Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Žádost o práci anglicky

Presto akademie

Zaujala vás pozice v mezinárodní firmě nebo se ucházíte o práci v zahraničí a nevíte, jak by měla vypadat žádost o práci v anglickém jazyce? V tomto článku vám poradíme, jak na to.

Žádost o práci anglicky

Jak by měla vypadat žádost o práci?

Zatímco někteří lidé hledají nové zaměstnání prostřednictvím inzertních serverů odpovídáním na pracovní nabídky, které zde zveřejňují jednotlivé firmy, aby obsadili volné pracovní pozice, jiní lidé oslovují firmy na přímo emailem. Jednoduše tak kontaktují tu firmu, ve které by chtěli pracovat.

Ať už reagujete na inzerát, nebo oslovujete firmu z vlastní iniciativy, neměli byste zanedbat formu průvodního dopisu. V tomto dopise byste měli stručně a výstižně sdělit, jaké jsou vaše předpoklady a motivace pro konkrétní pracovní pozici a vysvětlit, proč byste chtěli pracovat právě v dané společnosti. V anglickém jazyce se s žádostí o práci setkáte pod názvem job application letter.

Nezapomeňte na to hlavní

K napsané žádosti je zpravidla nutné přiložit váš životopis, neboli Curriculum Vitae (CV). V americké angličtině se pak častěji než CV používá termín Resume. A pokud to firma vyžaduje, nebo pokud tím máte šanci získat plusové body v přijímacím řízením, můžete k CV přidat ještě motivační dopis, tedy cover letter. V tomto článku se nadále budeme zabývat pouze tím, jak správně napsat samotnou žádost o práci v angličtině.

Předmět emailu při žádosti o práci v angličtině

Ještě než se pustíte do psaní obsahu průvodního dopisu, zamyslete se nad tím, co napíšete do předmětu emailu. Nezapomeňte, že předmět emailu je to první, co adresát uvidí. Na něm byste si měli dát záležet zejména ve chvíli, kdy oslovujete firmu na přímo, aby vaše žádost nezapadla mezi hromadu nevyžádaných reklamních sdělení.

Proč je předmět emailu důležitý?

Pokud předmět emailu nebude nějakým způsobem odlišný, zaneprázdnění lidé ho nejspíš ani neotevřou, ale rovnou jej smažou. Rozhodnutí, zda email otevřít nebo smazat, vždy závisí na předmětu emailu a názvu odesílatele. Dbejte tedy také na to, aby vaše emailová adresa byla dostatečně reprezentativní.

Čím konkrétnější předmět můžete uvést, tím snazší bude pro příjemce váš e-mail rychle kategorizovat a vhodně odpovědět. Buďte co nejstručnější, protože dlouhé řádky předmětu se nemusí zobrazit a podstatné informace se ztratí.

Co do předmětu žádosti uvést?

V první řadě si ověřte, zda je v nabídce specifikováno, co má být zahrnuto v předmětu vaší žádosti. Pokud ano, postupujte podle pokynů. V opačném případě rozhodně nic nezkazíte uvedením názvu pracovní pozice. Zaměstnavatel rychleji pochopí, o co jde a o jakou pozici máte zájem.

Zmínka názvu pracovní pozice je také užitečná v případě, že firma využívá automatický filtr, který kategorizuje e-mail náborového manažera. Se správným předmětem emailu budete mít jistotu, že vaše aplikace bude umístěna do příslušné složky, aby ji patřiční lidé viděli včas.

Příklady předmětu emailu v angličtině

 • Administrative Assistant Job – „vaše jméno“
 • Job Inquiry – „vaše jméno“
 • Marketing Director Looking for Next Role – 10 years experience
 • Social Media Expert Seeking New Opportunity
 • Managing Director Position
 • Job Posting #321: District Sales Manager
 • Communications Director Position – „vaše jméno“
 • Application for Sales Associate
 • Inquiry – „vaše jméno“
 • Research Assistant Resume
 • Referral – „vaše jméno“

Jak napsat žádost o práci anglicky?

V první řadě je dobré si připomenout, že v žádosti o práci byste neměli jen opakovat stejné informace, které uvádíte ve svém životopise. Účelem průvodního dopisu je se představit a sdělit náboráři, jaká je vaše hlavní motivace pro práci na konkrétní pozici v dané firmě, jaké pro ni máte předpoklady a jaké si myslíte, že jsou vaše hlavní přednosti. Anglicky psaná žádost o práci by tedy měla obsahovat následující informace:

 • Proč píšete
 • O jakou práci se ucházíte
 • Jaká je vaše kvalifikace pro tuto práci
 • Co můžete společnosti nabídnout
 • Jak máte dále postupovat nebo jak se s vámi může příjemce spojit

Žádost o práci je jednou z forem formálního dopisu, tudíž byste se měli při psaní řídit určitými pravidly a slovními obraty, která se nepoužívají v běžně mluvené řeči. Znamená to, že se s nimi nesetkáte nejen ve filmech, ale ani v knihách.

