Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Životopis v němčině

Náš blog

Hledáte práci v německy mluvící zemi a lámete si hlavu nad tím, jak by měl vypadat profesionální německy psaný životopis (Lebenslauf), který vám zajistí pozvání na pracovní pohovor? Sepsání německého životopisu se všemi náležitostmi je nedůležitějším krokem k úspěšnému přijetí do zaměstnání v Německu i dalších německojazyčných zemích. V tomto článku vám proto poradíme, jak by měl vypadat.

Jak vypadá životopis psaný německy?

Každá země na světě má svá specifika ohledně toho, jakou strukturu, formát i obsah by měl životopis mít, a německojazyčné země nejsou výjimkou. Nejběžnějším způsobem, jak psát životopis německy, je obrácené chronologické pořadí. Jinými slovy nejprve uvedete své poslední zaměstnání a nejvyšší dosažené vzdělání a poté budete pokračovat pozpátku.

Německy psaný životopis musí být především stručný, jasný a faktický. Znamená to, že veškeré informace musíte uvést bez jakýchkoli módních slov. Vždy napište datum zahájení a ukončení konkrétní pracovní pozice nebo studia, název zaměstnavatele i vzdělávací instituce a přidejte pouze relevantní informace. Délka životopisu by neměla přesáhnout dvě strany A4.

Struktura a termíny německého životopisu

Ujistěte se, že do vašeho životopisu nenapíšete pojmy, o kterých si nejste jisti, zda jsou správně. Vždy si každý termín vyhledejte a důkladně ověřte, například německým rodilým mluvčím. Životopis psaný německy by měl mít níže uvedenou strukturu.

 • Osobní údaje = Persönliche Daten
 • Profesní zkušenosti = Berufserfahrung, Beruflicher Werdegang nebo Berufliche Erfahrung
 • Vzdělání = Ausbildung, případně Studium
 • Stáže = Praktika
 • Praxe = Praxiserfahrung
 • Jazyky = Sprachen (nebo jazykové znalosti = Sprachkenntnisse)
 • Dovednosti = Weitere Kenntnisse nebo pouze Kenntnisse
 • Počítačové dovednosti = Fähigkeiten, DV-Kenntnisse, IT-Kenntnisse, Software-Kenntnisse nebo také PC-Kenntnisse
 • Řidičské průkazy = Fürherscheine (mohou být součástí dovedností)
 • Certifikáty = Zertifikate

Osobní údaje a fotografie v německém životopisu

Začněte tím, že v pravém horním rohu uvedete své osobní informace, včetně celého jména, adresy, emailu, telefonního čísla a také data narození. Možná vás to překvapí, ale vynechat v německy psaném životopise své datum narození je vnímáno jako nedostatečné uvedení informací. Dále můžete přidat vaše místo narození a také počet dětí. I tyto informace jsou v německém životopise běžné.

Zaměstnavatel po vás sice oficiálně nesmí požadovat fotografii, nicméně se od vás očekává, že ji vložíte do levého horního rohu vašeho životopisu, aby náboráři mohli získat představu o tom, s kým jednají. Obstarejte si proto profesionální fotografii hodnou vašeho životopisu.

Pracovní zkušenosti v životopise psaném německy

Profesní zkušenosti můžete označit některým ze tří výše uvedených termínů a vždy je řaďte od nejaktuálnější pozice. Každou pracovní pozici vždy specifikujte, uveďte jméno zaměstnavatele a nezapomeňte přidat délku pracovního poměru, tedy rok i měsíc.

Stručně zde uveďte činnosti, které jsou pro pozici, o niž se ucházíte, nejvíce relevantní, pochlubte se úspěchy, kterých jste zde dosáhli (ale držte se faktů) a pokud jste měli na starost tým lidí, zmiňte i jejich počet. Vše ale napište s maximální stručností.

Pokud nemáte příliš mnoho relevantních pracovních zkušeností, můžete sekce „Berufserfahrung“ a „Praxiserfahrung“ sloučit pod jeden nadpis: „Berufs-und Praxiserfahrung“

Životopis psaný německy a vzdělání

Jak jsme již zmínili výše, vzdělání neboli „Ausbildung“, by mělo být uvedeno v obráceném chronologickém pořadí až po střední školu. Každý bod by měl obsahovat název instituce, obor studia, způsob zakončení studia a odkdy dokdy jste studovali. Pokud jste studium nedokončili, můžete to zmínit termínem „ohne Abschluss“.

