Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Románské jazyky

Náš blog

Románské jazyky patří k nejkrásnějším jazykům na světě. Chcete se dozvědět něco o jejich původu? Zajímá vás, jaké jazyky do této skupiny patří? Tak to jste na správném místě! Navíc jsme si připravili několik zajímavostí o jednotlivých jazycích. Dejte se do čtení.

O románských jazycích obecně

Tato jazyková větev spadá do indoevropské jazykové rodinyPatří k nejvýznamnějším jazykovým skupinám na světě – mluví jimi přes 800 milionů lidí.

Všechny tyto jazyky vychází z latiny. Latina se šířila po Evropě společně s Římskou říší a postupně z ní vznikly jednotlivé jazyky. Kvůli kolonizaci dnes můžeme slyšet románské jazyky po celém světě, především španělštinu a portugalštinu.

Románské jazyky jsou si navzájem podobné. To platí jak o gramatice, tak o slovní zásobě. Pokud tedy již ovládáte jeden románský jazyk, učení dalšího by pro vás mělo být snadnější.

Nejvýznamnější románské jazyky

Méně rozšířené románské jazyky

 • rumunština,
 • moldavština,
 • katalánština,
 • galicijština.

Románské jazyky: zajímavosti

 • Španělština je podle počtu mluvčích 2. nejrozšířenější jazyk na světě.
 • Francouzština vždy bývala jazykem diplomatů. Dnes ji z tohoto postu vytlačuje angličtina, která má jednodušší gramatiku.
 • Portugalština se kvůli kolonizace rozšířila po celém světě. Dnes je možné portugalštinu zaslechnout v Americe, Africe i Asii.
 • Existuje mnoho dialektů italštiny, některé z nich jsou tak odlišné, že je lingvisté považují za samostatné jazyky.
 • 93% mluvčích románských jazyků hovoří čtyřmi nejrozšířenějšími jazyky (španělština, portugalština, italština, francouzština)
 • 7% připadá na mluvčí ostatních románských jazyků.
 • Rumunština je jediný románský jazyk rozšířený ve východní Evropě.
 • katalánštinou se setkáte nejen v Katalánsku, ale i na Baleárských ostrovech (Mallorca, Menorca, Ibiza a Formentera) a v části Aragonie.
 • Galicijština je jedním z úředních jazyků ve Španělsku (dalšími úředními jazyky jsou španělština, baskičtina, galicijština a okrajově i aranéština).

Zajímavosti jsme pro vás shrnuli také v přehledné infografice.

Pokud vás zajímají články o jazycích nenechte si ujít další články. Přečtěte také zajímavosti o slovanských a germánských jazycích.

románské jazyky

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This