Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jazykové rodiny v Evropě – vše, co potřebujete vědět, na jednom místě

Náš blog

Zajímá vás, jaké jazykové rodiny se v Evropě nacházejí a jak se dále dělí? Chcete vědět, kam patří jednotlivé evropské jazyky? V tomto článku vám vše vysvětlíme. Zaměřím se spíše na známé jazykové rodiny jako jsou románské, germánské a slovanské jazyky. Nebudou chybět ani méně známé jazyky – například keltské a baltské. Pokračujte ve čtení!

Dozvíte se tu: 

 • co je to jazyková rodina,
 • které jazykové rodiny najdete v Evropě,
 • jak se tyto rodiny dále dělí,
 • do jakých rodin patří známé evropské jazyky,
 • článek také obsahuje tabulku s přehledem dělení jazyků.

Co je to jazyková rodina? 

Jazyková rodina je skupina jazyků, která se vyvinula ze společného předka. Tento předek bývá označován jako prajazyk. Prajazyk někdy není přímo znám, může ale být rekonstruován, například praindoevropština je zrekonstruovaný prajazyk indoevropské jazykové rodiny.

Jazykové rodiny se dají dělit na menší části. Těmto menším celkům se říká jazykové větve.  

Například čeština patří do indoevropské jazykové rodiny, konkrétně keslovanským jazykům, přesněji řečeno k západoslovanským jazykům. 

Příbuznost některých jazyků v rámci jazykových rodin je na první pohled patrná – podobné si jsou třeba španělština a italština. Někdy je ale obtížné příbuznost určit – například u maďarštiny a finštiny.  

Na světě existuje velké množství jazykových rodin. Některé z nich obsahují velký počet jazyků, mají ale pouze malý okruh mluvčích (jedná se většinou o indiánské jazyky). Naopak např. indoevropská rodina nezahrnuje velký počet jazyků, má ale nejvíc mluvčích na světě.  

počet jazyků v jednotlivých jazykových rodinách
jazykové rodiny v Evropě

Zdroj: BRETON, R. (2003): Atlas jazyků světa, str. 11 

Indoevropská jazyková rodina  

Většina evropských jazyků patří k indoevropské jazykové rodině. Tato rodina, která se vyvinula z indoevropského prajazyka, je nejrozšířenější jazykovou rodinou na Zemi.  

Indoevropská rodina se v Evropě dále dělí na několik jazykových větví. Největší z nich jsou: 

Do indoevropské jazykové rodiny patří všech pět nejpoužívanějších evropských jazyků – ruština, němčina, angličtina, francouzština a italština.  

jazykové rodiny v Evropě

Na mapě můžete vidět, která jazyková rodina převládá v jednotlivých zemích světa. Indoevropské jazyky jsou vyznačeny modře.

Zdroj: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/77r4n1/main_native_languagefamily_per_country_6460_x_3685/  

Slovanské jazyky 

Slovanské jazyky jsou rozšířené především ve střední a východní Evropě, dále pak také na Balkáně a ve střední Asii. Všechny jazyky této skupiny vychází ze společného prajazyka – praslovanštiny. Pro tyto jazyky je typický volný slovosled a časté ohýbání slov.  

Slovanské jazyky můžeme dále dělit na jazyky: 

 • západoslovanské,
 • východoslovanské,
 • jihoslovanské.

Západoslovanské jazyky jsou typické pro střední Evropu. K zápisu těchto jazyků se používá latinka.  

Nejrozšířenější z těchto jazyků je polština. Dále sem patří: 

 • čeština,
 • slovenština.

Zajímavost: Západoslovanské jazyky mají dohromady přibližně 60 milionů mluvčích. 

Východoslovanské jazyky, jak název napovídá, jsou rozšířené především ve východní Evropě. Velký počet rusky hovořících lidí žije také ve střední Asii a na Kavkaze. Pro zápis východoslovanských jazyků se používá cyrilice.  

Do této skupiny spadá ruština, největší mateřský jazyk v Evropě. Ruština také drží speciální prvenství – je to první jazyk, kterým se mluvilo ve vesmíru.  

Kromě ruštiny do této skupiny patří také: 

 • běloruština,
 • ukrajinština.

Jihoslovanské jazyky můžeme zaslechnout především na Balkáně. Do této skupiny je zařazena staroslověnština, matka všech slovanských jazyků.  

Do této skupiny dále náleží:  

 • bulharština,
 • slovinština,
 • makedonština,
 • chorvatština,
 • srbština.

Podrobnější informace o slovanských jazycích (včetně několika zajímavostí) se dočtete zde.

