Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Prezentace v angličtině krok za krokem

Presto akademie

Prezentace představují pro spoustu jedinců často až traumatické okamžiky. Naučit se řeč, správně ji přednést a vyrovnat se s publikem skutečně může být pro mnohé úkol nadlidského charakteru. A co teprve prezentace v angličtině! Patříte-li mezi jedince v této oblasti tápající, určitě čtěte dál.

V článku zjistíte:

 • jak správně postupovat,
 • jak se připravit,
 • na co si dát pozor,
 • jakou slovní zásobu je dobré znát (ke stažení ve formátu PDF).
Prezentace v angličtině

Jak správně postupovat před samotnou prezentací?

Obecně platí, že všechny veřejné projevy bychom si měli připravit s dostatečným předstihem. Společně s tématem prezentujeme i sebe (případně i instituci, jíž zastupujeme), nestačí tedy pouze být expertem v oboru, ačkoli to je samozřejmě velmi důležitou součástí projevu.

Je potřeba navíc mluvit srozumitelně, přiměřeně hlasitě, záživně a pokud možno nevypadat jako úplný amatér. To vše zní logicky a jednoduše, rozhodně bychom to ale neměli brát na lehkou váhu a spoléhat se na to, že „to tam nějak prostě odmluvíme.“

Měli bychom tedy prezentaci brát v potaz s dostatečným předstihem a natrénovat si vše potřebné.

Čím začít?

Je důležitější stránka obsahová, či formální? A na které si dát více záležet?

Odpověď na první otázku je víceméně jasná, jelikož obě stránky jsou srovnatelně důležité – jedna bez druhé zkrátka správně nefungují. Na druhou otázku už si ale musí odpovědět každý sám.

V každém případě je ale ideální dát nejprve dohromady téma prezentace, napsat si alespoň hrubou osnovu, abychom věděli, v jakém duchu se budeme dále ubírat. Téma druhé světové války určitě pojmeme jinak než stand-up vystoupení, je tedy nesmysl zkoušet si nejprve projev a vybírat oblečení.

Důležité nepochybně je začít včas. Máme tak prostor vyladit detaily nebo si všimnout případných chyb, navíc se tím vyhneme zbytečnému stresu z toho, že nic nestíháme.

Co je dobré udělat?

Na mluvený projev se každý připravujeme jinak, každý považujeme za důležité něco jiného. Pro hladký průběh snad každé prezentace je ale dobré držet se následujících zásad, a to jak při přípravě prezentace, tak i na události samotné.

Dejte dohromady osnovu

O čem přesně budu mluvit? Do kolika částí to rozdělím? Kolik času věnuju dané části?

To jsou otázky, které bychom si měli vždy odpovědět a vždy si na základě těch odpovědí sepsat nějakou osnovu.

Není snad nutno připomínat, že prezentace by měla mít mimo tělo i hlavu s patou, je tedy dobré začít nějakým úvodem (představení sebe, tématu a koneckonců i osnovy samotné), pokračovat jádrem věci a řádně prezentaci ukončit (rozloučit se, shrnout nejdůležitější body, poskytnout prostor pro otázky).

Při plánování osnovy nezapomínejme na to, že nejvíce pozornosti nám lidé věnují na začátku a konci projevu – to nejdůležitější je tedy dobré zopakovat právě tam.

Sepište text

Mimo osnovu je samozřejmě více než žádoucí připravit si i text samotný. Ten si můžete sepsat tak, jak jej plánujete říct, rozhodně se ho ale neučte zpaměti. Jakmile vám totiž z paměti vypadne třeba jen kousek věty, může vás to vykolejit natolik, že se zarazíte a nebudete vědět, jak pokračovat dál – toto riziko je navíc při prezentaci v cizím jazyce vyšší.

Dobré je si na papír vypsat důležité body a od nich se vždy odpíchnout. Papír můžete mít klidně s sebou (prezentace koneckonců není soutěž v recitování odnaučeného textu) a vždy do něj nakouknout. Tak budete mít jistotu, že jste na nic nezapomněli, a menší šanci sami sebe vykolejit.

