Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Anglické předložky

Presto akademie

Anglické předložky (Prepositions) jsou nedílnou součástí gramatiky a často studentům dělají potíže. Také vám dělá problém zvolit správnou předložku před dané slovo? Naučte se předložky jednou provždy, tento článek by vám v tom měl pomoct.

V tomto článku najdete:

 • správné použití předložek in, on, at,
 • přehled dalších často používaných předložek,
 • odkazy na online cvičení, kde si předložky procvičíte.
anglické předložky

Anglické předložky časové a místní – in, on, at

Předložka IN (= v)

Využívá se při určení času i místa.

IN – Čas

 • určení ročního období, roku, měsíce a části dne
 • příklady: in winter, in 1996, in January, in the morning

IN – Místo

 • uvnitř něčeho, v nějakém prostoru
 • v malém dopravním prostředku
 • u názvů světových stran
 • příklady: in the box, in the car, in New York

Předložka ON (= na)

Využívá se při určení času i místa.

ON – čas

 • dny v týdnu, částí dne s nějakým přívlastkem, jednodenní svátky
 • příklady: on Sunday, on Saturday morning, on Christmas Day

ON – místo

 • pokud se něco nalézá na povrchu něčeho
 • pojmenování ulic, poloha na silnici nebo určení místa na řece
 • uvnitř hromadných dopravních prostředků
 • příklady: on the bus, on the hill, on the table, on Baker Street, on the road

Předložka AT (= na, u)

Využívá se při určení času i místa.

AT – čas  

 • určení přesného času = v kolik hodin
 • příklady: at six o’clock, at midnight, at 14:15

AT – místo

 • přesnějšího určení menšího místa, pojí se s určitými body, adresou, oblastmi
 • příklady: at home, at work, at the airportt, at school

Další často používané předložky

 
above – nad, výše než 
along – podél 
before – před
behind – za
below – pod, níže 
beside – vedle, po něčí straně
between – mezi dvěma 
in front of – před
over – nad, přes
round, around – okolo, dokola 
towards – směr ke 
under – pod 

Anglické předložky – odkazy na nejlepší online cvičení

Další zajímavé články z oblasti anglické gramatiky

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This