Germánské jazyky 

Germánské jazyky jsou specifické tím, že nevychází z jednoho prajazyka. Podle lingvistických teorií tato skupina vznikla spíše sblížením jednotlivých germánských jazyků. Jazyky této skupiny jsou rozšířené po celém světě a mají přes 450 milionů rodilých mluvčí.  

Mezi nejznámější zástupce této skupiny patří jednoznačně angličtina. Je to nejužívanější jazyk na internetu a 3. nejrozšířenější mateřský jazyk na světě.  

Zajímavost: Více než čtvrtina anglických slov má původ ve francouzštině   

Němčina je nejpoužívanějším mateřským jazykem v Evropské unii. Nejvíce německy mluvících lidí žije ve střední Evropě, především v Německu a Rakousku. Mezi zvláštnosti němčiny patří to, že se podstatná jména vždy píšou velkými počátečními písmeny a mají před sebou člen podle rodu.  

Mezi germánské jazyky patří také: 

 • nizozemština,
 • dánština,
 • švédština,
 • norština,
 • islandština.

Více o germánských jazycích se dočtete zde.

Románské jazyky 

Románské jazyky jsou významnou jazykovou skupinou, mluví jimi přes 800 milionů lidí po celém světě. Všechny románské jazyky vznikly na území Evropy a vyvinuly se z latiny. Kvůli kolonialismu jsou dnes tyto jazyky rozšířené po celém světe.  

Mezi nejužívanější jazyky patří španělština, která je 2. v pořadí podle počtu rodilých mluvčí. Nejvíce španělsky mluvících lidí žije v Mexiku, na druhém místě je pak v tomto ohledu USA.  

Portugalština se stejně jako španělština rozšířila díky kolonizaci. Dnes je proto možné portugalštinu zaslechnout v Americe, Africe i Asii.  

Jazykem diplomatů byla vždy francouzština. Dnes ji z tohoto postu pomalu vytlačuje angličtina, protože ta má oproti francouzštině jednodušší gramatiku. 

Italština často bývá označována za nejkrásnější jazyk světa. V Itálii můžete najít velké množství dialektů, některé z nich jsou tak odlišné, že je lingvisté dokonce považují za samostatné jazyky. 

K románským jazykům patří také: 

 • rumunština,
 • moldavština,
 • katalánština.

Více o románských jazycích se dočtete zde.

Podívejte se na zajímavé video o tom, jak se jazyky vyvíjely:

Keltské jazyky 

Keltské jazyky představují starodávnou větev evropských jazyků. Mluví jimi lidé v Irsku, Velké Británii a Bretani. Keltské jazyky dnes spíše skomírají, a to i přes snahu o jejich vzkříšení.   

Do této skupiny patří například: 

 • irština,
 • skotština,
 • velština.

Baltské jazyky 

Baltských jazyků dnes již mnoho nezbývá. Z kdysi početné skupiny se dnes používají pouze dva jazyky: litevština a lotyština. Oba tyto jazyky se zapisují latinkou.  

Zajímavost: Kzápisu těchto jazyků se využívají háčky a čárky, které byly vypůjčeny z češtiny 

Nezařazené  

Následující jazyky patří do indoevropské jazykové rodiny, nezapadají už ale do žádné další větve.  Mají tak svou samostatnou větev. 

Patří sem řečtina, která se vyvinula ze starořečtiny. Řečtina je zajímavá tím, že je jazykem s nejdelší zachovanou literární tradicí (vedle čínštiny a aramejštiny). 

Dalším samostatným jazykem je albánštinakterá v sobě nese vlivy latiny, řečtiny a slovanských jazyků. Její původ je ale stále zahalen tajemstvím. 

jazykové rodiny v Evropě

Na obrázku můžete vidět stručný přehled jazykových rodin v Evropě. Ke každé rodině jsou uvedeny pouze příklady jazyků. Podrobnější výčet jazyků najdete v článku.  

Evropské jazyky jiného původu 

Ne všechny jazyky, které se v Evropě používají, jsou indoevropského původu. Tyto jazyky si nyní přiblížíme. 

Mezi nejznámější neindoevropské jazyky patří ugrofinské jazyky, které spadají pod uralskou jazykovou rodinu.  

Příklady ugrofinských jazyků jsou: 

 • maďarština,
 • finština,
 • estonština.

Zajímavým úkazem je baskičtina, která nepatří do žádné jazykové rodiny. Přestože je obklopena indoevropskými jazyky (francouzštinou a španělštinou), nemá s nimi nic společného. Lingvisté ji proto zařadili k izolovaným jazykům a její příbuznost s jinými jazyky je dodnes záhadou. 

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This