Projev si vyzkoušejte

To, že nejlépe se učíme zkoušením, je často pravda a zrovna u prezentací to rozhodně platí. Před samotným vyzkoušením není na škodu si prezentaci vyzkoušet před zrcadlem (abychom viděli, co se nám nelíbí) či před někým (aby nám on mohl sdělit, co se jemu nelíbí).

Zaprvé tak můžeme vyladit případné chyby, mimo to nám ale tímto způsobem opakování uvízne text projevu v paměti mnohem lépe, než když se to jen učíme.

Ověřujte si pozornost publika

Účelem prezentace nepochybně je předat něco (ideálně nové znalosti) publiku, pro které onu prezentaci vytváříme. Publikum se ale neskládá z robotů a jejich pozornost je pomíjivá. Jedním z našich hlavních úkolů tak je pozornost publika udržet – a v průběhu ji třeba i ověřovat.

Nejčastěji tak činíme formou otázek, ať už v průběhu proslovu či na jeho konci. Jedná-li se o méně formální publikum můžete v rámci těchto otázek vyhlásit soutěž o cenu.

Budete-li tímto způsobem ověřovat pozornost publika, pravděpodobně vám lidé budou věnovat větší pozor, a navíc bude vaše prezentace díky interakci zajímavější pro obě zúčastněné strany.

Počítejte s nejhorším

Že je nejlepší být vždy připraven (a to zejména na nejhorší) je nám všem snad jasné. V případě prezentace se může překazit hned několik věci, a to:

 • technika – je proto dobré připravit se i na možnost prezentování bez doprovodné prezentace (tj. nenechat se vykolejit, vytisknout si obrázky apod.),
 • prostředí – může být příliš teplo, zima, malý prostor, velký prostor – je tedy dobré naučit se mluvit v jakémkoli prostoru (zejména co se hlasitosti projevu týče) a obléknout se v rámci možností pohodlně,
 • publikum – to může reagovat všelijak (bučet, tleskat, tvářit se nevlídně, pokládat spoustu otázek), je tedy dobré se na to v rámci možností předem připravit a počítat s případnými dotazy,
 • vy sami – není úplně ideální, když se vám v průběhu prezentace udělá špatně, vyvarujte se předtím tedy konzumaci takových potravin a nápojů, které by vám k nevolnosti mohli dopomoci (panák na zahnání trémy sice může znít dobře, ale později toho můžete zalitovat).
prezentace v angličtině

A čemu se naopak vyvarovat?

Existuje také řada věcí, které byste dělat neměli (přestože vám to na začátku může znít jako skvělý nápad).

Neučte se nic zpaměti

Bylo to sice řečeno výše, ale opakování je matka moudrosti. Skutečně se neučte nazpaměť celé věty. Nikoho tím neohromíte, naopak tím můžete vykolejit sami sebe (když se přeřeknete nebo vám vypadne text).

Neřiďte se při tvorbě prezentace heslem “čím víc, tím líp”

Spousta lidí má ve zvyku jednotlivé snímky prezentace vyplnit textem, mnohdy v celých větách. To je špatně, protože ty věty máte říct vy.

Prezentaci máte k dispozici k promítnutí jednotlivých bodů, pojmů nebo jmen, zejména pak ale různých obrázků a grafů, které potřebujete publiku ukázat. Plný text patří do poznámek, a především do vašeho projevu.

Vyhněte se nadměrné gestikulaci

Mávání rukou, pohupování, poskakování… to vše můžeme během proslovu mimoděk vyvádět a vypadá to špatně, neprofesionálně. Pokud víte, že s takovými pohyby máte problém, myslete na to a pokuste se jim vyvarovat.

Vezměte si něco do rukou (papír s poznámkami, ukazovátko, propisku). Procházejte se ze strany na stranu, neumíte-li stát v klidu na místě. Trénujte si proslov před zrcadlem, pozorováním gesta objevte a pokuste se je odnaučit.

Zvláštní pozor si dejte taky na to, abyste neměli ruce v kapsách či např. omylem neukazovali neslušná gesta.

Pozor na výplňková slova

Stává se to zejména v případech, kdy se text příliš neučíte. Často se zamýšlíte uprostřed vět, přemýšlíte, jak dál, nadměrně užíváte výplňková slova.