Vzdělání se v německém životopise může podrobněji dělit ještě na Praktika, neboli stáže. Ty lze zmínit buď v sekci vzdělání nebo jim věnovat samostatný oddíl. Rozhodně je ale nezapomeňte uvést, protože studium v zahraničí je v Německu velmi důležité.

Dovednosti v německém životopise

V této části se můžete rozhodnout, zda všechny vaše dovednosti (Kenntnisse) uvedete do jedné sekce, nebo je rozdělíte na dovednosti počítačové, jazykové apod. Pokud jde o jazyky, jejich úroveň můžete jednoduše označit zkratkami mezinárodního rámce A1 až C2, nebo je specifikovat slovně, a to konkrétně takto:

 • rodilý mluvčí = Muttersprache/muttersprachliges Niveau
 • plynulá znalost slovem a písmem = Verhandlungssicher in Wort und Schrift
 • velmi dobrá znalost slovem a písmem = Sehr gute Kenntnisse in Wort und Schrift
 • dobrá znalost slovem a písmem = gute Kenntnisse in Wort und Schrift
 • základní znalost = Grundkenntnisse

Tip: V případě, že se chcete před nástupem do nové práce v němčině zdokonalit, můžete se zapsat do individuálního kurzu němčiny, který bude přizpůsobený právě vašim individuálním potřebám.

Pokud si u ostatních dovedností nebudete vědět rady, jak blíže specifikovat vaši úroveň, buďto se poraďte přímo s rodilým mluvčím, jaké termíny jsou nejvhodnější, nebo si jednoduše poraďte použitím grafiky. Pomoci vám mohou například tyto výrazy:

 • Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten = Výborné komunikační / vyjednávací / prezentační schopnosti
 • Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung = Pokročilá úroveň znalosti programování Microsoft Office Suite / HTML
 • Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse = Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
 • Kenntnisse in CAD / CAM = Znalost CAD / CAM

Osobní záliby a zájmy (Hobbys und Interessen) v německém životopise být mohou, ale většina náborových manažerů je spíše považuje za nadbytečné. Pokud máte zájmy, které vnímáte z nějakého jako zajímavé nebo přínosné, samozřejmě je uvést můžete, ale v opačném případě je klidně vynechte.

Nezapomeňte podpis na závěr

V Německu je zvykem končit životopis uvedením místa, data a také podpisu, které umístíte do pravého dolního rohu vašeho životopisu. Podpis můžete do počítače jednoduše naskenovat a přidat do dokumentu jako obrázek nebo použít digitální podpis, který umožňují online nástroje pro úpravu PDF.

Co budete kromě životopisu potřebovat?

Ucházet se v Německu nebo německy mluvících zemích o práci zpravidla vyžaduje více, než je sepsání životopisu a motivačního dopisu. Připravte se také na to, že byste měli potenciálnímu zaměstnavateli k životopisu přiložit také reference od bývalých zaměstnavatelů a kopie vašich diplomů či certifikátů. Jakmile budete mít připravené všechny tyto dokumenty, vytvoříte si složku žádosti tzv. „Bewerbungsmappe“, kterou si s sebou vezmete na pohovor.

Užitečná slovíčka pro životopis psaný německy

Lebenslauf = životopis

Freiwilliger = dobrovolník

Bewerbung = žádost

Qualifikation = kvalifikace

Leidenschaft = vášeň

Akademisch = akademický

Leistung = úspěch

fleißiger Arbeiter = dříč (hard worker)

Anschreiben = průvodní dopis

Gelassen = vyrovnaný (easy-going)

Führen = vedení lidí

Erfahrung = zkušenosti

soziale Kompetenz = jemné dovednosti (soft skills)

fachliche Fähigkeiten =tvrdé dovednosti (hard skills)

gebunden = oddaný

Zeitmanagement = organizace času

Anstreben = aspirovat

Životopis v němčině: ukázka

Živoopis v němčině

Zdroj obrázku: https://www.lebenslauf.de/templates/lebenslaufkopfzeile.jpg

Přečtěte si také tyto články

Pin It on Pinterest

Share This