině

Jak napsat inzerát anglicky?

Při tvorbě inzerátu v angličtině je potřeba si dát pozor především na specifické termíny běžně používané českými personalisty, které nelze přeložit do angličtiny doslovně. Je to nejen z důvodu odlišných kulturních zvyklostí, ale také jiné legislativy. Níže si proto uvedeme, jak by takový inzerát měl vypadat.

Struktura inzerátu v angličtině

Struktura inzerátu v aj se příliš neliší od česky psané podoby, nicméně je dobré připomenout body, které by v něm chybět rozhodně neměly. Pořadí se může samozřejmě mírně lišit. Jedná se o tyto části:

 • Oslovení
 • Představení firmy, která pozici nabízí
 • Název a představení pozice
 • Typ úvazku
 • Požadavky na kandidáta
 • Náplň práce
 • Platové ohodnocení a benefity, které firma poskytuje
 • Závěr inzerátu: jak firmu kontaktovat

Oslovení kandidátů v angličtině

Pokud chcete skutečně zaujmout tu správnou skupinu lidí, které vaše firma potřebuje, je dobré hned na samém začátku dotyčné zaujmout tím, že vzbudíte emoce. K tomu mohou posloužit neotřele položené výrazy, ovšem nejuniverzálnějším konceptem bývá otázka. Možností je spousta. Mezi vhodné příklady patří:

 • Tired of working long hours with never ending? (Už vás nebaví pracovat dlouhé hodiny, které nikdy nekončí?)
 • If you think your job is crap, wait till you see the pay. (Pokud si myslíte, že vaše práce stojí za prd, počkejte, až uvidíte výplatu u nás.)
 • We offer 25 paid days off and more… (Nabízíme 25 dní placeného volna a ještě víc…)
 • Come work at… (Přijďte pracovat do…)
 • Would you like to…? (Rádi byste…?)

Stručné představení firmy v angličtině

Uchazeč o práci by měl být seznámen s firmou pouze v krátkosti, není tedy nutné vypisovat příliš detailů. Koneckonců je na něm, aby si o společnosti, do které chce nastoupit, podrobnější informace sám dohledal. V této části je možné využít některé z následujících termínů:

 • a local producer (místní výrobce)
 • an international / regional company (mezinárodní / regionální firma)
 • a leading provider  (přední poskytovatel služeb)
 • a multinational chain (nadnárodní řetězec)
 • one of the fastest growing/biggest (jedna z nejrychleji rostoucích/největších)

Po uvedení některého z výše uvedených výrazů by nemělo chybět sloveso, které vyjadřuje, že firma nabírá nové spolupracovníky do svého týmu. Zatímco v češtině se typicky používá slovíčko „hledá“, v angličtině se nabízí hned několik termínů, jako jsou:

 • is (now) looking for (hledá (nyní))
 • has an (immediate) opening for (má otevřenou pozici pro)
 • is looking to recruit (hledá, aby zaměstnala)
 • is seeking / seeks to employ (hledá, aby zaměstnala)
 • requires (požaduje)
 • is seeking / seeks to hire (hledá, aby najala)
 • has a vacancy for (má volnou pozici pro)
 • is seeking / seeks to take on (hledá, aby přijala)

Zde je ještě dobré podotknout, že termín „hire“ se používá zcela běžně v americké angličtině ve významu „zaměstnat“, zatímco v britské angličtině tento výraz znamená, že hledáte zaměstnance pouze na krátkodobou práci. Pokud se tedy nejedná o americkou firmu, je vhodnější využít výraz „employ“. Dále lze také uplatnit termíny „recruit“ či „take on“.

Pracovní pozice anglicky

Názvů pozic je celá řada, proto je vždy důležité použít ten správný termín, ze kterého bude jasné, koho firma hledá. Názvy se mohou vždy mírně lišit na základě toho, čím se společnost zabývá. Mezi nejčastěji nabízené pozice však patří tyto:

 • Junior (pracovník nemá příliš zkušeností)
 • Senior (pracovník má již několik let praxe)
 • Executive Assistant (plní úkoly od nadřízených)
 • Assistant Manager (asistent manažera)
 • Sales Manager (manažer prodeje)
 • Office Manager (vedoucí kanceláře)
 • Purchasing Manager (vedoucí nákupčí)
 • Product Manager (produktový manažer)
 • HR Manager (manažer lidských zdrojů)
 • Contractor (dodavatel)
 • Receptionist (recepční)
 • Accountant (účetní)
 • CFO (Chief Finance Officer – finanční ředitel)
 • COO (Chief Operating Officer – provozní ředitel)
 • CIO (Chief Information Officer – IT ředitel)
 • CEO (Chief Executive Officer – nejvyšší ředitel)

Při popisu pozice je dobré přímo oslovit uchazeče a napsat, jaké jsou jeho povinnosti. Tato část může být napsána jako text, ale často se využívají jednotlivé body pro rychlejší orientaci a větší přehlednost. Můžete začít větou typu: „You will be responsible for…/Your responsibilities will include… Po této větě bude následovat gerundium, čili sloveso zakončené koncovkou –ing.