I kvůli této hrozbě je dobré si prezentaci vyzkoušet před někým, kdo vás na tato parazitní slova může upozornit, abyste se je mohli pokusit eliminovat.

A jak se připravit na prezentaci v angličtině?

Vystoupení může být o to složitější, máte-li ho absolvovat v cizím jazyce. Tam platí všechny více popsané zásady, navíc musíte ale ukočírovat svou angličtinu, sžít se s ní.

Zkuste se tak nějaký čas před prezentací zaměřit na komunikaci v angličtině. Sledujte filmy v angličtině (ideálně ty, v nichž někdo něco prezentuje), videa, čtěte knížky v angličtině, povídejte si se svými kamarády cizinci, zkuste přemýšlet anglicky… sami asi víte (nebo na to přijdete), jak se s jazykem naučit žít.

Konkrétně vám můžeme poradit třeba různá videa o prezentacích na YouTube, která zaprvé budete poslouchat v angličtině (navyknete si tak na jazyk) a zadruhé se můžete dozvědět další rady a typy k prezentaci samotné.

Prezentace v angličtině – užitečné fráze

Že je třeba naučit se slovní zásobu související s terminologií užitou v prezentaci snad nemusíme připomínat. Mimo to není od věci zopakovat si i nějaké fráze související s prezentováním samotným.

Stáhněte si kompletní seznam frází.

Úvod

Spousta lidí má ve zvyku udělat si o vás obrázek už z prvního dojmu. Rozhodně se tedy nechcete shodit už na začátku prezentace tím, že ji začnete např. nějakým nepříliš profesionálním výplňkovým slovem typu „so“ nebo „well.“

Ideální je publikum přivítat, představit se a seznámit je s tématem prezentace. Při prezentaci v angličtině se vám budou hodit tyto fráze. Podrobnější informace pak najdete v tomto článku.

 • Welcome / Thank you for coming
 • Hello / Good morning, my name is … and I am …
 • I’m going to talk about / show you… obsah prezentace
 • I would like to talk about…
 • The topic of my presentation is…

Fráze jsou to jednoduché, leckdo by řekl, že pro první třídu. Je ale až překvapivé, jak často na ně zapomínáme a zbytečně tím sami sobě kazíme dojem.

Jádro prezentace

I při představování prezentace samotné je důležité znát nějaké fráze, kterými začnete a uzavřete téma, přejdete k dalšímu, poskytnete prostor pro otázky apod.

Začnete pravděpodobně představením struktury:

 • I’ve divided my presentation into … parts
 • I’m going to talk about… / I’m going to show you…
 • First I’m going to tell you about… / My second point is… / Then I’ll move on to… / And finally…

Poté začnete prezentaci samotnou:

 • To begin with …
 • Let’s start / I’d like to start…

Přejdete k dalším bodům:

 • Now let’s move on / take a look on…
 • Let me move on to…

Poskytnete prostor pro otázky:

 • I’m sure you have some questions…
 • If you have any questions, please feel free to ask…

Nebo chcete otázky nechat až nakonec:

 • In the end I’d like to open a discussion.
 • Perhaps we can leave any questions you may have until the end of the presentation.

Konec

V závěru prezentace pak ideálně shrnete nejdůležitější body prezentace:

 • To sum up…
 • I’d like to finish…
 • That concludes my presentation. Now, if I can just summarise the main points.

Poskytnete další prostor pro dotazy:

 • If anyone has any questions, I’ll do my best to answer them.

A prezentaci zakončíte poděkováním:

 • Thank you all for coming.
 • Thank you for your attention.
 • Finally, I would like to thank you for coming.

Když se nad tím člověk hlouběji zamyslí, dá se říci, že prezentace je především o vás a překonávání strachu. Vy se musíte odhodlat. Vy musíte trénovat. Bez toho to nezvládnete, protože platí, že vyhrává ten nejjistější.

Je-li tedy vaší Achillovou patou oblast angličtiny, rozhodně to nepodceňujte a zkuste např. popřemýšlet o nějakém kurzu anglického jazyka. My jich nabízíme několik a na holičkách vás rozhodně nenecháme!

Kam dál?

Zajímají vás také další témata z oblasti obchodní angličtiny? Podívejte se na souhrnný článek s názvem Business English.

Pin It on Pinterest

Share This