Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Nepravidelná slovesa v němčině

Presto akademie

Časování německých sloves obvykle není žádná věda, pokud se tedy jedná o slovesa pravidelná, u kterých dle zavedeného vzoru zkrátka jen měníme koncovky. Co když ale sloveso pravidelné není? Má vůbec němčina nepravidelná slovesa? A jak to pak vypadá?

Pojďme se na to podívat.

Obsah článku:

 • druhy německých sloves,
 • časování pravidelných sloves,
 • druhy a časování nepravidelných sloves.
nepravidelná slovesa v němčině

Rozdělení německých sloves

Pravděpodobně vás nepřekvapí, že všechna německá slovesa skutečně pravidelná nejsou – kdyby to tak bylo, neměli bychom tu vlastně co řešit, že ano. Ve skutečnosti se německá slovesa dělí hned do několika skupin, a to na:

 • slovesa slabá – pravidelná,
 • slovesa pomocná,
 • slovesa způsobová,
 • slovesa smíšená,
 • slovesa silná.

Tato tematika je samozřejmě předmětem všech kurzů němčiny (a to i těch online).

Pravidelná slovesa

U pravidelných neboli slabých sloves vlastně není příliš co řešit, ta se zkrátka časují podle zavedeného vzorce, kdy se v závislosti na osobě mění koncovka. Jako příklad nám teď poslouží sloveso machen (= dělat) v tabulce níže.

infinitiv = machen
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich machewir machen
2. osobadu machstihr macht
3. osobaer / sie / es machtsie machen

Nepravidelná slovesa v němčině

U zbývajících skupin sloves už je to složitější, jelikož tam už je třeba se jednotlivé tvary zkrátka naučit. Neděste se ale, rozhodně se nejedná o nadlidský úkol.

Pomocná slovesa

Začneme nejméně početnou skupinou, a to se slovesy pomocnými. To jsou slovesa, která jednak slouží jako slovesa plnovýznamová, také se ale používají při tvoření gramatických tvarů jiných sloves. Jsou přesně tři.

sein = být
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich binwir sind
2. osobadu bistihr seid
3. osobaer / sie / es istsie sind
haben = mít
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich habewir haben
2. osobadu hastihr habt
3. osobaer / sie / es hatsie haben
werden = stát se
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich werdewir werden
2. osobadu wirstihr werdet
3. osobaer / sie / es wirdsie werden

Způsobová slovesa

Způsobová slovesa se zpravidla pojí s infinitivem plnovýznamového slovesa, je jich šest a vyznačují se mimo jiné tím, že tvar slovesa pro 1. osobu je shodný s tvarem pro osobu 3.

dürfen = smět
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich darfwir dürfen
2. osobadu darfstihr dürft
3. osobaer / sie / es darfsie dürfen
können = moct, umět
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich kannwir können
2. osobadu kannstihr könnt
3. osobaer / sie / es kannsie können
mögen = mít rád, chtít
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich magwir mögen
2. osobadu magstihr mögt
3. osobaer / sie / es magsie mögen
müssen = muset
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich musswir müssen
2. osobadu musstihr müsst
3. osobaer / sie / es musssie müssen
sollen = mít povinnost
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich sollwir sollen
2. osobadu sollstihr sollt
3. osobaer / sie / es sollsie sollen
wollen = chtít
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich willwir wollen
2. osobadu willstihr wollt
3. osobaer / sie / es willsie wollen

Smíšená slovesa

Smíšená slovesa zastupují funkci takového dvojitého agenta, jelikož občas se chovají jako slovesa pravidelná a jindy se naopak časují nepravidelně. Patří mezi ně následující slovesa:

 • anerkennen,
 • aufwenden,
 • ausdenken,
 • brennen,
 • bringen,
 • erkennen,
 • kennen,
 • mitbringen, 
 • nachbringen,
 • nachdenken,
 • rennen,
 • senden,
 • sich auskennen,
 • überrennen,
 • umbringen,
 • verbrennen,
 • verbringen,
 • versenden,
 • verwerden,
 • wenden.

Silná slovesa

Nejpočetnější skupinou jsou slovesa silná nebo jednoduše nepravidelná, která neslouží jako slovesa pomocná či způsobová, ale přesto u nich dochází i ke změnám v kmeni. Jejich „složitost“ mimo jiné spočívá i v tom, že v přítomném čase se některá časují pravidelně, přestože patří mezi silná (ke změnám dochází v jiných časech).

Jednotlivými časy vás teď trápit nebudeme, řekneme si jen, že pokud v přítomném čase dojde ke změně v kmeni, pak se zpravidla jedná o změnu:

 • v přehlásce,
 • kmenové samohlásky.
změna přehlásky – fahren (= jet)
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich fahrewir fahren
2. osobadu fährstihr fahrt
3. osobaer / sie / es fährtsie fahren

změna kmenové samohlásky – essen (= jíst)
 jednotné číslomnožné číslo
1. osobaich essewir essen
2. osobadu isstihr esst
3. osobaer / sie / es isstsie essen

 

A jak silná slovesa poznat? Je to sice nepříjemné, ale i tato slovesa je potřeba se zkrátka naučit, jejich seznam můžete najít např. zde, nebo také zde.

Nepravidelná slovesa v němčině jsme podrobně probrali, můžete si ale přečíst článek o nepravidelných slovesech v angličtině.

Pin It on Pinterest

Share This