Typ úvazku v angličtině

Jakmile upřesníte název pozice, je vhodné specifikovat, o jaký typ úvazku se jedná. V tomto případě máte na výběr z následujících možností:

 • Temporary job/temp job (brigáda)
 • Permanent job/permanent contract  (práce na dobu neurčitou)
 • Fixed-term job/fixed-term contract (práce na dobu určitou)
 • Trade licence (živnostenský list)
 • Paid/unpaid internship (placená/neplacená stáž)

Požadavky na kandidáta anglicky

Požadavky na kandidáta by měly předně zahrnovat konkrétní kvalifikace, vzdělání, zkoušky, certifikáty, pracovní zkušenosti, jazykové znalosti, případně i další dovednosti potřebné pro danou pozici. Ty můžete dále rozdělit na required skills (požadované dovednosti), experience (zkušenosti) a qualifications (kvalifikace).

Vypisovat zde osobní kvality uchazeče je dnes zejména v anglicky psaném inzerátu skutečně považováno za přežitek. I v tomto případě můžete použít vhodné uvozovací fráze jako:

 • Key performance competencies (klíčové dovednosti)
 • Nice to have skills (dovednosti, které jsou výhodou)
 • Who are we looking for?  (Koho hledáme?)
 • Required (požadovaný)
 • X years of experience (X let praxe, zkušeností)
 • With experience in a similar position (se zkušeností na obdobné pozici)
 • The ideal candidate for this position will be… (Ideálním kandidátem na tuto pozici bude…)
 • The successful candidate should have the following attributes (Úspěšný kandidát by měl mít následující atributy…)
 • Key attributes will include (Klíčové atributy budou zahrnovat…)

Povinnosti a náplň práce anglicky

Podrobnější popis práce, kterou bude přijatý uchazeč v zaměstnání vykonávat a jaké budou jeho povinnosti je možné opět vypsat ve větách nebo heslovitě. Uvést tento oddíl můžete za použití termínů, jako jsou:

 • Job description (popis pozice, pracovní náplň)
 • Job duties (pracovní povinnosti / úkoly
 • (Key) responsibilities ((klíčové) povinnosti)
 • Duties and responsibilities (úkoly a povinnosti)

Slovesa, jež použijete při specifikaci uchazečových povinnosti, mohou být uvedena ve 3. osobě přítomného času prostého (present simple – „maintains“), infinitivu (to maintain) nebo také gerundiu (maintainig). Názorně si zde uvedeme několik praktických frází, které se pro tuto část inzerátu hodí:

 • Assists in the implementation of company marketing plans as needed (V případě potřeby pomáhá při realizaci marketingových plánů společnosti)
 • Maintains accurate records of all sales (Vede přesné záznamy o všech prodejích)
 • Performing administrative tasks as required (Provádění administrativních úkolů podle potřeby)
 • Manages and updates XYZ databases (Spravuje a aktualizuje databáze XYZ)
 • Develops annual business plan in conjunction with Sales Director (Vypracovává roční obchodní plán ve spolupráci s obchodním ředitelem)
 • To handle customers in a polite and friendly way (Zacházet se zákazníky zdvořilým a přátelským způsobem)
 • Conducting pro-active support to resolve XYZ problems (Provádění proaktivní podpory při řešení problémů XYZ)
 • Checks, proofreads and assists in report and presentation preparation (Kontroluje, koriguje a pomáhá při přípravě zprávy a prezentace)
 • Supporting customer development teams to resolve customer issues in a timely (Podpora vývojových týmů zákazníků při včasném řešení problémů zákazníků)
 • To support research team as required (Podporovat výzkumný tým podle potřeby)
 • Demonstrates the ability to build relationships and communicate with business partners (Prokazuje schopnost budovat vztahy a komunikovat s obchodními partnery)

Platové podmínky a bonusy v anglickém inzerátu

Podobně jako v českém inzerátu, ani v anglickém často není uvedena výše platu. Tento oddíl inzerátu bývá zpravidla pojmenován pojmy jako „Compensation package“, (ohodnocení), „Remuneration“ (ohodnocení)“ či „We offer:…“ (Nabízíme:…). Obvykle je dobré alespoň přidat informaci o tom, v jaké výši se plat pohybuje, případně uvést, že výše platu záleží na dohodě. Na výběr máte následující možnosti:

 • negotiable salary (plat na dohodě)
 • attractive salary (atraktivní plat)
 • competitive salary (konkurenční plat)
 • excellent salary package (výborné platové ohodnocení)
 • starting salary in the range of £20,000 (nástupní plat v rozmezí 20 000 liber ročně)
 • basic salary £20–30k (depending on experience) (základní plat 20–30 000 liber ročně (v závislosti na zkušenostech))
 • £20,000 – 30,000 per annum (20 000 – 30 000 liber ročně)

Závěr anglického inzerátu

Inzerát je prakticky vzato reklamním textem, a tak ani tady nesmí chybět výzva k akci. V tomto případě platí, že méně je více, proto zde využijte jednoduchou a výstižnou frázi typu „How to Apply?“ nebo „Apply now“. Následovat mohou pokyny jako:

 • For further details please see xy@xyz.com (Další podrobnosti získáte na xy@xyz.com)
 • Applications including detailed curriculum vitae should be submitted by e-mail to xy@xyz.com with reference XY. (Přihlášky včetně podrobného životopisu zasílejte e-mailem na adresu xy@xyz.com s označením XY)

Inzerát v angličtině vzor

A jak hotový inzerát v angličtině může vypadat? Například následovně:

Zdroj: https://bannerhealth.wd5.myworkdayjobs.com/Careers

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This