Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Mateřský jazyk (co vyplnit ve formuláři)

Náš blog

Co přesně znamená termín mateřský jazyk a co vše se s ním pojí? V tomto článku vám ukážeme, čím se mateřský jazyk vyznačuje. Také vám poradíme, co vyplnit do formulářů na úřadech. Dále se dozvíte, co je to státní občanství a jakým způsobem je možné ho získat. 

V článku si přečtete: 

  • Co je mateřský jazyk 
  • Mateřský jazyk, co vyplnit ve formuláři 
  • Státní občanství 
  • Získání státního občanství 

Co je mateřský jazyk 

Za mateřský jazyk se považuje ten jazyk, který si člověk po narození osvojil jako první. Tedy ten, kterým na něj mluvili rodiče nebo jiná osoba, která hrála hlavní roli v jeho výchově. Tento jazyk člověk ovládá nejlépe, a má k němu nejbližší vztah. Z tohoto důvodu se mu také říká rodný jazyk

Mateřský jazyk nemusí mít nutně člověk jeden, mohou být dva a někdy dokonce i více. Tato situace obvykle nastane v jazykově smíšených rodinách, pokud každý z rodičů hovoří odlišným jazykem. Více mateřských jazyků mívají často osoby z imigrantských rodin nebo obyvatelé území, kde se hovoří více jazyky.

Mateřským jazykem naopak není jazyk, který si osvojíme výukou jazyka během svého života. Pokud se tedy například odmala učíte anglicky a umíte anglicky perfektně, ale doma v rodině jste anglicky nemluvili, není angličtina vaším rodným jazykem.

Mateřský jazyk, co vyplnit ve formuláři 

V mezinárodních formulářích se obvykle setkáme s označením L1, což je zkrácenina anglického spojení slov first language, neboli první jazyk. Pokud budete přemýšlet, který jazyk vyplnit do kolonky mateřský jazyk pro úřady, příliš si s tím nelámejte hlavu. Prokázat, jaký jazyk jste se naučili jako první, je téměř nemožné. Podstatné je to, abyste ho ovládali lépe než ostatní jazyky

Mateřský jazyk
Zdroj: https://www.hawaiipublicradio.org/post/new-year-new-language-tips-help-your-resolution-stick-2019#stream/0

Státní občanství 

Státním občanstvím se rozumí veřejnoprávní vztah mezi fyzickou osobou a konkrétním státem. Tento vztah je nezrušitelný a pojí se s ním určité vzájemné povinnosti a práva.  

Ze strany státu mezi ně patří právo občana na ochranu a ze strany občana se jedná o povinnost věrnosti státu, jeho obraně, výkonu některých funkcí a dodržování právních předpisů státu na jeho území i mimo něj. Státní občanství není zcela totéž, co státní příslušnost, neboť ta se vztahuje i k právnickým osobám daného státu. 

Získání státního občanství 

Občanství lze získat několika způsoby, vždy však záleží na podmínkách konkrétního státu. Některé státy dovolují svým občanům mít více občanství a některá pouze jedno. Obecně však existují 3 způsoby získání státního občanství. 

Narozením 

Získání státního občanství se liší podle toho, zda se jedná o evropskou právní kulturu nebo angloamerickou. V případě Evropské právní kultury je občanství získáno podle pokrevní příbuznosti rodičů, tedy podle jejich státního občanství. Angloamerická právní kultura naproti tomu stanovuje vznik občanství podle místa narození.   

Naturalizací 

Pojmem naturalizace se míní nabytí občanství několika způsoby. Patří mezi ně sňatek, osvojení, legitimace, nalezení, určení otcovství, udělení a přijetí do státní služby. V České republice se pod tímto pojmem setkáme v souvislosti se získáním občanství pouze s udělením

Opcí 

K získání občanství touto formou dochází nejčastěji při stěhování z jednoho státu do jiného. Jedná se tedy o právo volby mezi dvěma nebo více občanstvími. V případě vojenské okupace, kdy by státní občanství bylo vynuceno, se dodatečně považuje za neplatné. 

Pozor, nepleťte si jazyk matřský a jazyk úřední!

Přečtěte si další zajímavé články s tematikou jazyků:

Pin It on Pinterest

Share This