Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Základní italské fráze (nejen) na dovolenou

Presto akademie

Ať už jste nadšení cestovatelé nebo jen milovníci italské kuchyně a kultury, znalost základních italských frází vám pomůže se snáze zorientovat mezi rodilými mluvčími. V tomto článku vám představíme základy italštiny na dovolenou i pro jiné příležitosti.

V tomto článku se dozvíte

 • Proč je dobré znát základní italské fráze
 • Italské fráze na dovolenou
 • Pozdravy v italštině: základní fráze
 • Představení se v italštině
 • Zdvořilostní italské fráze
 • Základní italské fráze v restauraci
 • Základní italské výrazy pro případ nouze
základní italské fráze

Proč je dobré znát základní italské fráze?

Pokud rádi cestujete do této země proslulé kulinářským uměním, historickými památkami a přírodním bohatstvím, neměly byste opomenout základní znalost jazyka. Neboť i jazyk je nedílnou součástí kultury, která má návštěvníkům mnohé co nabídnout.

Přestože Itálie patří mezi jednu z nejoblíbenějších letních a poznávacích destinací, většina Italů angličtinu (nebo jakýkoli jiný cizí jazyk) příliš dobře neovládá. A čím více na jih pojedete, tím hůře se cizími jazyky domluvíte. Jakmile navíc začnete s místními komunikovat jejich rodným jazykem, uvidíte, že k vám rázem budou vřelejší a přátelštější.

Italské fráze na dovolenou

Pokud vyrážíte na dovolenou do Itálie, pro začátek je dobré vědět, jak říct italsky dobrý den, na shledanou, jak poděkovat, umět říci italsky děkuji nebo se zeptat, jak se dotyčný má a umět sám odpovědět.

Nejspíš se vám dále bude hodit vědět, jak si objednat jídlo a pití v restauraci, případně jak se zeptat na cestu. Italština není obtížná, ale dejte si pozor na výslovnost některých slovíček, a to zejména těch, která se v českém prostředí často vyslovují chybně (například gnocchi [ňoky] apod.).

V italštině se v konverzaci vykání téměř nepoužívá, proto většina frází, ať už zdvořilostní nebo jakékoli jiné, zpravidla používáme v 2. osobě jednotného čísla. Stejně tak se italsky ahoj (ciao) používá i mezi lidmi, kteří se neznají.

Pozdravy v italštině: základní fráze

 • Ahoj – Ciao [čao] (používá se jako pozdrav při setkání i při loučení)
 • Dobré ráno/dopoledne – Buon giorno [bón džórno]
 • Dobrý večer – Buona sera [bóna séra]
 • Dobrou noc – Buona notte [bóna note]
 • Jak se máš? – Come stai? [kome staj]
 • Mám se dobře, děkuji – Sto bene, grazie [sto béne, grácije]
 • A ty? – E tu? [e tu]
 • Mockrát děkuji – Molto grazie [molto grácije]
 • Není zač – Non c’é di che [non če dy ke]
 • Nashledanou později – A dopo [a dopo]/ A pui tardi [a pju tárdy]
 • Nashledanou! – Arrivederci! [arivedérči]

Představení se v italštině

 • Těší mě – Piacere [pjačére]
 • Jmenuji se – Mi chiamo [mi kjámo]
 • Jak se jmenuješ? – Come ti chiami? [kome ty kjámi]
 • Odkud jsi? – Dove sei? [dóve sej]
 • Jsem z České republiky – Sono della Repubblica Ceca [sóno dela republika čeka]
 • Mám rád cestování –  Mi piace viaggiare [Mi pjáče vjadžáre]
 • Mluvím italsky jen trochu – Parlo italiano solo un po‘ [parlo italiáno solo un po]

Zdvořilostní italské fráze

 • Promiňte, nerozuměl jsem – Scusi, non ho capito [skúzi nono kapíto]
 • Omlouvám se – Mi dispiace [mi dispjáče]
 • Můžete to zopakovat? – Puó ripeterlo? [puo ripeterlo]
 • Prosím – Per piacere [per pjačére]
 • Můžete mluvit pomaleji? – Puó parlare piú lentamente? [puó parláre pjú lentamente]
 • Nerozumím – Non capisco [non kapísko]
 • Nedělej si starosti – Non ti preoccupare [non ty preokupáre]

Základní italské fráze v restauraci

 • Můžeme se najíst? – Possiamo mangiare? [posjámo mandžáre]
 • Je tu volný stůl? – C’e un tavolo libero? [če un távolo líbero]
 • Stůl pro čtyři, prosím – Un tavolo per quattro, per favore [un távolo  per kuatro per favóre]
 • Vorrei prenotare un tavolo per quattro persone, per favore [vorej prenotáre un távolo per kuatro persóne per favóre]
 • Menu, prosím – Il menu, per favore [il menu per favóre]
 • Jako první chod… – Come primo prendo… [kome prímo prendo]
 • Jako druhý chod – Come secondo prendo… [kome sekondo prendo]
 • K pití si dám… – Da bere prendo…[da bére prendo]
 • Dobrou chuť – Buon apetito [bón apetýto]
 • Chtěl bych platit – Voglio pagare [voljo pagáre]
 • Mohu zaplatit? – Posso pogare? [poso pagáre]
 • Účet, prosím – Il conto, per favore [il konto per favóre]

Základní italské výrazy pro případ nouze

 • Je mi špatně – Sto male [sto mále]
 • Bolí mě – Mi fa male [mi fa mále]
 • Potřebuji doktora – Ho bisogno di un dottore [o bizóňo dy un dotóre]
 • Kde je lékárna? – Dov’é la farmacia? [dóve la farmačíja]
 • Mám hlad – Ho fame [o fáme]
 • Mám žízeň – Ho sete [o sete]
 • Kolik je hodin – Che ora é? [ke óra e]
 • Můžete mi pomoci? – Puó aituarmi? [puó ajutármi]
 • Ztratil jsem se – Mi sono perso [mi sóno perso]
 • Hledám… – Cerco… [čerko]
 • Jděte stále rovně – Vada sempre dritto [váda sempre drito]
 • Zahněte doprava / doleva – Gira a destra / sinistra [džíra a destra / sinýstra]
 • Pojďte se mnou – Vada con me [váda kon me]

Pokud je váš zájem o italštinu hlubší, doporučujeme navštěvovat jazykové kurzy. V naší škole nabízíme individuální výuku italštiny a dále také online kurzy.

Přečtěte si také

Pin It on Pinterest

Share This