Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Slovanské jazyky

Náš blog

Znáte nějaké další slovanské jazyky kromě češtiny? Pokud ne, nevadí. V článku najdete seznam slovanských jazyků a také obecné informace o této jazykové skupině. Tak nepřestávejte číst!

Obecné informace o slovanských jazycích

Slovanské jazyky patří do rodiny indoevropských jazyků. Nejvíce jsou rozšířené v Evropě – především ve střední a východní části, dále také na Balkáně. Významný počet mluvčích žije na Kavkaze a ve středoasijských republikách.

Všechny tyto jazyky vycházejí z praslovanštiny (dnes se tento jazyk již nepoužívá a patří do skupiny vymřelých jazyků).

Slovanské jazyky můžeme dále dělit na jazyky:

 • západoslovanské,
 • východoslovanské,
 • jihoslovanské.

Dělení slovanských jazyků

Západoslovanské jazyky jsou rozšířené ve střední Evropě.  

Do této podskupiny patří:

Východoslovanské jazyky jsou rozšířené především ve východní Evropě, dále také ve střední Asii a na Kavkaze.

Můžeme sem zařadit tyto jazyky:

 • ruština,
 • běloruština,
 • ukrajinština,
 • rusínština.

Jihoslovanskými jazyky se hovoří především na Balkáně.

Do této skupiny patří spíše méně rozšířené jazyky:

 • bulharština,
 • makedonština,
 • slovinština,
 • makedonština,
 • chorvatština,
 • srbština,
 • bosenština,
 • černohorština.

Slovanské jazyky: zajímavosti

 • Všechny západoslovanské jazyky se zapisují pomocí latinky.
 • Naopak k zápisu všech východoslovanských jazyků se používá cyrilice.
 • V minulosti byly snahy vytvořit univerzální slovanský jazyk. Mezi tyto pokusy patří slovio i novoslověnština. Žádný z těchto jazyků se ale nikdy neuchytil.
 • Ruština má zajímavé prvenství. Je to první jazyk, kterým se mluvilo ve vesmíru.
 • Některá česká slova se používají po celém světě. Nejznámějším českým slovem je robot.
 • Řada slov z ruštiny pronikla i do češtiny . Jedná se na příklad o slova jako běluha, borec, chobot, jeseter, kormidlo, treska, tuleň, vějíř, vesmír, vodka, vzduch.

Zajímavosti jsme pro vás shrnuli také v přehledné infografice.

Pokud vás zajímají články o jazycích nenechte si ujít další články. Přečtěte také zajímavosti o románských a germánských jazycích.

slovanské jazyky

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This