Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Technická angličtina

Presto akademie

Technická angličtina nachází své uplatnění téměř v každé profesi a zpravidla začíná tam, kde běžný uživatel jazyka přestává rozumět řeči nebo textu. V tomto článku se dočtete, kde se s technickou angličtinou běžně setkáte a jaká základní slovíčka by začínající inženýři rozhodně neměli opomenout.

technická angličtina

Co je technická angličtina?

Technická angličtina, někdy také označovaná jako obchodní angličtina nebo profesionální angličtina, se uplatňuje téměř v jakékoli pracovní situaci. Mnoho kurzů v oblasti technické angličtiny se proto zaměřuje na konkrétní kariéry. Každá práce má totiž svojivlastní jedinečnou slovní zásobu a také gramatiku.

Technická angličtina se typicky liší podle oboru, o který se zajímáte. To je důležité mít na paměti, pokud se ji chcete začít učit. Například inženýři mohou potřebovat poskytnout podrobné pokyny k procesu výroby za použití aktivních slovesných tvarů. Důležité je tedy vědět, za jakým účelem si potřebujete technickou angličtinu osvojit a tomu přizpůsobit proces učení.

Kde se setkáte s technickou angličtinou?

Technická angličtina začíná tam, kde průměrnému uživateli jazyka přestávají jeho znalosti stačit k adekvátnímu porozumění textu nebo řeči. Příkladem ze skutečného života by pravděpodobně mohla být situace, kdy vám tiskárna oznámí, že potřebuje novou kazetu, čili „a new cartridge“.

Když si to budete chtít zkontrolovat v příručce k tiskárně, můžete najít ještě více technické angličtiny plné oborově specifických termínů, zkratek a významů, kterým není vždy snadné porozumět. Existují různé typy kazet a to je pravděpodobně ta nejtechničtější část tiskárny.

Informatika a jiné obory

Dalším příkladem reálného použití technické angličtiny je informatika. Jak možná víte, obory informatiky nacházejí své uplatnění ve všech společenských vrstvách téměř každého národa na zemi. I když lidé nemusí sdílet stejnou řeč, všichni používají stejný jazyk strojového kódování. Základ v technické angličtině poskytuje společnou slovní zásobu a gramatiku, aby spojil globální počítačové vědy dohromady.

Totéž platí například pro zemědělství, automechaniku a biotechnologické inženýrství apod. Bez ohledu na to, jak složité je téma, technická angličtina jej rozdělí na jednoduché „ingredience“. Ty, přestože jsou jednoduché, nebudou pro průměrného mluvčího pravděpodobně vůbec srozumitelné.

Rozdíl mezi běžnou a technickou angličtinou

Technická angličtina zjednodušuje poměrně složitá pravidla standardní angličtiny a nahrazuje obtížnou terminologii jednoduššími synonymy. To snižuje celkovou složitost textu a usnadňuje jednotlivým uživatelům pochopení dokumentace. Základní pravidla technické angličtiny jsou následující:

  • Věty by neměly být delší než 20 slov u procesů, případně 25 slov u popisných vět
  • Odstavce by neměly obsahovat více než šest vět
  • Je třeba se vyhnout jakémukoli slangu nebo žargonu
  • Aktivní způsob je vhodnější, pasivnímu způsobu je třeba se vyhnout
  • Po sobě jdoucí kroky by měly být napsány v samostatných větách spíše než v jedné dlouhé větě
  • Gerundia a přítomná příčestí se nepoužívají
  • Členy „a“ ​​a „the“ by měly být použity všude, kde je to možné
  • Preferují se jednoduché slovesné časy (tj. minulé, přítomné a budoucí)
  • Veškeré pokyny by měly být co nejkonkrétnější, aby se předešlo nejednoznačnosti

Příklady standardní a technické angličtiny

Standardní angličtinaTechnická angličtina Překlad do češtiny
All levers must be turned slowly in order to prevent strong steam jets which can damage both hose lines and components.  Turn all levers slowly to prevent strong jets of steam. Steam can damage hose lines and components.  Pomalu otáčejte všemi     páčkami, abyste zabránili silným proudům páry.   Pára může poškodit hadicová vedení a součásti.
   All levers must be closed manually.  Close all levers by hand.     Zavřete všechny páčky   rukou.
 Standing close to the levers when the system is under pressure is not recommended.Do not stay near the levers, if the system is pressurized. Pokud je systém pod tlakem, nezdržujte se v blízkosti pák.
Allocate a task to a technician.Give the technician a task.Dejte technikovi úkol.
 Eliminate all sharp edges. Remove all sharp edges.Odstraňte všechny ostré hrany.

Technická angličtina: slovíčka pro inženýry

Níže jsme pro vás připravili seznam slov, která by měl znát každý mladý inženýr. Tato odborná slovíčka vám pomohou zlepšit vaši anglickou slovní zásobu a dosáhnout lepších výsledků ve světě technologií. Pokud vás zajímá jiný obor, zkuste pomocí Google prohlížeče vyhledat dokumenty s technickou angličtinou (PDF ideálně) již přímo zaměřené na konkrétní obor.

AnalysisAnalýza neboli detailní zkoumání něčeho
AutomationPoužití automatizovaného zařízení místo pracovní síly
BalanceRovnoměrné rozdělení něčeho
CalculationVýpočetní stanovení částky
ConsultationŽádání o radu odborníka
DepthMíra hloubky něčeho
DimensionAspekt nebo úhel pohledu na stav něčeho
EngineStroj, který přeměňuje určitou formu energie na její mechanický ekvivalent
ElectronicsNauka o návrhu obvodů s využitím jejích součástí
FabricationProces vymýšlení a výroby něčeho
FrictionTření neboli odpor povrchu, když se pohybuje po jiném povrchu
GeneratorGenerátor – stroj, který přeměňuje mechanickou energii na její elektrický ekvivalent
HydraulicKapalina pohybující se v omezeném prostoru pod tlakem
IntersectionBod, kde se dvě nebo více věcí protínají
MachineZařízení, které využívá sílu k vynaložení síly a ovládání svého pohybu k provedení akce
ManufacturingVyrábět něco ve velkém měřítku
OscilloscopeZařízení používané pro kontrolu oscilací pro CRT
PrecisionMíra přesnosti něčeho
PropulsionPohon neboli akce tlačení dopředu
RefinePrůmyslový proces odstraňování nečistot
RegulationProces řízení a udržování něčeho
SuspensionOdlehčení vozidla na kolech pomocí tlumičů a pružin (odpružení)
TechnologyKdyž se věda a znalosti využívají pro praktické účely
TransmissionProces odesílání
ValveZařízení, které řídí koridor proudění vzduchu potrubím nebo potrubím
VibrationPeriodický pohyb chvění
WeightMíra hmotnosti nebo relativní hmotnosti tělesa
WeldProces spojování kovových dílů zahřátím povrchů na velmi vysokou úroveň

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This