Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Germánské jazyky

Náš blog

Germánské jazyky – víte, které jazyky do této skupiny patří? Není to jenom němčina! Přečtěte si článek a zjistěte víc. Najdete tu informace o původu germánských jazyků, dále také jejich dělení a v neposlední řadě také zajímavosti.

Rozšíření germánských jazyků:

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/West_Germanic_languages

Obecné informace o germánských jazycích 

Tato jazyková větev patří do indoevropské jazykové rodiny. Jsou rozšířené po celém světě a mají téměř půl miliardy rodilých mluvčí. 

Tato jazyková skupina je specifická tím, že nevychází z jednoho prajazyka. Podle lingvistů tato skupina vznikla nejspíš sblížením jednotlivých germánských jazyků. 

Germánské jazyky se dále dělí na západogermánskéseverogermánské jazyky (skandinávské jazyky) a východogermánské jazyky 

Nejrozšířenější germánské jazyky jsou: 

Mezi méně známé jazyky patří: 

 • nizozemština,
 • dánština,
 • švédština, 
 • norština,
 • islandština.

Germánské jazyky: zajímavosti

 • Více než čtvrtina anglických slov má původ ve francouzštině.
 • Němčina je nejpoužívanější mateřský jazyk v Evropské Unii.
 • Nejdelší slovo na světě pochází ze švédštiny a skládá se ze 129 hlásek.
 • V Africe se z nizozemštiny vyvinul samostatný jazyk – afrikánština.
 • Na celém světě mluví islandsky pouze 300 000 lidí.
 • Dánsky se domluvíte nejen v Dánsku, ale i v Grónsku, na Faerských ostrovech nebo ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko.
 • V současné době existují dvě varianty norštiny – obě dvě jsou považovány za rovnocenné a spisovné.

Zajímavosti jsme pro vás shrnuli také v přehledné infografice.

Pokud vás zajímají články o jazycích nenechte si ujít další články. Přečtěte také zajímavosti o románských a slovanských jazycích.

germánské jazyky

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This