Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Anglická přísloví

Presto akademie

Stejně jako v českém jazyce, i v angličtině jsou přísloví součástí běžné komunikace. Učením se anglických přísloví tak můžete předejít možným nedorozuměním a posunout své znalosti angličtiny zase o úroveň výše.

Anglická přísloví

Zdroj: http://letslearnenglish.com/wp-content/uploads/2017/06/rome.jpg

Co je vlastně přísloví?

Přísloví je ustálený stylizovaný výrok, který vychází z lidové slovesnosti a obsahuje krátké mravní ponaučení nebo životní moudrost, jež může být vyjádřena přímo nebo obrazně, čili přirovnáním a metaforou.

Přísloví a dvojverší

Pro lepší zapamatování přísloví často obsahuje dvojverší, které se rýmuje. V češtině si jako příklad můžeme uvést přísloví „Co je šeptem, to je s čertem.“ V angličtině pak například přísloví „An apple a day keeps the doctor away.“ V každém jazyce se používají odlišná přísloví, ale zpravidla nesou stejné poselství.

Anglická přísloví

Nejspíš už jste se v angličtině setkali s větami, které vám v překladu do češtiny nedávaly žádný smysl nebo zněly velmi zvláštně vzhledem ke kontextu. Právě mezi takové věty patří i anglická přísloví. Některá mohou být sice podobná těm českým, ale jiná mohou být naprosto odlišná. Uvedeme si nyní níže dva příklady, z nichž první se do češtiny překládá stejně a druhý zní zcela odlišně:

 • He who laughs last laughs best = Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe
 • Every cloud has a silver lining= Nic není tak zlé, jak to vypadá

Zvířata v anglických příslovích

 • Curiosity killed the cat = Kdo je zvědavý, bude brzy starý
 • You can’t teach an old dog new tricks = Starého psa novým kouskům nenaučíš
 • Love me, love my dog= Miluj mne se vším, co ke mně patří
 • When the cat’s away, the mice will play = Když kocour není doma, myši mají pré
 • Dogs don’t eat dogs = Vrána vráně oči nevyklove
 • Barking dogs seldom bite = Pes, který štěká, nekouše
 • A bird in the hand is worth two in the bush = Lepší vrabec v hrsti než vrána na střeše
 • The early bird catches the worm = Ranní ptáče, dál doskáče
 • A fish stinks from the head = Ryba smrdí od hlavy
Anglická přísloví

Zdroj: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51HhgcaTfQL.jpg

Proč se učit anglická přísloví?

Je dobré znát běžná a často užívaná anglická přísloví, protože je uslyšíte při běžné konverzaci velmi často. Někdy lidé používají přísloví, aby poradili příteli, který je v nouzi. Přísloví vás mohou naučit více o kultuře země než jakákoli učebnice angličtiny. Ukazují, co je pro lidi z daných zemí důležité, co je považováno za dobré chování a co naopak za špatné.

Učení se příslovím vám především může nejen pomoci se lépe dorozumět a zlepšit znalosti vaší angličtiny, ale také pomoci porozumět způsobu, jakým lidé v anglicky mluvících kulturách přemýšlejí o světě. Přísloví vám navíc mohou poskytnout dobré příklady, které si můžete zapamatovat a použít jako modely pro vytváření vlastních vět.

Jak se učit anglickým příslovím?

Přísloví je vždy lepší se učit v kontextu než jako seznam nazpaměť. Začít můžete tím, že si připravíte seznam často používaných přísloví a vyberte si ty, které jsou pro vás zajímavé a užitečné. Každý den si zvolíte jedno přísloví a zkusíte jej začlenit do svého dne následujícím způsobem:

 • Zkuste ho říct ostatním, když nastane vhodná situace
 • Zkuste to napsat do e-mailu nebo do zprávy
 • Zkuste vymyslet situaci, kdy byste ho mohli použít

Dělejte to po dobu jednoho týdne a pak se vraťte a znovu si zopakujte naučená přísloví. Cvičení dělá mistra a abyste se opravdu něco naučili, musíte cvičit znovu a znovu. Zkuste přísloví používat opakovaně, dokud se nestanou přirozenou součástí vaší konverzace v angličtině.

Seznam nejpoužívanějších anglických přísloví

V tomto seznamu naleznete některá z nejdůležitějších a nejznámějších anglických přísloví. U každého z nich je také jednoduché vysvětlení v češtině. Významy některých z těchto frází se v průběhu let posunuly, takže přísloví mohlo mít původně jiný význam než dnes.

 • Two wrongs don’t make a right.”Když vám někdo udělal něco špatného, ​​pokus o pomstu věci jen zhorší.
 • “The pen is mightier than the sword.” – Snažit se přesvědčit lidi myšlenkami a slovy je efektivnější, než se snažit přinutit lidi, aby dělali to, co chcete.
 • “When in Rome, do as the Romans do.” – Chovejte se tak, jak se chovají lidé kolem vás. Tato fráze se může hodit, když cestujete do zahraničí a všimnete si, že lidé dělají věci jinak, než jste zvyklí.
 • “The squeaky wheel gets the grease.” – Pokud se ozvete, můžete získat lepší služby. Pokud budete trpělivě čekat, nikdo vám nepomůže.
 • “When the going gets tough, the tough get going.” – Silní lidé se nevzdávají, když narazí na výzvy. Jen více pracují.
 • “No man is an island.” – Nemůžete žít zcela nezávisle. Každý potřebuje pomoc od ostatních lidí.
 • “Fortune favors the bold.” – Lidé, kteří si statečně jdou za tím, co chtějí, jsou úspěšnější než lidé, kteří se bojí.
 • “People who live in glass houses should not throw stones.” – Nekritizujte ostatní, když sami nejste dokonalí.
 • “Birds of a feather flock together.” – Lidé rádi tráví čas s těmi, se kterými si rozumí.
 • “The early bird catches the worm.” – Pokud chcete uspět, měli byste vstávat brzy začít co nejdříve něco dělat.

Kam dál?

Letecká angličtina
Angličtina pro účetní
Odborná angličtina

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This