Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

E-learning a b-learning: vše, co o nich potřebujete vědět

Náš blog

Víte, jak přesně se dá e-learningu využít? A co se skrývá pod zkratkou b-learning? Pokud ne, nevadí. Vše potřebné se dozvíte v tomto článku.

V tomto článku se  dočtete:

 • co je to e-learning.
 • co je to b-learning.
 • jak se e-learning využívá při výuce jazyků,
 • jak funguje e-learning a b-learning při výuce ve školách.

E-learning

Co je e-learning? Jednoduše řečeno je to vzdělávací proces, který k výuce používá komunikační informační technologie. Technologie v tomto případě slouží jako prostředek k distribuci studijních materiálů, tvorbě online kurzů nebo také ke komunikaci mezi učitelem a studenty.

E-learning je uživatelsky přitažlivý, protože k učení využívá zvukové i obrazové vjemy (kombinuje obrázky, videa a text). K online vzdělávání lze jako prostředek používat počítač, tablet či telefon.

Možností, jak se vzdělávat online, je celá řada:

 • online studijní materiály a testy,
 • webináře,
 • e-booky,
 • podcasty,
 • výukové hry,
 • blogy,
 • a další.

Výhody e-learningu

Jednoznačně největší výhodou e-learningu je časová a prostorová flexibilita. Student si sám může zvolit kdy a kde se bude učit. Navíc se studiu může věnovat podle svých časových možností.

E-learning také umožňuje lepší přístup k informacím pro lidi s omezenými možnostmi (například pro lidi se zdravotními problémy).

Výhodou je, že si může student potřebné informace kdykoliv zopakovat. Další velkou výhodou je také fakt, že hodnocení studentů je okamžité objektivní – studenti jsou vždy hodnoceni na základě znalostí, nikoli podle sympatií vyučujícího.

E-learning může být zajímavou a zábavnou formou učení, protože zde lze kombinovat videa, text, obrázky, interaktivní úlohy atd.

Nevýhody e-learningu

Mezi jasné nevýhody e-learningu patří absence osobního kontaktu a také to, že neumožňuje výměnu zkušeností v průběhu učení.

Mezi nevýhody můžeme zařadit také fakt, že některé e-learningové programy jsou nákladnější, tudíž si je nemůže dovolit každý.

Další omezení spočívá v tom, že studium online vyžaduje určitý stupeň počítačové gramotnosti a technologie, který ne každý má.

E-learning také vyžaduje větší sebekázeň a touhu učit se. Klasická forma výuky přeci jenom vytváří na studenta větší nátlak. 

E-learning – shrnutí

Jak již víte, e-learning má své výhody i nevýhody. Každopádně je e-learning skvělou formou celoživotního vzdělávání. Dále je to také vynikající nástroj pro podporu výuky ve školách. Podle odborníků by však zcela nahradit klasickou výuku neměl, má ji pouze doplnit a ozvláštnit. Nejlepší tedy je kombinovat e-learning a klasickou formu vzdělávání.

E-learning a výuka jazyků

Nejčastěji se s e-learningem můžeme setkat při výuce jazyků.

Jak to funguje?

Výuka je klasicky s lektorem, pouze neprobíhá ve třídě, ale přes internet. Pro komunikaci se studentem se nejčastěji používá Skype nebo Facetime. Jazykové znalosti pak lze doplnit samostudiem – na internetu existuje velké množství materiálů pro studium jazyků např. různé blogy, testy, videa.

Proč je e-learning při studiu jazyků tak oblíbený?

Možná vás zajímá, proč je dnes studium jazyků online tak oblíbené.

Předně kvůli tomu, že šetří čas. Studenti nemusí nikam jezdit a můžou studovat z pohodlí domova.

Dále je také možné uzpůsobit si lekce dle svých individuálních preferencí a časových možností. Další výhodou je možnost si flexibilně uspořádat lekce. Po dohodě s lektorem je možné mít hodiny večer nebo třeba o víkendu.

Výhodné také je, že každou hodinu je možné si nahrát a následně si ji poslechnout. Tak je možné se snadno vrátit k tomu, co je třeba si zopakovat a vzdělávat se snadněji i mezi jednotlivými lekcemi.

Které jazyky se dají studovat online?

Všechny jazyky se dají studovat online. Dlouhodobě nejpopulárnější je e-learning angličtiny. Kromě toho se často můžete setkat s online výukou němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. E-learningu se dá využít i při studiu exotických jazyků – třeba čínštiny, japonštiny nebo arabštiny.

Blended learning

Co je blended learningBlended learning (zkráceně b-learning) je označení pro kombinovanou výuku, tedy pro kombinaci klasické prezenční výuky s e-learningem. Jinými slovy je to metoda kombinující učení online a offline.

e-learning a b-learning

V předchozí části článku jsme si ukázali, že e-learning má své nevýhodyB-learning se je snaží kompenzovat pomocí prvků standardní prezenční výuky.

Jak tedy vypadá takový b-learning? Třeba tak, že studenti chodí na přednášky, zároveň ale plní úkoly online a závěrečný test je formou testu na počítači. Nebo naopak může jít o e-learningový kurz, kde první a poslední přednáška je formou workshopu

E-learning a b-learning v českých školách

Dnes se s e-learningem i b-learningem můžeme v českých školách setkávat stále častěji.

E-learning umožňuje zatraktivnit klasickou výuku, a tak motivovat studenty v učení se. I b-learningu se stále častěji využívá ve vyučovacích hodinách (například různé videoukázky, internetové ukázky), ale také v domácí přípravě (výukové programy k opakování učiva, multimediální encyklopedie atd.).

Příkladem využití technologií ve vzdělávání je například e-learning VŠCHTJedná se o e-learningovou platformu, kde studenti a uchazeči o studium můžou najít potřebné informace, případně se z látky otestovat. E-learning obsahuje podpůrné kurzy k dorovnání znalostí ze střední školy, některé z těchto kurzů obsahují i možnost on-line konzultace. 

Shrnutí

Každá vzdělávací metoda má své klady i zápory. Nejlepší je tedy kombinovat různé formy vzdělávání a zjistit, co komu individuálně vyhovujeE-learning je skvělou možností, jak oživit výuku téměř čehokoli. B-learning je ideální metodou vzdělávání, protože v sobě kombinuje benefity klasického prezenčního vzdělávání a moderního e-learningu.

Přečtěte si také tyto články

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This