Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Rekvalifikace a akreditované kurzy

Náš blog

Přemýšlíte nad změnou zaměstnání nebo chcete zvýšit své šance na trhu práce? Rekvalifikace prostřednictvím absolvování akreditovaných kurzů vám v tom může pomoci. Přečtěte si v tomto článku, pro koho je rekvalifikace určena a jak ji získat.

Co je rekvalifikace a pro koho je určena

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo prohloubení a rozšíření stávající kvalifikace, včetně jejího obnovení či udržení. Důvodem pro rekvalifikaci tedy může být vidina nových příležitostí a lepší uplatnění ve stávajícím oboru nebo naopak kariérní změna.

Rekvalifikace zvyšuje šance na získání nového a perspektivnějšího zaměstnání a také rozšíření možností uplatnění na trhu práce díky rozšíření výběru pracovních nabídek.

Absolvování rekvalifikačních kurzů dále umožňuje zaměstnancům prohloubit si své znalosti a dovednosti ve stávajícím nebo přidruženém oboru a získat lepší pracovní pozici v současném zaměstnání.

Rekvalifikaci nejčastěji využívají

 • Zaměstnanci při změně pracovního zařazení pro získání potřebné kvalifikace
 • Ženy po ukončení mateřské dovolené před návratem do zaměstnání
 • Uchazeči o zaměstnání pro zvýšení šancí na získání nového pracovního místa

Co jsou rekvalifikační akreditované kurzy

Akreditované rekvalifikační kurzy mohou pořádat jakékoli vzdělávací instituce, které získaly akreditaci MŠMT ČR. Většina kurzů je primárně určena pro úplné začátečníky v oboru, jako je například administrativa, účetnictví, marketing, management, podnikání nebo dokonce pilotování dronu. Uchazeči získají teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné k výkonu dané profese.

Rekvalifikační kurzy jsou vždy zakončeny závěrečnou zkouškou, po níž úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci. Osvědčení má neomezenou platnost na území celé ČR a někdy dokonce také v zahraničních státech. Podle statistik vedených úřady práce získává více než 60 % uchazečů z jejich evidence nové pracovní místo po absolvování akreditovaného kurzu.

Rekvalifikaci mohou nabízet

 • Vzdělávací zařízení
 • Státní i soukromé školy
 • Státní rekvalifikační střediska
 • Soukromí podnikatelé
 • Soukromé vzdělávací agentury nebo firmy

Vlastní financování kurzu

Pokud se rozhodnete pro vlastní financování rekvalifikačního kurzu, rázem si můžete vybírat z mnoha poskytovatelů, kteří disponují širokým spektrem kurzů s rozličným zaměřením od cizích jazyků či IT, přes management, až například po zdravotnictví. Rekvalifikační kurzy můžete studovat prezenčně i online. Jsou tedy vhodné i pro každého, kdo potřebuje skloubit studium se stávajícím zaměstnáním nebo třeba s rodinným životem.

Z webových stránek pro vyhledávání rekvalifikačních kurzů jsou oblíbené například:

 • Skillmea, která nabízí pestrou paletu kurzů od jazyků až po programování
 • Akredika, kde najdete mimo jiné kvalitní rekvalifikační kurzy v oblasti sociálních služeb
 • VVkurzy, které se specializují na kurzovou přípravu v oboru účetnictví

Na všech těchto stránkách rozhodně naleznete zajímavé portfolio rekvalifikačních kurzů, takže si každý může najít to, co ho zajímá a co mu může pomoci v jeho profesním růstu.

Jaké typy akreditovaných kurzů lze absolvovat

Seznam veškerých rekvalifikačních kurzů naleznete na stránkách jednotlivých krajských poboček Úřadu práce ČR. Zde jsou kromě nabídek kurzů také podrobné podmínky k jejich absolvování a potřebné formuláře ke stažení pro případ, že si budete žádat o rekvalifikaci prostřednictvím úřadu práce.

Úřad práce vám akreditovaný kurz může plně nebo částečně proplatit. Maximální částka, kterou za vás může uhradit je 50 tisíc korun. Na výběr máte 3 možné varianty rekvalifikací, a to konkrétně:

 • Rekvalifikační akreditovaný kurz, který si sami zvolíte
 • Rekvalifikační akreditovaný kurz, který zajišťuje úřad práce
 • Rekvalifikační akreditovaný kurz u zaměstnavatele

Kdy máte nárok na rekvalifikaci zdarma?

Pokud přemýšlíte o změně profese a potřebujete získat rekvalifikaci, může vám ji uhradit úřad práce. Musíte ale splnit některé podmínky. V první řadě musíte být vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V tomto případě není podstatné, jak dlouho.

Dále byste měli mít odpovídající kvalifikaci pro výkon profese, o kterou se chcete ucházet. Zpravidla se jedná o požadovaný stupeň vzdělání. Další podmínkou je zdravotní způsobilost pro výkon daného povolání. Na závěr musí komise úřadu práce zhodnotit, zda vám konkrétní kurz skutečně pomůže k získání nového zaměstnání.

Jak postupovat pro získání rekvalifikace

Postup záleží především na tom, o jaký ze tří typů rekvalifikačního kurzu se jedná. Pokud si rekvalifikační kurz najdete sami, musíte o tom informovat úřad práce a 14 dní před zahájením kurzu předložit vyplněné formuláře, které získáte fyzicky na pobočce nebo online na internetových stránkách. Váš požadavek následně musí posoudit vybraná komise. Pokud vaši žádost schválí, proplatí vám pouze samotný kurz, nikoli výdaje s ním spojené.

Akreditovaný kurz zajištěný úřadem práce

Další variantou je, že vám úřad sám doporučí konkrétní rekvalifikační kurz na základě pracovně-poradenského rozhovoru. Pokud vám takovýto kurz úřad schválí, může vám rovněž uhradit výdaje s ním spojené. Během probíhající rekvalifikace máte rovněž nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Rekvalifikační kurzy úřady zpravidla zajišťují pouze dlouhodobě evidovaným uchazečům o práci. V případě, že uchazeč doporučený kurz odmítne, bude vyřazen z evidence a ztratí nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Akreditovaný kurz zajištěný zaměstnavatelem

Rekvalifikační kurz vám může zajistit přímo váš zaměstnavatel, který jej může sám uhradit nebo také požádat Úřad práce ČR o finanční příspěvek v zájmu dalšího uplatnění ve firmě. Často se jedná o situace, kdy by zaměstnanci jinak museli být propuštěni například z důvodu velké strukturální a organizační změny ve firmě. Pokud jej úřad schválí, nehradí již náhradu mzdy ani jiné poplatky.

Co když vám úřad kurz neschválí?

Pokud vám úřad rekvalifikační kurz z nějakého důvodu neschválí, máte na výběr si ho buď uhradit sami, nebo o něj zkusit zažádat po čase znovu, budete-li se domnívat, že na jeho úhradu máte nárok. Případně si můžete zkusit zažádat o jiný druh kurzu, pro který budete splňovat potřebné podmínky. Jestliže vám ale úřad kurz proplatí a vy jej nedokončíte z jiného než závažného důvodu, budete jej muset dodatečně celý uhradit.

Přečtěte si také

Pin It on Pinterest

Share This