Slovanské jazyky

Znáte nějaké další slovanské jazyky kromě češtiny? Pokud ne, nevadí. V článku najdete seznam slovanských jazyků a také obecné informace o této jazykové skupině.

Obecné informace o slovanských jazycích

Slovanské jazyky patří do rodiny indoevropských jazyků. Nejvíce jsou rozšířené v Evropě - především ve střední a východní části, dále také na Balkáně. Významný počet mluvčích žije na Kavkaze a ve středoasijských republikách.

Všechny slovanské jazyky vycházejí z praslovanštiny (dnes se tento jazyk již nepoužívá a patří do skupiny vymřelých jazyků).

Slovanské jazyky můžeme dále dělit na jazyky:

 • západoslovanské,
 • východoslovanské,
 • jihoslovanské.

Dělení slovanských jazyků

Západoslovanské jazyky jsou rozšířené ve střední Evropě.  

Do této podskupiny patří:

 • polština,
 • čeština,
 • slovenština.

Východoslovanské jazyky jsou rozšířené především ve východní Evropě, dále také ve střední Asii a na Kavkaze.

Můžeme sem zařadit tyto jazyky:

 • ruština,
 • běloruština,
 • ukrajinština,
 • rusínština.

Jihoslovanskými jazyky se hovoří především na Balkáně.

Do této skupiny patří spíše méně rozšířené jazyky:

 • bulharština,
 • makedonština,
 • slovinština,
 • makedonština,
 • chorvatština,
 • srbština,
 • bosenština,
 • černohorština.

   

Infografika o zajímavostech o slovanských jazycích.