Formální dopis v angličtině jako žádost o práci

Pokud je to možné, adresujte svůj e-mail konkrétní osobě. Někdy to můžete zjistit tak, že si prohlédnete webové stránky společnosti nebo zavoláte přímo do firmy a zeptáte se, kdo má na starost náběr zaměstnanců. Pokud jméno není k dispozici, můžete začít univerzálním oslovením „Dear Hiring Manager“,

První odstavec dopisu

V prvním odstavci vašeho dopisu je vhodné vysvětlit, proč píšete. Uveďte, kde jste žádost o zaměstnání viděli, datum, kdy byla zveřejněna, a jak jste ji našli. Můžete tedy napsat, zda byla nabídka prezentovaná na webových stránkách společnosti, zveřejněná na nástěnce pro hledání zaměstnání nebo vám ji například někdo doporučil. Příklady vět mohou být následující:

 • I was keenly interested in reading the job posting for the position of…
 • Your job posting on „XY“  for an „název pozice“  piqued my interest. 
 • I came across the „XY“ position you currently have available at
 • I came across a very exciting position on your job portal that I believe fits me perfectly.
 • My friend „XY“, who is a Chemical Engineer at your company, recommended me to apply to this company for the position of
 • I reached out to you on LinkedIn a few days ago and we had a brief conversation about job opportunities at your company.

Odstavec můžete zakončit informací o tom, proč máte o danou pozici zájem a proč se domníváte, že se na ni hodíte. Opět si uvedeme několik příkladů:

 • Your description of the work responsibilities for the „XY“ role closely matches my experience, and so I am excited to submit my resume to you for your consideration.
 • I believe my experience is a strong match for the responsibilities pertaining to this role, and I’m pleased to submit my application for the position.
 • I found this listing on „XY“ and feel that I am a great fit for it after reading the job description and requirements.
 • I feel that I would be a great fit as your next „XY“. My skills, education and experience would make me a valuable asset to your company.

Druhý odstavec dopisu

V druhém odstavci zmiňte konkrétní kvalifikace, díky kterým se pro danou práci dobře hodíte. Uveďte své vzdělání a zkušenosti a pokud je to možné, také jednu nebo dvě dovednosti, které jsou relevantní pro danou pozici. Tato část dopisu je nejdůležitější. Níže si opět uvedeme příklady toho, jak takový odstavec může vypadat:

With more than 10 years of experience in both traditional and online marketing, I have gained extensive knowledge and expertise in the most important marketing strategies used today. In my previous position, I created and implemented a marketing program that increased sales by 30% in only three months. Using this skill set, I feel that I could bring similar results to your organization.

I am a recent graduate from New York College in Prague  with a bachelor’s in marketing. I am eager to put my knowledge and experience to work in a well-known marketing firm such as yours. During my time at New York College, I participated in several marketing internships with companies throughout the city and have gained the necessary skills to be successful in my first in-house marketing role.

I’ve worked for small companies for my entire career, and I relish the opportunity to wear many hats and work with the team to succeed. In my latest role as an administrative assistant at „XY“, I saved my employer thousands of dollars in temp workers by implementing a self-scheduling system for the customer service reps that cut down on canceled shifts. I also learned web design, time sheet coding, and perfected my Excel skills.

Závěr emailu

Třetí a poslední částí těla dopisu bude obsahovat vaše poděkování zaměstnavateli. Využijte tento prostor k vyjádření vděčnosti příjemci za to, že si přečetl váš e-mail, a uveďte, že k emailu připojujete také váš životopis, případně i jiné dokumenty. Nezapomeňte rovněž uvést, jak budete dále postupovat. Nakonec už přidejte pouze vás podpis, případně i kontakt na vás. V této částo můžete využít následující příklady:

My resume is attached. If I can provide you with any further information on my background and qualifications, please let me know. I look forward to hearing from you. Thank you for your consideration.

I have attached my resume to this letter. Through it, I hope you will learn more about my background, education, achievements, and awards. If I can provide you with any further information, please let me know. I look forward to hearing from you about this opportunity.

I’ve attached my resume for your consideration and hope to speak with you soon about your needs for the role. Thank you for your consideration.

„I would love to talk to you in more detail about interning at your company. It would give me great pleasure to hear back from you regarding my application.“

Job application (žádost o práci anglicky): vzor

Zdroj: https://www.wisestamp.com/blog/job-application-email/

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This